Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

Δημοσιοποίηση πρώτων πινάκων μοριοδότησης υπαγομένων στην προστασία του Ν. 2643/1998 – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΩΣ 17/11/2016


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 
Δημοσιοποίηση πρώτων πινάκων μοριοδότησης υπαγομένων στην προστασία του Ν. 2643/1998 – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΩΣ 17/11/2016

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που εξέτασαν τα δικαιολογητικά, τα οποία υπέβαλαν μετά τις προκηρύξεις του Δεκεμβρίου 2014
οι προστατευόμενοι του Ν.2643/1998 (όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και τέκνα αυτών, άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση και τέκνα τους, ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου κ.λ.π) προκειμένου να διοριστούν ή να προσληφθούν σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, συνέταξαν τους

πρώτους πίνακες μοριοδότησης των υπαγομένων στην προστασία του Ν.2643/98.

Ειδικότερα συντάχθηκαν, με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά:
α) Οι πρώτοι πίνακες μοριοδότησης κατά κατηγορία προστασίας και εκπαίδευσης.
β) Οι πρώτοι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων αναλυτικά για κάθε θέση.
γ) Οι πίνακες αιτούντων με απορριφθείσες αιτήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις θεραπείας (ενστάσεις), στις αντίστοιχες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ στις οποίες έχουν καταθέσει τις αιτήσεις τους, εντός του χρονικού διαστήματος από 8/11/2016 έως 17/11/2016.

Για το παραδεκτό της υποβολής αιτήσεως θεραπείας κατατίθεται μαζί με την αίτηση θεραπείας παράβολο υπέρ του Δημοσίου ίσο με 10 ευρώ.
Οι τελικοί πίνακες θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση της εξέτασης του συνόλου των αιτήσεων θεραπείας (ενστάσεων).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και Νήσων

Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518, Τ.Κ. 174 56 –
ΑΛΙΜΟΣ .Τηλ.:210-9989498

Τα αποτελέσματα
http://www.oaed.gr/-/demosiopoiese-proton-pinakon-moriodoteses-ypagomenon-sten-prostasia-tou-n-2643-19-1

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου