Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Προσλήψεις άνεργων τρίτεκνων μητέρων ηλικίας άνω των 45 ετών μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ.

Προσλήψεις άνεργων τρίτεκνων μητέρων ηλικίας άνω των 45 ετών μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ.

Ειδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 40.000 ανέργων.

Προϋπολογισμός: 500 εκατ. €. Θα καλυφθεί από τον αλληλόχρεο λογαριασμό ΙΚΑ-ΟΑΕΔ.
Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται σε ποσοστό επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), για ακαθάριστες αποδοχές μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ. :

α) για τους «κοινούς» άνεργους, (100%) για το πρώτο έτος, (75%) για το δεύτερο έτος, (50%) για το τρίτο και (25%) το τέταρτο έτος

β) για τους νέους έως 30 ετών, τους ανέργους που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και στους οποίους υπολείπονται μέχρι 1.500 ημέρες ασφάλισης ή έως 5 έτη για την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη θεμελίωση της κατώτατης σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,

τις γυναίκες μακροχρόνια άνεργες, άνω των 45 ετών και άνεργες γυναίκες, άνω των 50 ετών, τους πολύτεκνους/νες και τρίτεκνους/νες καθώς και τους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, τα ποσοστά επιχορήγησης αυξάνονται σε (100%) για το πρώτο και το δεύτερο έτος και (50%) για το τρίτο και το τέταρτο έτος

Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

Στις 31.3.2010 ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για την Β΄ δόση τους Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Στις 31.3.2010 ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για την Β΄ δόση τους Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


Ξεκίνησε από 4/2/2010 και ολοκληρώνεται στις 31/3/2010 η υποβολή των δικαιολογητικών για την Β΄ δόση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θα καταβληθεί στους δικαιούχους τον Ιούνιο.

Οι δικαιούχοι της δεύτερης δόσης του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι και όσοι επιδοτούνται από τις Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας Αθηνών.
Οι επιδοτούμενοι και οι κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου, θα μπορούν να προσέρχονται στις Υπηρεσίες Πρόνοιας τις ημερομηνίες που προβλέπονται με βάση το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους, προσκομίζοντας οποιοδήποτε επίσημο φορολογικό έγγραφο, που θα εμφανίζει πάνω τον Αριθμό του Φορολογικού τους Μητρώου.
Αν ο επιδοτούμενος δεν διαθέτει ΑΦΜ, θα πρέπει να φροντίσει, το αργότερο μέχρι τις 28.02.2010, να το αποκτήσει από τη ΔΟΥ της περιοχής του. Το ίδιο ισχύει ακόμα και αν ο δικαιούχος είναι ανήλικος (ο γονέας οφείλει να μεριμνήσει για την έκδοση ΑΦΜ προσκομίζοντας την αστυνομική του ταυτότητα και την ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού).
Επίσης αν οι δικαιούχοι για κάποιο λόγο δεν μπορούν να παρεβρεθούν αυτοπροσώπως στις Υπηρεσίες Πρόνοιας, μπορεί να πάει στη θέση τους, χωρίς εξουσιοδότηση, κάποιο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο, με απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, να προσκομίσει το επίσημο έγγραφο, στο οποίο θα αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου.
Οι ημερομηνίες προσέλευσης με βάση το επώνυμο

Με αρχικά επωνύμου από:
Α μέχρι Γ οι ημερομηνίες προσέλευσης είναι από 04.02.2010 μέχρι και 12.02.2010

Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι οι ημερομηνίες προσέλευσης είναι από 16.02.2010 μέχρι και 24.02.2010

Κ, Λ οι ημερομηνίες προσέλευσης είναι από 25.02.2010 μέχρι και 05.03.2010

Μ, Ν, Ξ, Ο οι ημερομηνίες προσέλευσης είναι από 08.03.2010 μέχρι και 16.03.2010

Π, Ρ, Σ οι ημερομηνίες προσέλευσης είναι από 17.03.2010 μέχρι και 23.03.2010

Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω οι ημερομηνίες προσέλευσης είναι από 24.03.2010 μέχρι και 31.03.2010


Θα καταβληθεί το επίδομα Κοινωνικής αλληλεγγύης και στους πολιτικούς πρόσφυγες, με την υποβολή αίτησης μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2010.

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 3808/2009 (ΦΕΚ 227) θα καταβληθεί στους αλλοδαπούς ανασφάλιστους και οικονομικά αδύναμους οι οποίοι διαθέτουν δελτίο ταυτότητας πολιτικού πρόσφυγα που έχει εκδοθεί πριν από την 3η Νοεμβρίου 2009. Οι δικαιούχοι αλλοδαποί μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2010 στην Διεύθυνση πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, επισυνάπτοντας τα παρακάτω έγγραφα.

Α. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας πολιτικού πρόσφυγα.

Β. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο αιτών πολιτικός πρόσφυγας είναι ανασφάλιστος και δεν δικαιούται ασφάλιση άμεσα ή έμμεσα από άλλο μέλος της οικογένειας καθώς επίσης ότι πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου για την είσπραξη του επιδόματος.

Γ. Έγγραφο που να αποδεικνύει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σύλλογος Γονέων με Τρία Παιδιά Νομού Αττικής

Λειτουργία και Ωράρια γραφείων:

1) Η έδρα και το Κεντρικό γραφείο του Συλλόγου είναι στην Καλλιθέα στην οδό Σαπφούς 21. Ο Σύλλογος λειτουργεί κάθε Δευτέρα απόγευμα 7-9 μμ. Τηλ επικ 6977 408739.
2) Από 13/4/2010 θα λειτουργεί γραφείο και στην Παλλήνη Αττικής. Στην Διεύθυνση Φειδιππίδου 28, Παλλήνη, ισόγειο. Κάθε Τρίτη απόγευμα 7-9 μμ. Θα εξυπηρετεί όλη την γύρω περιοχή. Τηλ 6937 941 561.
3) Το γραφείο στο Μαρούσι, στην Λ. Κηφισίας 207, εξυπηρετεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μόνον δημότες τριτέκνους Αμαρουσίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6947 029 482.
4) Στην Παλαιά Φώκαια μέσα στην Κοινότητα, υπάρχει Ανταποκριτής του Συλλόγου μας που εξυπηρετεί. Τηλ 6972 633 125. Εξυπηρετεί και την γύρω περιοχή.
5) Στα Μέγαρα υπάρχει Ανταποκριτής του Συλλόγου μας μέσα στο Κέντρο Υγείας. Τηλ 6946 462 516. Εξυπηρετεί και την γύρω περιοχή.

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010

Mείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού στις τρίτεκνες οικογένειες

Mείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού στις τρίτεκνες οικογένειες
Για το οικονομικό έτος 2010 έχουν ήδη γίνει με τις ενέργειες του Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Αττικής οι παρακάτω μειώσεις στους Τριτέκνους των δήμων:

1) Δήμος Αθηναίων – Απαλλαγή των τριτέκνων από την καταβολή των δημοτικών τελών.

2) Δήμος Καλλιθέας Αττικής – Μείωση στο 50% , ίδιο ποσοστό με τους πολύτεκνους.

3) Δήμος Μελισσίων - Μείωση στο 50% , ίδιο ποσοστό με τους πολύτεκνους.

4) Δήμος Αμαρουσίου - Μείωση στο 50% , ίδιο ποσοστό με τους πολύτεκνους.

5) Δήμος Νέας Σμύρνης - Μείωση στο 50% , ίδιο ποσοστό με τους πολύτεκνους.

6) Δήμος Παλαιού Φαλήρου - Μείωση στο 50% , ίδιο ποσοστό με τους πολύτεκνους

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676, τηλ 210 9524869,
6932737727,6932737726,6977408739, 6932724181,
email: triteknoiattikis@yahoo.gr, fax: 2109570649
Παράρτημα Π. Φώκαιας τηλ 6972633125
Παράρτημα Μεγάρων τηλ 6946462516
http:// triteknoinomouattikis.blogspot.com


7/3/2010
Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αγαπητοί Τρίτεκνοι Γονείς,

Σας πληροφορούμε ότι η Πρόεδρος του Συλλόγου κα Θεοκλήτη Μεσουρίδου έχει υπογράψει Συμβάσεις Εκπτωτικές για το 2010 με τις παρακάτω εταιρείες. Όλες οι εκπτώσεις ισχύουν με την επίδειξη της Ταυτότητας Τριτέκνου που εκδίδεται από τον Σύλλογο στα γραφεία του, στην οδό Σαπφούς 21, Καλλιθέα:

1) Εκπτώσεις Τριτέκνων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Η έκπτωση που ισχύει μέχρι τώρα για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ είναι:
α) ΑΝΕΚ. Δρομολόγιο Πειραιάς - Ηράκλειο και Ηράκλειο - Πειραιάς, 50% στους επιβάτες και 25% στα αυτοκίνητα.
β) BLUE STAR FERRIES . Δρομολόγιο Πειραιάς - Ηράκλειο και Ηράκλειο - Πειραιάς, 50% στους επιβάτες και 25% στα αυτοκίνητα.
γ) MINOAN LINES. Σε όλες τις γραμμές εσωτερικού ισχύει η έκπτωση 50% στους επιβάτες και 20% στα αυτοκίνητα.

2) 1) Με το Ιατρικό Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας Athens Vision

Στο διαγνωστικό τομέα έναν πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο με έκπτωση 25%.
Δύο Σημεία Εξυπηρέτησης:
Κεντρικό: Λ. Συγγρού 328-330, Καλλιθέα 17673
Τηλ: 210 95 95 215, Fax: 210 95 15 120
Αμαρουσίου: Λ. Κηφισίας 76 & Πάρνωνος, Μαρούσι
15125, Τηλ: 210 61 25 325, Fax: 210 61 22 570

3) Προσφορά BIOHELLENIKA, εταιρεία βιοτεχνολογίας.
Στην υπηρεσία φύλαξης βλαστικών κυττάρων από τον πολφό των νεογιλών δοντιών για τα παιδιά ηλικίας 5-13 ετών.
Έκπτωση 10% για όλες τις υπηρεσίες συλλογής και κρυοσυντήρησης των βλαστοκυττάρων.
Πύργος Αθηνών, Μεσογείων 2-4, Κτίριο Α΄, τηλ 210 7208882, 801 11 99299.

4) GLOBAL OPTICS, έκπτωση από 30% έως και 50% στα γυαλιά ηλίου και οράσεως. 25% στους φακούς επαφής. Στην οδό Αριστείδου 142-144, Καλλιθέα, τηλ 210 9581904.

5) Με το Σωματείο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, έκπτωση 40%. Είναι ομάδα ποδοσφαίρου 5Χ5 με παιδιά από 5 ετών έως και ανδρική ομάδα. Είναι στην οδό Κρέμου 65, Καλλιθέα, τηλ.: 211.1175099, 210.9518550

6) Με το Σωματείο IKAROS KALLITHEAS έκπτωση 25% .
Είναι ομάδα ποδοσφαίρου με παιδιά από 5 ετών έως και ανδρική ομάδα. Είναι στον οδό Σοφοκλέους 204, Καλλιθέα, τηλ 210 9513040, 6945 990871, 6932 527173.

7) Με τα κομμωτήρια ΙΩΑΝΝΗΣ, έκπτωση 20% στους τρίτεκνους.
Διαθέτουν γυναικείο αλλά και αντρικό τμήμα. Βρίσκονται στις διευθύνσεις:
Α) Ακαδημίας 5 Αθήνα , Τηλ 210-3609005 η 210-3609004
Β) Εθνικής Αντιστάσεως 33 Χαλάνδρι , Τηλ 210-6858060 η 210-6823382

8) Πληροφορική στην Easy Computer School. Αιόλου 94, 5ος όροφος, Αθήνα. Τηλ 210 3234720.
Για μαθητές 9 έως 12 ετών, έκπτωση 30%. Για μαθητές και ενηλίκους άνω των 15 ετών, ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα πληροφορικής.
Τα μαθήματα ξεκινούν αμέσως μετά το Πάσχα, γι΄ αυτό δηλώστε συμμετοχή άμεσα. Απαιτείται η Ταυτότητα Μέλους του Συλλόγου μας.
Τα μαθήματα γίνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή 5.00μμ έως 9.00μμ και Σάββατο 10.00πμ έως 13.00μμ, ανάλογα το επίπεδο μία η δύο η τρεις φορές την εβδομάδα.

Όποιοι τρίτεκνοι μέλη μας έχουν δικές τους επιχειρήσεις και θέλουν να μας καταθέσουν εκπτωτική προσφορά είναι ευπρόσδεκτη.
ΚΥΡΙΟ ΜΕΛΗΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ = ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
Θεοκλήτη Μεσουρίδου Αικατερίνη Καντεράκη

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676, τηλ 210 9524869,
6932737727,6932737726,6977408739, 6932724181,
email: triteknoiattikis@yahoo.gr, fax: 2109570649
Παράρτημα Π. Φώκαιας τηλ 6972633125
Παράρτημα Μεγάρων τηλ 6946462516
http:// triteknoinomouattikis.blogspot.com


7/3/2010
Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αγαπητοί Τρίτεκνοι Γονείς,
Ο Σύλλογος ενήργησε έτσι ώστε να μπορεί να τύχει της διανομής των δωρεάν τροφίμων για τους άπορους τρίτεκνους μέλη μας.
Για τον σκοπό αυτό χρειάζεται μέχρι και 30/4/2010 να καταθέσετε στα κεντρικά γραφεία του Συλλόγου μας στην Καλλιθέα, (κάθε Τετάρτη απόγευμα) η στους Ανταποκριτές του Συλλόγου τα εξής δικαιολογητικά, που θα σταλούν στην Νομαρχία:

1) Αίτηση του Τρίτεκνου.
2) Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας Επικυρωμένο.
3) Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας Επικυρωμένο.
4) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης νέο που να έχει εκδοθεί Μάρτιο η Απρίλιο 2010.
5) Δήλωση ότι δεν παίρνει από άλλον φορέα δωρεάν τρόφιμα.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Απόρων για την Διανομή Τροφίμων:
1) Ατομικό εισόδημα πατέρα 15.000 ευρώ ετησίως. Εισόδημα θεωρείται το φορολογούμενο πραγματικό.
2) Προσαυξάνεται κατά 30% για την σύζυγο. Δηλαδή 4.500 ευρώ (15.000 + 4.500).
3) Προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε ανήλικο παιδί κάτω των 18 ετών. Δηλαδή 3.000 ευρώ.
4) Προσαυξάνεται κατά 50% για άτομα με ανίατες παθήσεις.
5) Επίσης προσαυξάνεται κατά 40% σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
Θεοκλήτη Μεσουρίδου Αικατερίνη Καντεράκη