Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ. ΟΡΙΟ 50.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για τους τρίτεκνους.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

30/3/2011
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟ 2011

Σε απάντηση του σχετικού έγγραφού σας, σας γνωρίζουμε ότι κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν.2224/94, οι παροχές του Οργανισμού Εργατικής Εστίας χορηγούνται σε μισθωτούς και συνταξιούχους και τα μέλη των οικογενειών αυτών, υπό όρους και προϋποθέσεις, που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.
Σας επισημαίνουμε ότι ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας στα πλαίσια της άσκησης κοινωνικής πολιτικής για τις ειδικές ομάδες δικαιούχων, όπως « Α.μεΑ., πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες κ.λ.π.» (που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του ΟΕΕ ) εξετάζει τα αιτήματά τους πάντα με την πρέπουσα προσοχή και ευαισθησία.

Συγκεκριμένα για τους καταβάλλοντες εισφορές υπέρ του ΟΕΕ Πολύτεκνους οι οποίοι προστατεύουν ασφαλιστικά (στο βιβλιάριο του ασφαλιστικού τους ταμείου) 3 παιδιά και άνω, δικαιούνται ή Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού ή εισιτηρίων Εκδρομικού Προγράμματος Θερινής Περιόδου, ανεξάρτητα αν έλαβαν κάποια από αυτές τις παροχές το προηγούμενο έτος και αυτό ισχύει ειδικά για τους τρίτεκνους από το έτος 2007 μέχρι σήμερα.

Επισημαίνουμε ότι, όταν το ζευγάρι είναι και οι δύο δικαιούχοι του Ο.Ε.Ε και ο, η δικαιούχος σύζυγος εργάζεται και έχει ξεχωριστό ασφαλιστικό βιβλιάριο ανήκει σε αυτή την κατηγορία και δικαιούται μαζί με την οικογένειά του κάθε χρόνο τις παραπάνω παροχές.
Όσον αφορά στην διευκρίνιση, που προστέθηκε στην αριθμ. 31358/14–12-2010 εγκύκλιο μας με θέμα «Γνωστοποίηση όρων και προϋποθέσεων χορήγησης των παροχών έτους 2011» αναφέρεται στην περίπτωση, που σε ένα ζευγάρι δεν είναι και οι δύο δικαιούχοι του Ο.Ε.Ε και ο δικαιούχος σύζυγος δεν προστατεύει στο ασφαλιστικό του βιβλιάριο τα τέκνα του δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία και δεν δικαιούται των παραπάνω παροχών κάθε έτος, άσχετα αν έχει από τρία (3) τέκνα και άνω, πάρα μόνο όπως και οι λοιποί δικαιούχοι ανά έτος δηλαδή χρόνο παρά χρόνο.
Σε αυτή την περίπτωση ο δικαιούχος, που δεν προστατεύει ασφαλιστικά τα τέκνα του δεν δικαιούται των παραπάνω παροχών κάθε έτος, άσχετα αν έχει τρία (3) τέκνα, πάρα μόνο όπως και οι λοιποί δικαιούχοι ανά έτος δηλαδή χρόνο παρά χρόνο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
2011 ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ.
ΟΡΙΟ 50.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για τους τρίτεκνους.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΥΡΙΩΣ

Κατά την απογραφή των δικαιούχων του προγράμματος, για να διαπιστωθεί αν ο πολίτης που προσέρχεται να απογραφεί είναι δικαιούχος παροχών και αν έχει τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων, θα χρησιμοποιηθεί ONLINE εφαρμογή που κατασκευάστηκε από τον Οργανισμό, μετά την παραλαβή από το ΙΚΑ ηλεκτρονικού αρχείου με στοιχεία ασφαλισμένων και συνταξιούχων.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του Οργανισμού για το 2011 έχει ως εξής:

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (7ήμερα διακοπών)

Η απογραφή των δικαιούχων στην στην Αττική θα αρχίσει στο τέλος Φεβρουαρίου, με κριτήρια εισοδήματος για όλους ως εξής:

Τρίτεκνοι - Πολύτεκνοι δικαιούχοι με οικογενειακό εισόδημα 50.000€
Ο χρόνος διάρκειας του προγράμματος επιμηκύνεται και θα είναι από 1/04/2011 - 31/03/2012.

2. ΕΑΡΙΝΟ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χρόνος υλοποίησης: 1/04/2011 - 12/06/2011

α) Εκδρομικό – Πολιτισμικό Πρόγραμμα «Ανακαλύπτοντας την Ελλάδα και τον πολιτισμό της»

Τριήμερες εκδρομές με επισκέψεις και ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους από 1/04/2011 - 17/04/2011 και 6/05/2011 - 15/05/2011.

β) Εναλλακτικός Τουρισμός

Τριήμερες εκδρομές για νέους με δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού, ράφτινγκ, από 6/05/2011 - 5/06/2011.

γ) Εαρινό πρόγραμμα

Τετραήμερες εκδρομές γενικού ενδιαφέροντος από 12/05/2011 - 12/06/2011.

3. ΘΕΡΙΝΟ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

7ήμερες και 8ήμερες εκδρομές

Χρόνος υλοποίησης: 2/07/2011 - 10/09/2011

Περιλαμβάνει εκδρομές σε 35 προορισμούς με 38 τουριστικά λεωφορεία.


Γενικές πληροφορίες (Κοινωνικός Τουρισμός)

Για τη χορήγηση Δ.Κ.Τ. 2011 ισχύουν τα κατωτέρω όρια εισοδήματος Δικαιούχοι (Πολύτεκνοι) με οικογενειακό εισόδημα 50.000 €
Ως δηλωθέν εισόδημα λογίζεται κάθε εισόδημα.

Σας διευκρινίζουμε ότι το όριο εισοδήματος, που ισχύει κατά περίπτωση για την χορήγηση των Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού, εξαρτάται από τον αριθμό των δικαιούχων ανά αίτηση, οι οποίοι δικαιούνται Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού, δηλαδή οι γεννηθέντες μέχρι και το 2006.

Προστατευόμενα μέλη (παιδιά) κάτω των πέντε (5) δεν λογίζονται δικαιούχοι, δεν καταχωρούνται στην αίτηση και δεν εκδίδονται Δ.Κ.Τ.

Εφιστούμε την προσοχή σας κατά την απογραφή πολύτεκνων δικαιούχων (από 3 παιδιά και άνω) να συμπληρώνεται οπωσδήποτε στην αίτηση το πεδίο «ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ» και να καταχωρούνται μόνο τα παιδιά άνω των πέντε (5) ετών. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των πολύτεκνων οικογενειών ανεξάρτητα από τον αριθμό δικαιούχων στην αίτηση, το όριο εισοδήματος είναι 50.000 €.

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ( ΝΟΜΑΡΧΙΑ) ΑΘΗΝΑΣ ΒΓΗΚΕ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΟΙ ΑΠΟΡΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΝΟΜΑΡΧΙΑ) ΑΘΗΝΑΣ ΒΓΗΚΕ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΟΙ ΑΠΟΡΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ, ΡΥΖΙ,ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ Η ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 2011.
Υπενθυμίζουμε ότι το 2010 η Νομαρχία έδωσε μόνο μακαρόνια και ρύζι.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ.


Ποιοι δικαιούνται να καταθέσουν αίτηση από 21/3/2011 έως και 30/5/2011.

Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Ως άπορα θεωρούνται τα άτομα που έχουν οικογενειακό ή ατομικό ετήσιο εισόδημα μέχρι και 15.000 €.

Τα εισοδηματικά όρια είναι:
1) Ατομικό εισόδημα πατέρα 15.000 ευρώ ετησίως. Εισόδημα θεωρείται το φορολογούμενο πραγματικό.
2) Προσαυξάνεται κατά 30% για την σύζυγο. Δηλαδή 4.500 ευρώ (15.000 + 4.500).
3) Προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε ανήλικο παιδί κάτω των 18 ετών. Δηλαδή 3.000 ευρώ. (δηλαδή 15.000+4.500+9.000=28.500)
4) Προσαυξάνεται κατά 50% για άτομα με ανίατες παθήσεις.
5) Επίσης προσαυξάνεται κατά 40% σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
1) Αίτηση του Τρίτεκνου.
2) Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας 2010 Επικυρωμένο.
3) Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας και των δύο γονιών Επικυρωμένα.
4) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης νέο που να έχει εκδοθεί πρόσφατα μέσα στο 2011.
5) Δήλωση ότι δεν παίρνει από άλλον φορέα δωρεάν τρόφιμα.
6)Βεβαίωση ότι παραμένουν ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, όσοι ΔΕΝ έχουν Ελληνική Υπηκοότητα, και η υπηκοότητα είναι απο τις χώρες:

Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Πολωνία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Ιρλανδία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία, Εσθονία, Λετονία, Μάλτα, Σλοβενία, Κύπρος, Λιθουανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Τσεχία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Νορβηγία, Ελβετία, Λιχνενστάιν.

Οσοι είναι υπήκοοι άλλων κρατών, ΔΕΝ δικαιούνται δωρεάν τρόφιμα.

Τα τρόφιμα απο την Περιφέρεια (Νομαρχία) θα δοθούν λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2011.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Αττικής, ευχαριστεί τους ΧΟΡΗΓΟΥΣ που έδωσαν προιόντα τους προκειμένου να διανεμηθούν στους άπορους τρίτεκνους μέλη του Συλλόγου. Ιδιαιτέρως ευχαριστεί τον ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΄΄ΘΕΟΦΙΛΟ΄΄ για την στήριξη και την βοήθειά του.

ΤΟ ΔΣ

Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

Λειτουργεί γραφείο του Συλλόγου στον Δήμο Μαραθώνα. Εξυπηρετεί Μαραθώνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο.

Λειτουργεί γραφείο του Συλλόγου στον Δήμο Μαραθώνα. Εξυπηρετεί Μαραθώνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το γραφείο του Συλλόγου στον Μαραθώνα, ξεκινά την λειτουργία του την Τρίτη 29/3/2011. Θα εξυπηρετεί Μαραθώνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο.
Το γραφείο θα λειτουργεί κάθε Τρίτη από 4.00μμ – έως 6.00μμ, μέσα στο Δημαρχείο Μαραθώνα, στην Λεωφόρο Μαραθώνος, (παλιό δημαρχείο Νέας Μάκρης). Υπεύθυνος κ. Πουλιάς Γιάννης τηλ 6942 289434.

Για τον Σύλλογο Τριτέκνων Νομού Αττικής
Η Πρόεδρος
ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

Μνημόνιο-Δημογραφικό-Δικαιώματα τριτέκνων, Η ομιλία του καθηγητή ΑΛΕΞΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ στην εκδήλωση του Συλλόγου μας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο καθηγητής κ. Αλέξης Μητρόπουλος είναι ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ του Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Αττικής απο τον Ιανουάριο 2010.

ΟΜΙΛΙΑ ΑΛΕΞΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δημαρχείο Καλυβίων Αττικής
18-3-2011, 18.30 μ.μ.

«Μνημόνιο-Δημογραφικό-Δικαιώματα τριτέκνων»

Ι.Ευχαριστώ την Πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Αττικής κυρία Μεσουρίδου Θεοκλήτη και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την τιμή της πρόσκλησης. Εδώ και πολλά χρόνια και λόγω επιστημονικής ενασχόλησης με τα ζητήματα του Κοινωνικού Κράτους, αλλά και λόγω τριτεκνίας, έχουμε συμπορευθεί σε όλες τις διεκδικήσεις του κλάδου.
Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένως, η τρίτεκνη οικογένεια είναι το πιο δυναμικό και ελπιδοφόρο κύτταρο βάσης για την αναγέννηση της φυλής μας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Είναι ένα σημείο έλλογης ισορροπίας μεταξύ των αντιτιθέμενων σύγχρονων και παραδοσιακών ρευμάτων για την πραγμάτωση του ρόλου τού ανθρώπου και της οικογένειας στον κοινωνικό μας σχηματισμό.

Παρά ταύτα, όμως, είμαι λιγότερο αισιόδοξος (για να μην χρησιμοποιήσω άλλη πιο ακριβή φράση, βγαλμένη από το βιολογικο-ψυχολογικό λεξιλόγιο της λίαν διαδεδομένης νόσου, της κατάθλιψης, που τείνει να λάβει χαρακτήρα γενικευμένης κοινωνικής συνθήκης) για την έκβαση των χρονιζόντων θεμάτων μας, εν σχέσει με την περσινή μου παρέμβαση στο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τριτέκνων του Απριλίου 2010.

Ήδη εισήλθαμε στην τέταρτη[1] εκδοχή τού διαρκώς και προς το χειρότερο επικαιροποιούμενου Μνημονίου, που υπεγράφη μετά την επιστολή προθέσεων του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας της 23 Φεβρουαρίου 2011. Οι απορρυθμίσεις[2] του Κοινωνικού Κράτους που περιέχει, λαμβάνουν επιταχυνόμενους ρυθμούς. Οι δανειστές προσπαθούν να «ξηλώσουν», όπως προανήγγειλα στις αρχές Ιανουαρίου 2010, το Κοινωνικό Κράτος, με την αιτιολογία ότι οι Έλληνες ζουν καλά κι έχουν αποθέματα (αυτοί το αποκαλούν «λίπος») για να ζήσουν, άποψη που συντηρεί και η ελληνική κυβέρνηση. Από τη μια κατηγορούμαστε ότι ζούμε στα «…πλαίσια» που προσδιόρισε πρόσφατα ο κ.Ντομινίκ Στρος Καν και από την άλλη ομολογούν ότι εξαπατηθήκαμε ψηφίζοντας και διατηρώντας ακόμη αυτή την κυβέρνηση και την συμμαχία των πολιτικών δυνάμεων του αντικοινωνικού Μνημονίου.

ΙΙ.Όλοι πλέον έχουμε αντιληφθεί, αυτό άλλωστε λένε τα δεσμευτικά κείμενα και οι οικονομικές μετρήσεις, ότι βρισκόμαστε στον αστερισμό τής ετερονομίας. Οι δημοκρατικές λειτουργίες τής εξασθενημένης -ούτως ή άλλως- αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας είναι εντελώς τυπικές και αποτελούν το πρόσχημα επιβολής των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Τεχνοδομής και της κας Α.Μέρκελ. Το νεοφιλελεύθερο πρόταγμα που εφαρμόζεται με ιδιαίτερη αυστηρότητα εις βάρος τής χώρας δεν έχει άλλο σκοπό παρά να μεταβιβάσει πλούτο (δικαίως ή αδίκως οφειλόμενο) προς τους δανειστές μας και να παραχωρήσει στις Αγορές και τα ιδιωτικά συμφέροντα όλη τη διαχρονική υλική και άυλη υπόσταση του Ελληνικού Έθνους.

Το γεγονός ότι ο ελληνικός πληθυσμός γερνά και μια κάποια ισοστάθμιση γίνεται με τις γεννήσεις τέκνων αλλοδαπών, οδηγεί τους κυβερνώντες στην επίρριψη του κοινωνικού κόστους[3] στο Ασφαλιστικό Σύστημα και στους άλλους θεσμούς του Κοινωνικού Κράτους.

Ο αποτρόπαιος θεσμός τής σύνδεσης του χρόνου εξόδου από την εργασία με τον προσδοκώμενο χρόνο εξόδου από τη ζωή, με βάση τις μετρήσεις των οποίων θα αυξάνεται αενάως το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, καθιερώνει έναν «βαρβαρικό» θεσμό και πισωγυρίζει τον νομικό μας πολιτισμό σε συνθήκες προδημοκρατικής εποχής.

Το να επιδιώκει η Πολιτεία να απομειώνεται το διάστημα ζωής των συνταξιούχων, για να μην υποχρεώνεται να συμβάλλει στις συντάξεις, επειδή κατασπατάλησε τους πόρους και τα αποθεματικά των Ασφαλιστικών Ταμείων που πλήρωναν εργαζόμενοι και εργοδότες, αποτελεί μιαν αντικοινωνική στροφή τής κοινωνικής πολιτικής.

ΙΙΙ.Όλοι γνωρίζετε, εξάλλου, την ατελή έως ανύπαρκτη εφαρμογή στην πράξη των ορισμών του άρθρου 21 του Συντάγματος, που προστατεύει την οικογένεια, τον γάμο, τη μητρότητα και την παιδική ηλικία και τα αναγορεύει σε θεμέλιο συντήρησης και αναπαραγωγής του Έθνους. Οι τρίτεκνες οικογένειες, παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις, έχουν εξαιρεθεί από τις διακριτές ρυθμίσεις για τους πολύτεκνους, την ίδια δε οδό αποκλεισμού τους, έχουν ακολουθήσει και αποφάσεις των Δικαστηρίων ερμηνεύοντας τις σχετικές διατάξεις.

-Το δημογραφικό δεν αντιμετωπίζεται ως εθνικό πρόβλημα, παρότι όλοι γνωρίζουν και διακηρύσσουν τη σπουδαιότητά του.
-Δεν λαμβάνονται μέτρα για την ανατροπή των κοινωνικών, οικονομικών, εθνολογικών και πολιτισμικών συνθηκών, που συντηρούν το καταναλωτικό πρότυπο της αλλοτρίωσης, τον ατομοκεντρισμό και την αποκλειστική επιδίωξη της επαγγελματικής αποκατάστασης και της οικονομικής ανεξαρτησίας, που όλο και περισσότερο δυσκολεύει, προϊόντος του μνημονιακού χρόνου.
-Οι διορισμοί τριτέκνων του ν. 2643/1998 έχουν σταματήσει από το 2004 στον ιδιωτικό τομέα, παρότι δεν θίγεται ο κρατικός προϋπολογισμός. Και εκεί όμως υπάρχει το όριο των 45 ετών, που καταδικάζει τους τρίτεκνους ανέργους των προβληματικών ηλικιών.
-Παρά την υπόσχεση της Πολιτείας στις Επιτροπές Κρίσεων, οι τρίτεκνοι δεν συμμετέχουν.
-Εξάλλου, τα στεγαστικά δάνεια των τριτέκνων έχουν «παγώσει» από τις αρχές τού καλοκαιριού τού 2010. Πολλές οικογένειες αναμένουν για να στεγαστούν, χωρίς να παίρνουν μια σαφή απάντηση από τους εκπροσώπους των επιτηρητών, παρά το ότι ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας συνεχίζει να παρακρατεί το αναλογούν ποσοστό από όλους τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, που
-όπως φαίνεται- διοχετεύεται προς τα χρηματοφυλάκια των δανειστών μας. Έχουμε εξάλλου ζητήσει να απλοποιηθούν και να ελαχιστοποιηθούν οι προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων εν σχέσει με τον απαιτούμενο αριθμό των ενσήμων. Όπως επίσης και να αυξηθεί το όριο της επιδότησης ενοικίου, αφού αυτό των 18.000 ευρώ θέτει πολλές οικογένειες εκτός διαδικασίας. Το αίτημά μας να επεκταθεί ο θεσμός τού στεγαστικού δανείου και στους αυτοαπασχολούμενους τρίτεκνους χρονίζει και δεν έχει ικανοποιηθεί, παρά τις υποσχέσεις.
-Δεν προωθούνται οι διευκολύνσεις στο ωράριο εργασίας για τις εργαζόμενες τρίτεκνες μητέρες σε όλο τον στενό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπου πολλές μητέρες εργάζονται κατά τη νύχτα, χωρίς να μπορούν να αφήσουν κάπου με ασφάλεια τα παιδιά τους.
-Η αλλαγή τού πλαισίου για τις μεταγραφές με σημαντικό κριτήριο και τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του φοιτητή, χρονίζει, όπως και η ανάγκη προτίμησης των τρίτεκνων στα Τμήματα προσχολικής αγωγής.
-Οι τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν διευκολύνονται στο ζήτημα των διορισμών τους.
-Τα δημοτικά και άλλα τέλη βαρύνουν εξίσου και τις οικογένειες των τριτέκνων.
-Στις Δημοτικές Επιτροπές Διαβούλευσης του ν. 3852/2010 δεν συμμετέχουν οι τρίτεκνοι.
-Και όσον αφορά στο πάγιο αίτημά μας για άμεση χορήγηση σύνταξης στην τρίτεκνη μητέρα, όπως ακριβώς και στην πολύτεκνη (σε όσες -τέλος πάντων- τρίτεκνες μητέρες έχουν ένα παιδί μικρότερο των 23 χρόνων), απορρίφθηκε μετ’επαίνων από την κυβέρνηση, όπως αποδεικνύεται από το γράμμα και το πνεύμα του νέου νόμου 3918/2011[4] (άρθρο 42, κεφ. Ε με τίτλο «Οικογενειακά επιδόματα σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες).

Έτσι, η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 3131/2008 αντικαταστάθηκε και στη μητέρα που έχει ή αποκτά τρία (3) ζώντα τέκνα, χορηγείται μηνιαίο επίδομα σε κάθε άγαμο παιδί της κάτω των 23 ετών, το οποίο ισούται για κάθε παιδί με το επίδομα που καταβάλλεται κάθε φορά για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας και καθορίζεται από 1-1-2011 στο ποσό των 44 ευρώ. Η καταβολή όμως του επιδόματος διακόπτεται την 1η του επόμενου έτους κατά το οποίο το επιδοτούμενο άγαμο τέκνο συμπληρώνει το 23ο έτος της ηλικίας του. Περαιτέρω, στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου 42, η απαγόρευση είναι κατηγορηματική «Σε καμία περίπτωση το επίδομα δεν μετατρέπεται σε ισόβια σύνταξη του δικαιούχου».

ΙV.Επομένως νομίζω ότι η κατηγορηματική αυτή διατύπωση δεν αφήνει περιθώρια ικανοποίησης του δίκαιου αιτήματός μας καθ’όλη τη διάρκεια του μνημονιακού χρόνου. Το κακό είναι ότι με το νέο Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας, (που λόγω του κακόηχου τού τίτλου, μας σερβίρεται ως «Σύμφωνο για το ευρώ»), δεν υπάρχει περίπτωση στο ορατό μέλλον να ενισχυθούν κοινωνικές παροχές τέτοιας μορφής.
Η ελληνική κοινωνία, αν δεν ανατραπεί αυτό το αντιανθρώπινο και αντικοινωνικό Σύμφωνο, θα βρίσκεται καθημερινώς στην ανάγκη να παλεύει χωρίς αποτέλεσμα για την κατάκτηση κάποιας ανταγωνιστικότητας περικόπτοντας διαρκώς τις αμοιβές της εργασίας, τις συντάξεις και το Κοινωνικό Κράτος, πολύ περισσότερο που η έρευνα, η τεχνολογία, οι νέες παραγωγικές μέθοδοι, η εκμετάλλευση των δικτύων, η πιστωτική επάρκεια, είναι προνόμια άλλων χωρών.

Γι’αυτό θα μου επιτρέψετε, προ της ενημέρωσης επί των ζητημάτων τού Ασφαλιστικού τού Μνημονίου που σας αφορούν, να τελειώσω με μια παραίνεση που ο διάσημος οικονομολόγος Τζέημς Γκαλμπρέιθ έκανε εγγράφως στον ελληνικό λαό και περιέχεται στο περίφημο άρθρο του «Με ποια Ευρώπη θα τσακίσουμε τις χρηματαγορές;»[5] «…η Ευρώπη θα βυθίζεται στην ύφεση, εκτός και αν αλλάξει τακτική, εκτός και αν οι κοινωνικές δυνάμεις που δημιούργησαν το κράτος πρόνοιας ξεσηκωθούν να το υπερασπιστούν…».
Ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαστε όλοι στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε γενικές, αλλά και εξατομικευμένες ερωτήσεις σας.-

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/3/2011 ΣΤΙΣ 6.30 ΜΜ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/3/2011 ΣΤΙΣ 6.30 ΜΜ

15/3/2011

Η Ενημερωτική συζήτηση για τους τρίτεκνους στο δημαρχείο Καλυβίων Σαρωνικού Αττικής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18/3/2011 και ώρα 6.30 μμ.
Ομιλητές θα είναι ο κ. Πέτρος Φιλίππου, δήμαρχος Σαρωνικού και
Ο καθηγητής Εργατολόγος κ. Αλέξης Μητρόπουλος, ο οποίος θα αναλύσει τα αιτήματά μας, προοπτικές, καθώς και το συνταξιοδοτικό στην τρίτεκνη οικογένεια,
καθώς και εκπρόσωπος του Συλλόγου μας που θα αναλύσει ποιες διεκδικήσεις πετύχαμε σαν Σύλλογος, και ποιες ακόμη διεκδικήσεις έχουμε.
Χαιρετισμό θα απευθύνει και ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής κ. Λεβαντής.

Θα γίνονται και εγγραφές νέων μελών στο Σύλλογο την ημέρα της ομιλίας.
Για την εγγραφή χρειάζονται:
Ένα πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να έχει εκδοθεί το 2011 (μέχρι 2 μηνών), από 1 μικρή φωτογραφία προσώπου (διαστάσεων 3 εκ Χ 3 εκ ) κάθε μέλους της οικογένειας για να εκδοθούν οι ταυτότητες, καθώς και φωτοτυπία των ταυτοτήτων μπρος και πίσω και των δύο γονιών.
Η ετήσια συνδρομή ανά οικογένεια στον Σύλλογο είναι 20 ευρώ.

ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ταυτοτήτων του Συλλόγου μας, χρειάζεται ένα πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, φωτοτυπίες ταυτοτήτων και των δύο γονιών, και να γίνει η οικονομική τακτοποίηση της χρονιάς.

ΟΛΑ τα γραφεία του Συλλόγου μας πλαισιώνονται απο ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ μέλη μας. Όσοι έχουν διάθεση προσφοράς, τους περιμένουμε για να βοηθήσουν στα γραφεία.

Το ΔΣ

ΒΡΑΒΕΥΣΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΡΑΒΕΥΣΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στο κατάμεστο από κόσμο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας, έκοψε την πίτα του ο Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Αττικής. Η εκδήλωση άρχισε με ολιγόλεπτη ομιλία της Προέδρου του Συλλόγου, κας Μεσουρίδου Θεοκλήτης, η οποία καλωσόρισε τους προσκεκλημένους, αναφερόμενη στη συνέχεια στο έργο που μέχρι σήμερα έχει πετύχει ο Σύλλογος, καθώς και στο μελλοντικό του πρόγραμμα.
To τελετουργικό άρχισε από τον πατέρα Παύλο, του Ι.Ν. Αγ.Νικολάου, ο οποίος αναφέρθηκε στο ιερό έργο του Συλλόγου Τριτέκνων, καθώς και στην έλλειψη αξιών, οραμάτων, ηθικής, κλπ. στην εποχή μας, προξενώντας μεγάλη εντύπωση με τον μεστό του λόγο.
Την εκδήλωση διάνθισαν με την ομορφιά και την λεβεντιά τους, η χορωδία της πέμπτης τάξης του 13ου Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας, το Χορευτικό Συγκρότημα της ΄΄Ομάδας Χορού και Λαογραφίας του Ιερού Ναού Αγίου Νείλου Καλλιπόλεως Πειραιά΄΄, καθώς και το Νεανικό Συγκρότημα του Γιώργου Ζαβρίδη, που απαρτίζεται από Φοιτητές, με την μουσική που έπαιξαν ενθουσιάστηκε το κοινό, τόσο των ενηλίκων, όσο των Εφήβων αλλά και των Φοιτητών.
Παράλληλα το πρόγραμμα για τα μικρά παιδιά με τους τέσσερις κλόουν άφησε εξαίρετες εντυπώσεις στα παιδιά αλλά και στους γονείς τους.
Ο Σύλλογος βράβευσε 38 Νέες Τρίτεκνες μητέρες, όσες δηλαδή είναι μέλη του Συλλόγου και γέννησαν το τρίτο τους παιδάκι μέσα στο 2010. Επίσης βραβεύθηκαν 45 νέοι Φοιτητές παιδιά τρίτεκνων οικογενειών που εισήχθησαν το 2010 στα ΑΕΙ καθώς και 32 Φοιτητές που εισήχθησαν στα ΤΕΙ.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 600 παιδιά, τα οποία παρέλαβαν δώρα από τον Σύλλογο.
Μεταξύ των επίσημων προσκεκλημένων ήταν: ο κ. Αμανατίδης Νίκος Εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αθηνών, η κα Μαργαρίτη Βάσω Αναπληρώτρια Δήμαρχος Καλλιθέας, ο κ. Μπακαλούδης Στέργιος Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ, ο κ. Ιγνατίου Φώτης Δημοτικός Σύμβουλος Αθηνών, ο κ. Βαφειάδης Νίκος Δημοτικός Σύμβουλος Αθηνών, ο κ. Γιάννης Ναυπλιώτης Πρόεδρος του ΘΕΟΦΙΛΟΥ μη κυβερνητικής οργάνωσης, ο κ. Χαντζιάρας Απόστολος Περιφερειακός Σύμβουλος Αθηνών, ο κ. Κώστας Πολυχρονίδης Αντιδήμαρχος Καλλιθέας, η κα Εξάρχου Αθηνά Δημοτική Σύμβουλος Καλλιθέας, η κα Λιγνού Μαρία Κοινοτική Σύμβουλος Καλλιθέας, ο κ. Μαρκόπουλος Αθανάσιος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Χρονάς Άγγελος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου Μεσσηνίας, η κα Τσιρίκου Διευθύντρια γραφείου Υπουργού Συγκοινωνιών, η κα Δαμουλιάνου Αντιγόνη Πρόεδρος των Κεφαλλονιτών Καλλιθέας, η κα Μετεκίδου Δέσποινα Γραμματέας της ΕΝΕΟΝ Καλλιθέας, ο κ. Χρονάς Γιώργος Πρόεδρος των Βλαχοπουλιτών Μεσσηνίας Αθηνών, ο κ. Παναγιωτακόπουλος Γιώργος Πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Αττικής, ο κ. Κακανάτσας Νίκος Δημοτικός Σύμβουλος Χολαργού, η κα Μαρκοπούλου Μαίρη Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο κ. Παπαγγέλου Τάσος Νομικός Σύμβουλος του Συλλόγου, και αρκετοί άλλοι.
Ο Σύλλογος Γονέων με Τρία Παιδιά Νομού Αττικής, έχει την έδρα του στην Καλλιθέα, αλλά παράλληλα διατηρεί ακόμη 15 γραφεία, σε 15 διαφορετικούς δήμους της Αττικής.

ΩΡΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΩΡΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
15/3/2011

Ο Σύλλογος- Σωματείο Τριτέκνων ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2007 με μοναδικό του σκοπό την ΠΛΗΡΗ εξομείωση των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους.
Η δύναμη του Συλλόγου - Σωματείου είναι ο αριθμός των μελών του.

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΜΕΛΗ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΕΣΑ.

Για την εγγραφή χρειάζεται ένα πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να έχει εκδοθεί το 2011 (μέχρι 2 μηνών), από 1 μικρή φωτογραφία προσώπου (διαστάσεων 3 εκ Χ 3 εκ ) κάθε μέλους της οικογένειας για να εκδοθούν οι ταυτότητες, καθώς και φωτοτυπία των ταυτοτήτων μπρος και πίσω και των δύο γονιών.
Εάν το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ΔΕΝ είναι από Δήμο του Νομού Αττικής, τότε, ακόμη χρειάζεται μία δήλωση του Ν 1566 καθώς και ένας λογαριασμός ΔΕΗ, η ΟΤΕ, η ΕΥΔΑΠ.
Η ετήσια συνδρομή ανά οικογένεια στον Σύλλογο είναι 20 ευρώ.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΤΕ ΑΠΟ 7 ΜΜ ΕΩΣ 10 ΜΜ ΣΤΗΝ ΚΑ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ, Η ΣΤΗΝ ΚΑ KANTEΡΑΚΗ.

Λειτουργία και Ωράρια γραφείων:

1) Η έδρα και το Κεντρικό γραφείο του Συλλόγου είναι στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ στην οδό Σαπφούς 21 και Χαροκόπου σε χώρο του Δήμου Καλλιθέας, ισόγειο. Ο Σύλλογος λειτουργεί κάθε Δευτέρα απόγευμα 7-9 μμ. Τηλ επικ 6932 737 727 κα Μεσουρίδου Θεοκλήτη. Εξυπηρετεί ΟΛΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ.

2) Λειτουργεί γραφείο και στην ΠΑΛΛΗΝΗ Αττικής. Στην Διεύθυνση Φειδιππίδου 28, Παλλήνη, ισόγειο. Κάθε Τρίτη απόγευμα 7-9 μμ. Εξυπηρετεί όλη την γύρω περιοχή. Τηλ 6937 941 561 κα Στιβακτάκη Μαρία.

3) Στην Παλαιά ΦΩΚΑΙΑ μέσα στην Κοινότητα, υπάρχει Ανταποκριτής του Συλλόγου μας που εξυπηρετεί. Τηλ 6972 633 125. Εξυπηρετεί και την γύρω περιοχή, κα Καστριώτη Μαρία. Μόνο κάθε Παρασκευή πρωί 11πμ - 13.00μ.

4) Στα ΜΕΓΑΡΑ επαναλειτουργεί το γραφείο σε νέο χώρο, στην οδό 28ης Οκτωβρίου 157, Μέγαρα, ισόγειο, κάθε Τρίτη απόγευμα, 6-8 μμ. Υπεύθυνες του γραφείου οι κυρίες: Γεωργία Γκούτρα - Πρίσκου, 6973 793626,η κα Δέσποινα Τσουρουφλή - Μιχαλάκη τηλ 6972 921132, 22960 83585, και κα Ιωάννα Ταμπάκου 22960 81158. Εξυπηρετούν και την γύρω περιοχή.

5) Το γραφείο μας στο ΜΑΡΟΥΣΙ θα επαναλειτουργήσει από την Τετάρτη 16/3/2011, σε χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμαρουσίου. Στην διεύθνυση Βασ. Σοφίας 85, ισόγειο, Μαρούσι, αίθουσα 6. Κάθε Τετάρτη 5-7μμ. Υπεύθυνοι του γραφείου: κα Μακαρούνη Χαρά και κ. Παγώνης Σταύρος. Θα εξυπηρετεί και την γύρω περιοχή.

6) Λειτουργεί γραφείο στο ΓΑΛΑΤΣΙ σε χώρο του Δήμου Γαλατσίου στην οδό Ιπποκράτους και Αρχιμήδους γωνία, 2ος όροφος, κάθε Τετάρτη 7-9 μμ. Υπεύθυνη η κα Καντεράκη Κατερίνα 6932 737 726. Εξυπηρετεί και την γύρω περιοχή.

7) Λειτουργεί γραφείο σε ΚΕΡΑΤΕΑ και ΛΑΥΡΙΟ. Το γραφείο λειτουργεί κάθε Τετάρτη απόγευμα 6-8 μμ στην Πλατεία Παπαγιάννη, ισόγειο, Κερατέα, σε χώρο του Δήμου Κερατέας- Λαυρεωτικής. Υπεύθυνος κ. Αθανασίου Δημήτρης τηλ 6936 816 765.

8) Λειτουργεί γραφείο στην ΑΙΓΙΝΑ, κάθε Τετάρτη πρωί, 10πμ έως 12μ, στην Παραλία Αίγινας, στο καφέ ΡΕΜΒΗ. Υπεύθυνη Κα Τίνα Σχοινοχωρίτη, τηλ 6932 3464 83.

9)Ξεκινά άμεσα να λειτουργεί γραφείο του Συλλόγου στην ΚΗΦΙΣΙΑ πριν το Πάσχα.

10) Επίσης ξεκινά άμεσα να λειτουργεί γραφείο του Συλλόγου και στον ΆΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ μέσα στον Μάρτιο.

11) Ξεκινά να λειτουργεί το γραφείο στην ΒΟΥΛΑ μέσα στον Μάρτιο.

12) Ξεκινά άμεσα να λειτουργεί γραφείο στο ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (Ανάβυσσο- Καλύβια).

13) Θα επαναλειτουργήσει το γραφείο μας στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ πριν το Πάσχα.
14) Ξεκινά να λειτουργεί γραφείο μας στο δήμο ΧΟΛΑΡΓΟΥ μέσα στο Μάρτιο.
15) Ξεκινά να λειτουργεί γραφείο μας στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ μέσα στο Μάρτιο.

ΟΛΑ τα γραφεία του Συλλόγου μας πλαισιώνονται απο ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ μέλη μας. Όσοι έχουν διάθεση προσφοράς, τους περιμένουμε για να βοηθήσουν είτε στα υπάρχοντα γραφεία είτε και σε νέα γραφεία.

ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ταυτοτήτων του Συλλόγου μας, χρειάζεται ένα πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, φωτοτυπίες ταυτοτήτων και των δύο γονιών, και να γίνει η οικονομική τακτοποίηση της χρονιάς.

Οι ταυτότητες ισχύουν κάθε χρόνο από την 1η ημέρα του χρόνου, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου. Κάθε χρόνο οι ταυτότητες χρειάζεται να σφραγίζονται.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΤΕ ΑΠΟ 7 ΜΜ ΕΩΣ 10 ΜΜ ΣΤΗΝ ΚΑ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ, Η ΣΤΗΝ ΚΑ KANTEΡΑΚΗ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/3/2011 ΏΡΑ 8.00ΜΜ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

12/3/2011

Η Έκτακτη Διανομή Δωρεάν Τροφίμων από ΧΟΡΗΓΟΥΣ θα συνεχιστεί την Δευτέρα 14/3/2011 και ώρα 8.00μμ.

Όλοι όσοι είχαν υποβάλλει αίτηση μέχρι και 9/3/2011, για την Έκτακτη Διανομή, ας έλθουν την Δευτέρα στα κεντρικά γραφεία του Συλλόγου στην οδό Σαπφούς 21, Καλλιθέα, στις 8.00μμ προκειμένου να παραλάβουν τρόφιμα καθώς και άλλα είδη (σαμπουάν, υγρά καθαρισμού κλπ.).

Χρειάζεται να έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά για το 2011, καθώς επίσης να κρατούν μαζί τους τόσο την αστυνομική τους ταυτότητα όσο και την ταυτότητα μέλους του Συλλόγου μας.

Οσοι παρευρεθούν την Δευτέρα θα παραλάβουν τρόφιμα. Τα τρόφιμα θα δίνονται μέχρι εξαντλήσεως τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΡΑ ΜΕΛΗ

1) Την Τετάρτη 9/3/2011 έγινε η ΈΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΡΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ. Τα προιόντα που μοιράστηκαν προέρχονται αποκλειστικά από ΧΟΡΗΓΟΥΣ.
Δόθηκαν προιόντα στους τρίτεκνους που είχαν καταθέσει αίτηση μέχρι και 9/3/2011 και το επίθετο τους, ξεκινούσε απο τα γράμματα:

Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο,

Για όσους το επίθετό τους ξεκινά απο τα επόμενα γράμματα της αλφαβήτου, θα βγει Νεα Ανακοίνωση ποια ημέρα θα ορισθεί μέσα στον Μάρτιο για να έλθουν να παραλάβουν τρόφιμα.

2) ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΒΓΗΚΕ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΡΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ, ΡΥΖΙ,ΚΑΙ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 2011.
Υπενθυμίζουμε ότι το 2010 η Νομαρχία έδωσε μόνο μακαρόνια και ρύζι.

Ποιοι δικαιούνται να καταθέσουν αίτηση από 21/3/2011 έως και 30/5/2011.

Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Ως άπορα θεωρούνται τα άτομα που έχουν οικογενειακό ή ατομικό ετήσιο εισόδημα μέχρι και 15.000 €.

Τα εισοδηματικά όρια είναι:
1) Ατομικό εισόδημα πατέρα 15.000 ευρώ ετησίως. Εισόδημα θεωρείται το φορολογούμενο πραγματικό.
2) Προσαυξάνεται κατά 30% για την σύζυγο. Δηλαδή 4.500 ευρώ (15.000 + 4.500).
3) Προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε ανήλικο παιδί κάτω των 18 ετών. Δηλαδή 3.000 ευρώ. (δηλαδή 15.000+4.500+9.000=28.500)
4) Προσαυξάνεται κατά 50% για άτομα με ανίατες παθήσεις.
5) Επίσης προσαυξάνεται κατά 40% σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
1) Αίτηση του Τρίτεκνου.
2) Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας 2010 Επικυρωμένο.
3) Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας και των δύο γονιών Επικυρωμένα.
4) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης νέο που να έχει εκδοθεί πρόσφατα μέσα στο 2011.
5) Δήλωση ότι δεν παίρνει από άλλον φορέα δωρεάν τρόφιμα.
6)Βεβαίωση ότι παραμένουν ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, όσοι ΔΕΝ έχουν Ελληνική Υπηκοότητα, και η υπηκοότητα είναι απο τις χώρες:

Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Πολωνία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Ιρλανδία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία, Εσθονία, Λετονία, Μάλτα, Σλοβενία, Κύπρος, Λιθουανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Τσεχία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Νορβηγία, Ελβετία, Λιχνενστάιν.

Οσοι είναι υπήκοοι άλλων κρατών, ΔΕΝ δικαιούνται δωρεάν τρόφιμα.

Τα τρόφιμα απο τον Νομαρχία θα δοθούν λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2011.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που πραγματοποιήθηκε χθες, 9/3/2011, απεφασίσθη ομόφωνα όπως απο την ΔΕΥΤΕΡΑ 14/3/2011 Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΙΝΑΙ 20 ΕΥΡΩ.

Επίσης ανοίχτηκε λογαριασμός στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στον οποίο τα μέλη θα μπορούν να καταθέτουν τα χρήματα της ανανέωσης συνδρομής στον Σύλλογο. Ο αριθμός λογαριασμού είναι
00088443307-2
Όσοι καταθέτουν χρήματα στον λογαριασμό, χρειάζεται να μας αποστέλλουν την απόδειξη της κατάθεσης στο φαξ 210 9570649 γράφοντας επάνω το όνομα του μέλους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Η τριτεκνική ιδιότητα είναι και στους δύο συζύγους ως προς τις παροχές του Οργανισμού Εργατικής Εστίας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676, τηλ 210 9524869,
6932737727,6932737726, 6932724181,
email: triteknoiattikis@yahoo.gr, fax: 2109570649
http:// triteknoinomouattikis.blogspot.com

Kαλλιθέα 8/3/11

Προς: 1) κα Νταλάρα Άννα
Υφυπουργό Εργασίας, Πειραιώς 40, 10182 Αθήνα
2) κα Βασιλική Τσιμπίδα
Πρόεδρο Οργανισμού Εργατικής Εστίας
3) κ.Λεωνίδα Καραθανάση, εκπρόσωπο ΓΣΕΕ
Β΄ Αντιπρόεδρο ΟΕΕ
ΕΠΕΙΓΟΝ

Κοιν: Ομοσπονδία Τριτέκνων

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΘΕΜΑ: Η τριτεκνική ιδιότητα είναι και στους δύο συζύγους ως προς τις παροχές του Οργανισμού Εργατικής Εστίας

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,
Μετά από την δημοσιοποίηση της εγκυκλίου για τη διανομή των κουπονιών Κοινωνικού Τουρισμού 2011, παρατηρήσαμε ότι οι γονείς τριών τέκνων είναι δικαιούχοι ως τρίτεκνοι μόνο όταν έχουν ως προστατευόμενα μέλη στον ασφαλιστικό τους φορέα τα τέκνα τους.
Σε διαφορετική περίπτωση δε εκλαμβάνονται ως τρίτεκνοι αλλά ως μεμονωμένοι δικαιούχοι, αντίθετα με την περσινή εγκύκλιο, που δεν υπήρχε αυτός ο διαχωρισμός.
Για να γίνομε πιο σαφείς: Ο πατέρας τρίτεκνος, με τρία ανήλικα τέκνα έχει ως προστατευόμενα μέλη τα τρία του παιδιά, και οι υπηρεσίες σας, του χορηγούν 7ήμερη εκδρομή για κάθε άτομο.
Η μητέρα, τρίτεκνη, με δική της ασφάλιση στο ΙΚΑ. Δικό της ΑΜΑ. Οι υπηρεσίες σας της αρνήθηκαν ότι είναι τρίτεκνη, επειδή δεν έχει εκείνη τα παιδιά της ως προστατευόμενα μέλη στον ασφαλιστικό της φορέα. Οι υπηρεσίες σας της απάντησαν ότι δεν είναι τρίτεκνη, αλλά είναι τρίτεκνος είναι μόνο ο σύζυγός της.

Διαμαρτυρόμαστε διότι η τριτεκνική ιδιότητα προσδιορίζεται με νόμο του κράτους και βάση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και όχι με το πόσα μέλη έχουμε ως προστατευόμενα στον ασφαλιστικό μας φορέα.

Κυρία Υπουργέ,
Επειδή θεωρούμε ότι κάποιο λάθος έκαναν εδώ οι υπηρεσίες του Οργανισμού Εργατικής Εστίας,
Ζητούμε άμεσα συνάντηση μαζί σας για την επανεξέταση και την ΑΜΕΣΗ αλλαγή της συγκεκριμένης παραγράφου, διότι έτσι διαταράσσεται η οικογενειακή ζωή καθώς και ο ομαλός προγραμματισμός οικογενειακών διακοπών. Την τριτεκνική ιδιότητα την έχουν και οι δύο σύζυγοι, εφ΄ όσον δεν υπάρχει λύση του γάμου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ ΑΙΚ. ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/3/2011 ΣΤΙΣ 6.30 ΜΜ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/3/2011 ΣΤΙΣ 6.30 ΜΜ

8/3/2011

Η Ενημερωτική συζήτηση για τους τρίτεκνους στο δημαρχείο Καλυβίων Σαρωνικού Αττικής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18/3/2011 και ώρα 6.30 μμ.
Ομιλητές θα είναι ο κ. Πέτρος Φιλίππου, δήμαρχος Σαρωνικού
Ο καθηγητής Εργατολόγος κ. Αλέξης Μητρόπουλος, ο οποίος θα αναλύσει τα αιτήματά μας, προοπτικές, καθώς και το συνταξιοδοτικό στην τρίτεκνη οικογένεια,
καθώς και εκπρόσωπος του Συλλόγου μας που θα αναλύσει ποιες διεκδικήσεις πετύχαμε σαν Σύλλογος, και ποιες ακόμη διεκδικήσεις έχουμε.

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ αναβλήθηκε η συζήτηση, που είχε προγραμματισθεί για σήμερα Τρίτη 8/3/2011 για την επόμενη Παρασκευή 18/3/2011.

Θα γίνονται και εγγραφές νέων μελών στο Σύλλογο την ημέρα της ομιλίας.
Για την εγγραφή χρειάζονται:
Ένα πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να έχει εκδοθεί το 2011 (μέχρι 2 μηνών), από 1 μικρή φωτογραφία προσώπου (διαστάσεων 3 εκ Χ 3 εκ ) κάθε μέλους της οικογένειας για να εκδοθούν οι ταυτότητες, καθώς και φωτοτυπία των ταυτοτήτων μπρος και πίσω και των δύο γονιών.
Η ετήσια συνδρομή ανά οικογένεια στον Σύλλογο είναι 20 ευρώ.

ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ταυτοτήτων του Συλλόγου μας, χρειάζεται ένα πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, φωτοτυπίες ταυτοτήτων και των δύο γονιών, και να γίνει η οικονομική τακτοποίηση της χρονιάς.

ΟΛΑ τα γραφεία του Συλλόγου μας πλαισιώνονται απο ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ μέλη μας. Όσοι έχουν διάθεση προσφοράς, τους περιμένουμε για να βοηθήσουν στα γραφεία.


Το ΔΣ

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3/2011 ΣΤΙΣ 7.30ΜΜ ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. αποφ. Πρωτ. 882/2008, ΑΦΜ:998005840, ΔΟΥ Α΄ Καλλιθέας
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676, τηλ 210 9524869,
6932 737727, 6932 724181,
email: triteknoiattikis@yahoo.gr, fax: 2109570649
http:// triteknoinomouattikis.blogspot.com

Καλλιθέα 4/3/2011

Την ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3/2011 στις 6.00μμ θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Συνέλευση του Συλλόγου, στα κεντρικά γραφεία του Συλλόγου, στην οδό Σαπφούς 21, ΚΑΛΛΙΘΕΑ.

Μετά το πέρας της Συνέλευσης, την ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3/2011, δηλαδή περίπου στις 7.30μμ, θα ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΤΡΟΦΙΜΑ στους άπορους τρίτεκνους μέλη μας.

Όσοι Τρίτεκνοι έχουν καταθέσει αίτηση για τρόφιμα, μέχρι και 28/2/2011, και τα επίθετα τους ξεκινούν από τα γράμματα:

Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο,

Θα έλθουν για να παραλάβουν τρόφιμα την Τετάρτη, κρατώντας πάντα μαζί τους τόσο την αστυνομική τους ταυτότητα, όσο και την ταυτότητα μέλους του Συλλόγου.

Για τα υπόλοιπους τρίτεκνους που τα επίθετα τους ξεκινούν από τα υπόλοιπα γράμματα της αλφαβήτου, θα βγει νέα ανακοίνωση ποια ημέρα θα παραλάβουν δωρεάν τρόφιμα.

ΕΠΙΣΗΣ υπενθυμίζουμε ότι η τελευταία ημέρα που θα δεχθούμε αιτήσεις για την Δωρεάν Διανομή Τροφίμων είναι η Τετάρτη 9/3/2011, ώρες 6-9μμ. Για όσους καταθέσουν αίτηση την Τετάρτη, θα βγει χωριστή ανακοίνωση ποια ημέρα θα παραλάβουν τρόφιμα.

Υπάρχουν αρκετές ποσότητες τροφίμων για όλους. Είναι από εταιρείες ΧΟΡΗΓΩΝ όλα.
Tα μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, καθώς και τα μέλη που θα έλθουν για να παραλάβουν τρόφιμα, χρειάζεται να έχουν τακτοποιήσει την οικονομική τους συνδρομή για το 2011.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος

ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων, αναβάλλεται για την ερχόμενη εβδομάδα, η προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη 8/3/2011 Συζήτηση για τους Τρίτεκνους και το Ασφαλιστικό.
Η Συζήτηση θα προγραμματισθεί για την ερχόμενη εβδομάδα, και θα βγει νέα ανακοίνωση.
Για το Ασφαλιστικό στις Τρίτεκνες οικογένειες θα ενημερώσει ο καθηγητής κ. Αλέξης Μητρόπουλος.

Το ΔΣ

Eως 31/3 η υποβολή δικαιολογητικών για φοιτητικό επίδομα

Eως 31/3 η υποβολή δικαιολογητικών για φοιτητικό επίδομα

Έως τις 31 Μαρτίου μπορούν να υποβάλουν οι φοιτητές τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις κατά τόπους Εφορίες, για την καταβολή του φοιτητικού επιδόματος.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το επίδομα των 1.000 ευρώ καταβάλλεται στους γονείς των φοιτητών εφόσον οι τελευταίοι φοιτούν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε ανώτερες σχολές τουριστικών επαγγελμάτων και Ακαδημίες εμπορικού ναυτικού, καθώς και σε σχολές του πανεπιστημίου της Κύπρου, που περιλαμβάνονται στο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων.

Στις προϋποθέσεις, που απαιτούνται για την χορήγηση του επιδόματος, περιλαμβάνονται η ελληνική ιθαγένεια ή η ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΕ, η μίσθωση κατοικίας λόγω σπουδών σε πόλη άλλη από αυτή που βρίσκεται η κύρια κατοικία της οικογένειας, ενώ απαιτείται το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τα 30.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Το επίδομα μπορεί να χορηγηθεί και στους ίδιους τους φοιτητές, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, είναι ορφανοί και από τους δυο γονείς ή οι γονείς τους είναι κάτοικοι εξωτερικού.

Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011

ΒΡΑΒΕΥΣΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ o Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Αττικής

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. αποφ. Πρωτ. 882/2008, ΑΦΜ:998005840, ΔΟΥ Α΄ Καλλιθέας
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676, τηλ 210 9524869,
6932 737727, 6932 724181,
email: triteknoiattikis@yahoo.gr, fax: 2109570649
http:// triteknoinomouattikis.blogspot.com


ΒΡΑΒΕΥΣΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στο κατάμεστο από κόσμο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας, έκοψε την πίτα του ο Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Αττικής. Η εκδήλωση άρχισε με ολιγόλεπτη ομιλία της Προέδρου του Συλλόγου, κας Μεσουρίδου Θεοκλήτης, η οποία καλωσόρισε τους προσκεκλημένους, αναφερόμενη στη συνέχεια στο έργο που μέχρι σήμερα έχει πετύχει ο Σύλλογος, καθώς και στο μελλοντικό του πρόγραμμα.
To τελετουργικό άρχισε από τον πατέρα Παύλο, του Ι.Ν. Αγ.Νικολάου, ο οποίος αναφέρθηκε στο ιερό έργο του Συλλόγου Τριτέκνων, καθώς και στην έλλειψη αξιών, οραμάτων, ηθικής, κλπ. στην εποχή μας, προξενώντας μεγάλη εντύπωση με τον μεστό του λόγο.
Την εκδήλωση διάνθισαν με την ομορφιά και την λεβεντιά τους, η χορωδία της πέμπτης τάξης του 13ου Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας, το Χορευτικό Συγκρότημα της ΄΄Ομάδας Χορού και Λαογραφίας του Ιερού Ναού Αγίου Νείλου Καλλιπόλεως Πειραιά΄΄, καθώς και το Νεανικό Συγκρότημα του Γιώργου Ζαβρίδη, που απαρτίζεται από Φοιτητές, με την μουσική που έπαιξαν ενθουσιάστηκε το κοινό, τόσο των ενηλίκων, όσο των Εφήβων αλλά και των Φοιτητών.
Παράλληλα το πρόγραμμα για τα μικρά παιδιά με τους τέσσερις κλόουν άφησε εξαίρετες εντυπώσεις στα παιδιά αλλά και στους γονείς τους.
Ο Σύλλογος βράβευσε 38 Νέες Τρίτεκνες μητέρες, όσες δηλαδή είναι μέλη του Συλλόγου και γέννησαν το τρίτο τους παιδάκι μέσα στο 2010. Επίσης βραβεύθηκαν 45 νέοι Φοιτητές παιδιά τρίτεκνων οικογενειών που εισήχθησαν το 2010 στα ΑΕΙ καθώς και 32 Φοιτητές που εισήχθησαν στα ΤΕΙ.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 600 παιδιά, τα οποία παρέλαβαν δώρα από τον Σύλλογο.
Μεταξύ των επίσημων προσκεκλημένων ήταν: ο κ. Αμανατίδης Νίκος Εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αθηνών, η κα Μαργαρίτη Βάσω Αναπληρώτρια Δήμαρχος Καλλιθέας, ο κ. Μπακαλούδης Στέργιος Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ, ο κ. Ιγνατίου Φώτης Δημοτικός Σύμβουλος Αθηνών, ο κ. Βαφειάδης Νίκος Δημοτικός Σύμβουλος Αθηνών, ο κ. Γιάννης Ναυπλιώτης Πρόεδρος του ΘΕΟΦΙΛΟΥ μη κυβερνητικής οργάνωσης, ο κ. Χαντζιάρας Απόστολος Περιφερειακός Σύμβουλος Αθηνών, ο κ. Κώστας Πολυχρονίδης Αντιδήμαρχος Καλλιθέας, η κα Εξάρχου Αθηνά Δημοτική Σύμβουλος Καλλιθέας, η κα Λιγνού Μαρία Κοινοτική Σύμβουλος Καλλιθέας, ο κ. Μαρκόπουλος Αθανάσιος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Χρονάς Άγγελος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου Μεσσηνίας, η κα Τσιρίκου Διευθύντρια γραφείου Υπουργού Συγκοινωνιών, η κα Δαμουλιάνου Αντιγόνη Πρόεδρος των Κεφαλλονιτών Καλλιθέας, η κα Μετεκίδου Δέσποινα Γραμματέας της ΕΝΕΟΝ Καλλιθέας, ο κ. Χρονάς Γιώργος Πρόεδρος των Βλαχοπουλιτών Μεσσηνίας Αθηνών, ο κ. Παναγιωτακόπουλος Γιώργος Πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Αττικής, ο κ. Κακανάτσας Νίκος Δημοτικός Σύμβουλος Χολαργού, η κα Μαρκοπούλου Μαίρη Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο κ. Παπαγγέλου Τάσος Νομικός Σύμβουλος του Συλλόγου, και αρκετοί άλλοι.
Ο Σύλλογος Γονέων με Τρία Παιδιά Νομού Αττικής, έχει την έδρα του στην Καλλιθέα, αλλά παράλληλα διατηρεί ακόμη 15 γραφεία, σε 15 διαφορετικούς δήμους της Αττικής. Τον Σύλλογο θα βρείτε στο
τηλ 6932 737727, 6932 724181, καθώς και στο
http:// triteknoinomouattikis.blogspot.com


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας


Θεοκλήτη Μεσουρίδου Αικατερίνη Καντεράκη

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3/2011 ΣΤΙΣ 7.30ΜΜ ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. αποφ. Πρωτ. 882/2008, ΑΦΜ:998005840, ΔΟΥ Α΄ Καλλιθέας
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676, τηλ 210 9524869,
6932 737727, 6932 724181,
email: triteknoiattikis@yahoo.gr, fax: 2109570649
http:// triteknoinomouattikis.blogspot.com

Καλλιθέα 4/3/2011

Την ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3/2011 στις 6.00μμ θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Συνέλευση του Συλλόγου, στα κεντρικά γραφεία του Συλλόγου, στην οδό Σαπφούς 21, ΚΑΛΛΙΘΕΑ.

Μετά το πέρας της Συνέλευσης, την ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3/2011, δηλαδή περίπου στις 7.30μμ, θα ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΤΡΟΦΙΜΑ στους άπορους τρίτεκνους μέλη μας.

Όσοι Τρίτεκνοι έχουν καταθέσει αίτηση για τρόφιμα, μέχρι και 28/2/2011, και τα επίθετα τους ξεκινούν από τα γράμματα:

Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο,

Θα έλθουν για να παραλάβουν τρόφιμα την Τετάρτη, κρατώντας πάντα μαζί τους τόσο την αστυνομική τους ταυτότητα, όσο και την ταυτότητα μέλους του Συλλόγου.

Για τα υπόλοιπους τρίτεκνους που τα επίθετα τους ξεκινούν από τα υπόλοιπα γράμματα της αλφαβήτου, θα βγει νέα ανακοίνωση ποια ημέρα θα παραλάβουν δωρεάν τρόφιμα.

ΕΠΙΣΗΣ υπενθυμίζουμε ότι η τελευταία ημέρα που θα δεχθούμε αιτήσεις για την Δωρεάν Διανομή Τροφίμων είναι η Τετάρτη 9/3/2011, ώρες 6-9μμ. Για όσους καταθέσουν αίτηση την Τετάρτη, θα βγει χωριστή ανακοίνωση ποια ημέρα θα παραλάβουν τρόφιμα.

Υπάρχουν αρκετές ποσότητες τροφίμων για όλους. Είναι από εταιρείες ΧΟΡΗΓΩΝ όλα.
Tα μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, καθώς και τα μέλη που θα έλθουν για να παραλάβουν τρόφιμα, χρειάζεται να έχουν τακτοποιήσει την οικονομική τους συνδρομή για το 2011.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος


Θεοκλήτη Μεσουρίδου

ΩΡΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

ΩΡΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
27/2/2011

Ο Σύλλογος- Σωματείο Τριτέκνων ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2007 με μοναδικό του σκοπό την ΠΛΗΡΗ εξομείωση των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους.
Η δύναμη του Συλλόγου - Σωματείου είναι ο αριθμός των μελών του.

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΜΕΛΗ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΕΣΑ.

Για την εγγραφή χρειάζεται ένα πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να έχει εκδοθεί το 2011 (μέχρι 2 μηνών), από 1 μικρή φωτογραφία προσώπου (διαστάσεων 3 εκ Χ 3 εκ ) κάθε μέλους της οικογένειας για να εκδοθούν οι ταυτότητες, καθώς και φωτοτυπία των ταυτοτήτων μπρος και πίσω και των δύο γονιών.
Εάν το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ΔΕΝ είναι από Δήμο του Νομού Αττικής, τότε, ακόμη χρειάζεται μία δήλωση του Ν 1566 καθώς και ένας λογαριασμός ΔΕΗ, η ΟΤΕ, η ΕΥΔΑΠ.
Η ετήσια συνδρομή ανά οικογένεια στον Σύλλογο είναι 20 ευρώ.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΤΕ ΑΠΟ 7 ΜΜ ΕΩΣ 10 ΜΜ ΣΤΗΝ ΚΑ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ, Η ΣΤΗΝ ΚΑ KANTEΡΑΚΗ.

Λειτουργία και Ωράρια γραφείων:

1) Η έδρα και το Κεντρικό γραφείο του Συλλόγου είναι στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ στην οδό Σαπφούς 21 και Χαροκόπου σε χώρο του Δήμου Καλλιθέας, ισόγειο. Ο Σύλλογος λειτουργεί κάθε Δευτέρα απόγευμα 7-9 μμ. Τηλ επικ 6932 737 727 κα Μεσουρίδου Θεοκλήτη. Εξυπηρετεί ΟΛΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ.

2) Λειτουργεί γραφείο και στην ΠΑΛΛΗΝΗ Αττικής. Στην Διεύθυνση Φειδιππίδου 28, Παλλήνη, ισόγειο. Κάθε Τρίτη απόγευμα 7-9 μμ. Εξυπηρετεί όλη την γύρω περιοχή. Τηλ 6937 941 561 κα Στιβακτάκη Μαρία.

3) Στην Παλαιά ΦΩΚΑΙΑ μέσα στην Κοινότητα, υπάρχει Ανταποκριτής του Συλλόγου μας που εξυπηρετεί. Τηλ 6972 633 125. Εξυπηρετεί και την γύρω περιοχή, κα Καστριώτη Μαρία. Μόνο κάθε Παρασκευή πρωί 11πμ - 13.00μ.

4) Στα ΜΕΓΑΡΑ επαναλειτουργεί το γραφείο σε νέο χώρο, στην οδό 28ης Οκτωβρίου 157, Μέγαρα, ισόγειο, κάθε Τρίτη απόγευμα, 6-8 μμ. Υπεύθυνες του γραφείου οι κυρίες: Γεωργία Γκούτρα - Πρίσκου, 6973 793626,η κα Δέσποινα Τσουρουφλή - Μιχαλάκη τηλ 6972 921132, 22960 83585, και κα Ιωάννα Ταμπάκου 22960 81158. Εξυπηρετούν και την γύρω περιοχή.

5) Το γραφείο μας στο ΜΑΡΟΥΣΙ θα επαναλειτουργήσει από την Τετάρτη 16/3/2011, σε χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμαρουσίου. Στην διεύθνυση Βασ. Σοφίας 85, ισόγειο, Μαρούσι, αίθουσα 6. Κάθε Τετάρτη 5-7μμ. Υπεύθυνοι του γραφείου: κα Μακαρούνη Χαρά και κ. Παγώνης Σταύρος. Θα εξυπηρετεί και την γύρω περιοχή.

6) Λειτουργεί γραφείο στο ΓΑΛΑΤΣΙ σε χώρο του Δήμου Γαλατσίου στην οδό Ιπποκράτους και Αρχιμήδους γωνία, 2ος όροφος, κάθε Τετάρτη 7-9 μμ. Υπεύθυνη η κα Καντεράκη Κατερίνα 6932 737 726. Εξυπηρετεί και την γύρω περιοχή.

7) Λειτουργεί γραφείο σε ΚΕΡΑΤΕΑ και ΛΑΥΡΙΟ. Το γραφείο λειτουργεί κάθε Τετάρτη απόγευμα 6-8 μμ στην Πλατεία Παπαγιάννη, ισόγειο, Κερατέα, σε χώρο του Δήμου Κερατέας- Λαυρεωτικής. Υπεύθυνος κ. Αθανασίου Δημήτρης τηλ 6936 816 765.

8) Λειτουργεί γραφείο στην ΑΙΓΙΝΑ, κάθε Τετάρτη πρωί, 10πμ έως 12μ, στην Παραλία Αίγινας, στο καφέ ΡΕΜΒΗ. Υπεύθυνη Κα Τίνα Σχοινοχωρίτη, τηλ 6932 3464 83.

9)Ξεκινά άμεσα να λειτουργεί γραφείο του Συλλόγου στην ΚΗΦΙΣΙΑ πριν το Πάσχα.

10) Επίσης ξεκινά άμεσα να λειτουργεί γραφείο του Συλλόγου και στον ΆΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ μέσα στον Μάρτιο.

11) Ξεκινά να λειτουργεί το γραφείο στην ΒΟΥΛΑ μέσα στον Μάρτιο.

12) Ξεκινά άμεσα να λειτουργεί γραφείο στο ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (Ανάβυσσο- Καλύβια).

13) Θα επαναλειτουργήσει το γραφείο μας στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ πριν το Πάσχα.
14) Ξεκινά να λειτουργεί γραφείο μας στο δήμο ΧΟΛΑΡΓΟΥ μέσα στο Μάρτιο.
15) Ξεκινά να λειτουργεί γραφείο μας στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ μέσα στο Μάρτιο.

ΟΛΑ τα γραφεία του Συλλόγου μας πλαισιώνονται απο ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ μέλη μας. Όσοι έχουν διάθεση προσφοράς, τους περιμένουμε για να βοηθήσουν είτε στα υπάρχοντα γραφεία είτε και σε νέα γραφεία.

ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ταυτοτήτων του Συλλόγου μας, χρειάζεται ένα πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, φωτοτυπίες ταυτοτήτων και των δύο γονιών, και να γίνει η οικονομική τακτοποίηση της χρονιάς.

Οι ταυτότητες ισχύουν κάθε χρόνο από την 1η ημέρα του χρόνου, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου. Κάθε χρόνο οι ταυτότητες χρειάζεται να σφραγίζονται.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΤΕ ΑΠΟ 7 ΜΜ ΕΩΣ 10 ΜΜ ΣΤΗΝ ΚΑ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ, Η ΣΤΗΝ ΚΑ KANTEΡΑΚΗ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676, τηλ 210 9524869,
6932 737727, 6932 724181,
email: triteknoiattikis@yahoo.gr, fax: 2109570649
http:// triteknoinomouattikis.blogspot.com

Αθήνα 3/3/2011
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Αγαπητοί Τρίτεκνοι γονείς,
Ο Σύλλογος μας στην προσπάθεια του να βοηθήσει τις τρίτεκνες οικογένειες έχει συνάψει εκπτωτικές συμβάσεις με τις παρακάτω εταιρείες, οι εκπτώσεις ισχύουν πάντα με την επίδειξη της ταυτότητας τριτέκνου του Συλλόγου μας:

1) Η εταιρία ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ - AEGEAN FLYING DOLPHINS (πορτοκαλί- μπλε Δελφίνια) εκδίδει εισιτήρια για την γραμμή Πειραιάς- Αίγινα, στη τιμή των 7 ευρώ (ανά διαδρομή) για τους τρίτεκνους, με την επίδειξη της ταυτότητας που εκδίδει ο σύλλογος μας.
Το μισό εισητήριο ισχύει και για όσους ταξιδέψουν στο δρομολόγιο Πειραιάς- Αγκίστρι.
Έχουν ενημερωθεί τα εκδοτήρια εισιτηρίων της εταιρείας στα αντίστοιχα λιμάνια.

2) Η έκπτωση που ισχύει μέχρι τώρα για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ είναι:
Α) MINOAN LINES. Σε όλες τις γραμμές εσωτερικού ισχύει η έκπτωση 50% στους επιβάτες και 20% στα αυτοκίνητα. Επίσης το ίδιο ισχύει και στο δρομολόγιο Πάτρα –Ιταλία.
Β) ΑΝΕΚ. Δρομολόγιο Πειραιάς - Ηράκλειο και Ηράκλειο - Πειραιάς, και Πειραιάς –Χανιά και Χανιά – Πειραιάς 50% στους επιβάτες και 25% στα αυτοκίνητα.
Γ) BLUE STAR FERRIES . Δρομολόγιο Πειραιάς - Ηράκλειο και Ηράκλειο - Πειραιάς, 50% στους επιβάτες και 25% στα αυτοκίνητα.


3) To κατάστημα BEAUTY SOURCE, στην οδό 28ης Οκτωβρίου 157, Μέγαρα, προσφέρει ΈΚΠΤΩΣΗ με την επίδειξη της ταυτότητας του Συλλόγου, 25% στα είδη δώρων και αξεσουάρ, και 10% στα καλλυντικά.

4) Με το παιδικό κατάστημα ρούχων ΄΄ΜΙΚΥ΄΄, λεωφόρος Βείκου 50, Γαλάτσι, έκπτωση 15%.

5) Με το βιβλιοπωλείο ΄΄Η φωλιά του βιβλίου΄΄, Αγ. Παντελεήμονα 48, Παραλία Μαραθώνα, τηλ 22940 56510. Έκπτωση 12%.

6) Με το κατάστημα παιδικών και εφηβικών ρούχων CASTELLINO, Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11, Γέρακας Αττικής,Τηλ. 2106618417, έκπτωση 20% με την επίδειξη ταυτότητας τρίτεκνου. Επίσης έκπτωση 50% σε περσινές συλλογές.

7) Με το Ιατρικό Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας Athens Vision

Στο διαγνωστικό τομέα έναν πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο με έκπτωση 25%.
Δύο Σημεία Εξυπηρέτησης:
Α) Κεντρικό: Λ. Συγγρού 328-330, Καλλιθέα 17673
Τηλ: 210 95 95 215, Fax: 210 95 15 120
Β) Αμαρουσίου: Λ. Κηφισίας 76 & Πάρνωνος, Μαρούσι
15125, Τηλ: 210 61 25 325, Fax: 210 61 22 570

8) Η εταιρεία ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, προσφέρει 30% έκπτωση σε όλα τα είδη και ανεξαρτήτου ύψους παραγγελίας, στους τρίτεκνους, με την επίδειξη της ταυτότητας του Συλλόγου μας.
Η επιχείρηση STATHOPOULOS διαθέτει είδη υγιεινής, πλακίδια, έπιπλα μπάνιου, νεροχύτες, μπαταρίες, καθρέφτες, στήλες υδρομασάζ, καμπίνες υδρομασάζ και απλές, ψηφίδες και γενικότερα τα πάντα για το μπάνιο, το δάπεδο και την κουζίνα.
Πεντέλης 110, 15127 Μαρούσι, T: 2106096740, F: 2106096742
Email: info@stathopoulos.gr, www. stathopoulos.gr

9) Προσφορά. Το πρώτο ραντεβού στην ατομική συμβουλευτική ΔΩΡΕΑΝ για τους τρίτεκνους με την επίδειξη της ταυτότητας τρίτεκνου από το ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ "γραμμή", ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 53, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Τ.Κ 171 23 , Τηλ 210 9 3 5 0 1 9 1, www.grammisp.gr, email: info@grammisp.gr

10) GLOBAL OPTICS, έκπτωση από 30% έως και 50% στα γυαλιά ηλίου και οράσεως. 25% στους φακούς επαφής. Στην οδό Αριστείδου 142-144, Καλλιθέα, τηλ 210 9581904.

11) Προσφορά BIOHELLENIKA, εταιρεία βιοτεχνολογίας.
Στην υπηρεσία φύλαξης βλαστικών κυττάρων από τον πολφό των νεογιλών δοντιών για τα παιδιά ηλικίας 5-13 ετών.
Έκπτωση 10% για όλες τις υπηρεσίες συλλογής και κρυοσυντήρησης των βλαστοκυττάρων.
Πύργος Αθηνών, Μεσογείων 2-4, Κτίριο Α΄, τηλ 210 7208882, 801 11 99299.

12) Πληροφορική στην Easy Computer School. Αιόλου 94, 5ος όροφος, Αθήνα. Τηλ 210 3234720.
Για μαθητές 9 έως 12 ετών, έκπτωση 30%. Για μαθητές και ενηλίκους άνω των 15 ετών, ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα πληροφορικής.
Απαιτείται η Ταυτότητα Μέλους του Συλλόγου μας.
Τα μαθήματα γίνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή 5.00μμ έως 9.00μμ και Σάββατο 10.00πμ έως 13.00μμ, ανάλογα το επίπεδο, μία η δύο η τρεις φορές την εβδομάδα.

13) Με το Σωματείο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, έκπτωση 40%. Είναι ομάδα ποδοσφαίρου 5Χ5 με παιδιά από 5 ετών έως και ανδρική ομάδα. Είναι στην οδό Κρέμου 65, Καλλιθέα, τηλ.: 2111175099, 2109518550

14) Με το Σωματείο IKAROS KALLITHEAS έκπτωση 25% .
Είναι ομάδα ποδοσφαίρου με παιδιά από 5 ετών έως και ανδρική ομάδα. Είναι στον οδό Σοφοκλέους 204, Καλλιθέα, τηλ 210 9513040, 6945 990871, 6932 527173.

15) Με τα κομμωτήρια ΙΩΑΝΝΗΣ, έκπτωση 20% στους τρίτεκνους.
Διαθέτουν γυναικείο αλλά και αντρικό τμήμα. Βρίσκονται στις διευθύνσεις:
Α) Ακαδημίας 5 Αθήνα , Τηλ 210-3609005 η 210-3609004
Β) Εθνικής Αντιστάσεως 33 Χαλάνδρι , Τηλ 210-6858060 η 210-6823382

16)Κλιματιστικά - Μπεσίρης Γιάννης, 210 6665297, Φειδιπίδου 28, ισόγειο, Παλλήνη. Ειδικές τιμές στους τρίτεκνους με την επίδειξη της ταυτότητας.

17) Ιδιαίτερα μαθήματα Γαλλικών - 10 ευρώ την ώρα, στις περιοχές, Παλλήνη, Γλυκά Νερά, Γέρακα, Πικέρμι, Σπάτα. τηλ 6982 347 746.

18) Κτισίματα- Σοφαντίσματα- Μερεμέτια. Ειδικές τιμές για Τρίτεκνους. κ. Βάιος τηλ 6932 569 072

19) Μαθήματα ιδιαίτερα Ισπανικών,15 ευρώ την ώρα, στο κέντρο Αθήνα και στα Νότια Προάστεια, ειδικές τιμές στους τρίτεκνους, 6948 714 895

20) Χριστοπούλου Μαρία, Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, Ελ. Βενιζέλου 159, Καλλιθέα, 210 9593390, 6944 380 561. Με την επίδειξη της ταυτότητας μείωση 10 ευρώ στην τιμή, και δωρεάν λιπομέτρηση.

21) Φίλτρα νερού Aquasana, ειδική τιμή για τρίτεκνους. Κα Μπουφίδη τηλ 2108027777

22) Ιδιαίτερα μαθήματα Ισπανικών, στα νότια προάστια, ειδικές τιμές για τρίτεκνους, 6974 376109

23) Ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών, ειδικές τιμές για τρίτεκνους, περιοχές Γαλάτσι, Νέο Κόσμο, Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Μοσχάτο, Ταύρο, τηλ 6939 459072.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
Θεοκλήτη Μεσουρίδου

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Σύλλογος μας σε συνεργασία με τοπικούς παράγοντες διοργανώνει Ενημερωτική Ομιλία για τους τρίτεκνους στο Δήμο Σαρωνικού Αττικής.
Ο Δήμος Σαρωνικού περιλαμβάνει, τις περιοχές, Καλύβια, Ανάβυσσο, Κουβαρά, Παλαιά Φώκαια, Σαρωνίδα, Θυμάρι, Μαύρο Λιθάρι.
Την ομιλία μπορούν να παρακολουθήσουν ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.

Η Ενημερωτική Ομιλία θα γίνει την Τρίτη 8/3/2011 και ώρα 7.00μμ στο Δημαρχείο Σαρωνικού στα Καλύβια με ομιλητές:
1) Η πρόεδρος του Συλλόγου κα Μεσουρίδου Θεοκλήτη θα ενημερώσει τα μέλη για τις επιτυχίες αλλά και τις διεκδικήσεις του Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Αττικής.
2) Ο Δήμαρχος κ. Πέτρου Φιλίππου θα ενημερώσει τους Τρίτεκνους για το πρόγραμμα του Δήμου ως προς τις Τρίτεκνες οικογένειες.
3) Ο καθηγητής κ. Αλέξης Μητρόπουλος, θα μιλήσει για το Ασφαλιστικό στις Τρίτεκνες Οικογένειες.

Θα γίνονται και εγγραφές νέων μελών στο Σύλλογο την ημέρα της ομιλίας.
Για την εγγραφή χρειάζονται:
Ένα πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να έχει εκδοθεί το 2011 (μέχρι 2 μηνών), από 1 μικρή φωτογραφία προσώπου (διαστάσεων 3 εκ Χ 3 εκ ) κάθε μέλους της οικογένειας για να εκδοθούν οι ταυτότητες, καθώς και φωτοτυπία των ταυτοτήτων μπρος και πίσω και των δύο γονιών.
Η ετήσια συνδρομή ανά οικογένεια στον Σύλλογο είναι 15 ευρώ.

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για επιδότηση ενοικίου στον ΟΕΚ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

1/3/2011

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για επιδότηση ενοικίου στον ΟΕΚ

Όλα τα στεγαστικά προγράμματα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας διακόπηκαν τον Ιούλιο 2010.
Θα ξεκινήσει το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου 2011, που έχει έτος αναφοράς το 2009, με διάστημα υποβολής αιτήσεων, από 28 Μαρτίου 2011 έως 1 Ιουλίου 2011.
Το εισοδηματικό κριτήριο για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι 12.000 ευρώ. Προσαυξάνεται ανά 2.000 ευρώ ανά προστατευόμενο μέλος.
Δηλαδή Τρίτεκνος με 3 ανήλικα τέκνα, έχει εισοδηματικό όριο 18.000 ευρώ.
Έτσι Τρίτεκνος με εισόδημα 18.000 ευρώ τον χρόνο, και τρία ανήλικα τέκνα, θα επιδοτηθεί με 160 ευρώ μηνιαίως για το 2009.

Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ ΟΓΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

1/3/2011

Δόθηκε ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ απο τον ΟΓΑ, για να καταθέσουν τα απογραφικά Δελτία οι Τρίτεκνοι στην Τράπεζα που επιθυμούν μέχρι και 11 Μαρτίου 2011.

Όσοι δεν έχουν απογραφεί, χρειάζεται άμεσα να απογραφούν, προκειμένου να μην υπάρξει καθυστέρηση στην καταβολή του επιδόματος Απριλίου 2011.