Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

ΕΚΠΟΙΖΩ: Ας βρούμε μαζί ποια λύση σας συμφέρει για να ρυθμίσετε τις οφειλές σας

ΕΚΠΟΙΖΩ: Ας βρούμε μαζί ποια λύση σας συμφέρει για να ρυθμίσετε τις οφειλές σας

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ρυθμίσετε τις οφειλές σας:
Εξωδικαστικός διακανονισμός (είτε με τη μεσολάβηση Ένωσης Καταναλωτών, είτε με την ένταξη στον Κώδικα Δεοντολογίας)
Με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Ο νόμος για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν.3869/2010)

Η ΕΚΠΟΙΖΩ είναι ένας από τους πιστοποιημένους φορείς εξωδικαστικού συμβιβασμού και αναλαμβάνει να σας συμβουλέψει πως να ρυθμίσετε τις οφειλές σας. Για το λόγο αυτό λειτουργεί το Τμήμα Υπερχρέωσης.

Τα γραφεία της Αθήνας  δέχονται καθημερινά από τις 10.00πμ έως τις 16.00μμ (Παρασκευή έως τις 15.00μμ) κλήσεις καθώς και συναντήσεις κατόπιν ραντεβού.
Παράλληλα,  το ωράριο λειτουργίας της συμβουλευτικής γραμμής υπερχρέωσης επίσης μέχρι τις 17.00μμ καθημερινά, πλην Παρασκευής μέχρι της 15.00μμ (τηλ. επικοινωνίας 210 3304444).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου