Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Πληρωμή οικογενειακών επιδομάτων του α΄τριμήνου 2014


Την Μεγάλη Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 καταβάλλονται τα οικογενειακά επιδόματα .

Αναλυτικότερα πληρώνονται:

α) ως προκαταβολή το ποσό  που αφορά τα οικογενειακά επιδόματα του Α’ Τριμήνου του 2014 και

β) ως καταβολή το ποσό  που αφορά τα οικογενειακά επιδόματα του 2013 στους δικαιούχους (11.032 περιπτώσεις) που υπέβαλαν ηλεκτρονικά τροποποιήσεις του Α21.

Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι πληρώνονται και την προκαταβολή των οικογενειακών επιδομάτων που αφορά το Α’ Τρίμηνο του 2014.

Οι υπηρεσίες του ΟΓΑ συνεχίζουν εντατικά και αυστηρά τους ελέγχους που αφορούν τις υπόλοιπες περιπτώσεις τροποποιήσεων του Α21, που υποβλήθηκαν για τα οικογενειακά επιδόματα του 2013.

Με το τέλος των ελέγχων, στους συγκεκριμένους δικαιούχους θα καταβληθούν τα οικογενειακά επιδόματα του 2013, καθώς και η προκαταβολή των οικογενειακών επιδομάτων του 2014.