Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

Στις 31.3.2010 ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για την Β΄ δόση τους Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Στις 31.3.2010 ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για την Β΄ δόση τους Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


Ξεκίνησε από 4/2/2010 και ολοκληρώνεται στις 31/3/2010 η υποβολή των δικαιολογητικών για την Β΄ δόση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θα καταβληθεί στους δικαιούχους τον Ιούνιο.

Οι δικαιούχοι της δεύτερης δόσης του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι και όσοι επιδοτούνται από τις Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας Αθηνών.
Οι επιδοτούμενοι και οι κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου, θα μπορούν να προσέρχονται στις Υπηρεσίες Πρόνοιας τις ημερομηνίες που προβλέπονται με βάση το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους, προσκομίζοντας οποιοδήποτε επίσημο φορολογικό έγγραφο, που θα εμφανίζει πάνω τον Αριθμό του Φορολογικού τους Μητρώου.
Αν ο επιδοτούμενος δεν διαθέτει ΑΦΜ, θα πρέπει να φροντίσει, το αργότερο μέχρι τις 28.02.2010, να το αποκτήσει από τη ΔΟΥ της περιοχής του. Το ίδιο ισχύει ακόμα και αν ο δικαιούχος είναι ανήλικος (ο γονέας οφείλει να μεριμνήσει για την έκδοση ΑΦΜ προσκομίζοντας την αστυνομική του ταυτότητα και την ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού).
Επίσης αν οι δικαιούχοι για κάποιο λόγο δεν μπορούν να παρεβρεθούν αυτοπροσώπως στις Υπηρεσίες Πρόνοιας, μπορεί να πάει στη θέση τους, χωρίς εξουσιοδότηση, κάποιο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο, με απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, να προσκομίσει το επίσημο έγγραφο, στο οποίο θα αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου.
Οι ημερομηνίες προσέλευσης με βάση το επώνυμο

Με αρχικά επωνύμου από:
Α μέχρι Γ οι ημερομηνίες προσέλευσης είναι από 04.02.2010 μέχρι και 12.02.2010

Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι οι ημερομηνίες προσέλευσης είναι από 16.02.2010 μέχρι και 24.02.2010

Κ, Λ οι ημερομηνίες προσέλευσης είναι από 25.02.2010 μέχρι και 05.03.2010

Μ, Ν, Ξ, Ο οι ημερομηνίες προσέλευσης είναι από 08.03.2010 μέχρι και 16.03.2010

Π, Ρ, Σ οι ημερομηνίες προσέλευσης είναι από 17.03.2010 μέχρι και 23.03.2010

Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω οι ημερομηνίες προσέλευσης είναι από 24.03.2010 μέχρι και 31.03.2010


Θα καταβληθεί το επίδομα Κοινωνικής αλληλεγγύης και στους πολιτικούς πρόσφυγες, με την υποβολή αίτησης μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2010.

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 3808/2009 (ΦΕΚ 227) θα καταβληθεί στους αλλοδαπούς ανασφάλιστους και οικονομικά αδύναμους οι οποίοι διαθέτουν δελτίο ταυτότητας πολιτικού πρόσφυγα που έχει εκδοθεί πριν από την 3η Νοεμβρίου 2009. Οι δικαιούχοι αλλοδαποί μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2010 στην Διεύθυνση πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, επισυνάπτοντας τα παρακάτω έγγραφα.

Α. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας πολιτικού πρόσφυγα.

Β. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο αιτών πολιτικός πρόσφυγας είναι ανασφάλιστος και δεν δικαιούται ασφάλιση άμεσα ή έμμεσα από άλλο μέλος της οικογένειας καθώς επίσης ότι πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου για την είσπραξη του επιδόματος.

Γ. Έγγραφο που να αποδεικνύει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σύλλογος Γονέων με Τρία Παιδιά Νομού Αττικής

Λειτουργία και Ωράρια γραφείων:

1) Η έδρα και το Κεντρικό γραφείο του Συλλόγου είναι στην Καλλιθέα στην οδό Σαπφούς 21. Ο Σύλλογος λειτουργεί κάθε Δευτέρα απόγευμα 7-9 μμ. Τηλ επικ 6977 408739.
2) Από 13/4/2010 θα λειτουργεί γραφείο και στην Παλλήνη Αττικής. Στην Διεύθυνση Φειδιππίδου 28, Παλλήνη, ισόγειο. Κάθε Τρίτη απόγευμα 7-9 μμ. Θα εξυπηρετεί όλη την γύρω περιοχή. Τηλ 6937 941 561.
3) Το γραφείο στο Μαρούσι, στην Λ. Κηφισίας 207, εξυπηρετεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μόνον δημότες τριτέκνους Αμαρουσίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6947 029 482.
4) Στην Παλαιά Φώκαια μέσα στην Κοινότητα, υπάρχει Ανταποκριτής του Συλλόγου μας που εξυπηρετεί. Τηλ 6972 633 125. Εξυπηρετεί και την γύρω περιοχή.
5) Στα Μέγαρα υπάρχει Ανταποκριτής του Συλλόγου μας μέσα στο Κέντρο Υγείας. Τηλ 6946 462 516. Εξυπηρετεί και την γύρω περιοχή.