Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Υπουργείο Παιδείας: Ξεκίνησε το πρόγραμμα για την νομική βοήθεια σε ανήλικους και νέους ως 35 ετών, ευπαθών κοινωνικών ομάδων (πρόσφυγες και μετανάστες)


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

Υπουργείο Παιδείας: Ξεκίνησε το πρόγραμμα  για την νομική βοήθεια σε ανήλικους και νέους ως 35 ετών, ευπαθών κοινωνικών ομάδων (πρόσφυγες και μετανάστες)

1   Αντικείμενο και στόχοι του Προγράμματος
(α)  Αντικείμενο του προγράμματος «Νομική Βοήθεια για Νέους»  είναι η δωρεάν νομική συνδρομή σε ανήλικους και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες νέων (ομάδες-στόχος, δικαιούχοι) μέχρι 35 ετών, η οποία καλύπτει την εκπροσώπηση τους, τόσο εξωδικαστικά, όσο και ενώπιον των δικαστηρίων.
Τις υποθέσεις των ατόμων που μπορούν να επωφεληθούν από το Πρόγραμμα αναλαμβάνουν νέοι δικηγόροι έως 35 ετών.

(β)  Ο στόχος του Προγράμματος είναι διττός: Αφενός, εστιάζει στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού που συχνά υφίστανται οι ομάδες-στόχος, και αφετέρου, ενθαρρύνει και υποστηρίζει τους νέους δικηγόρους στην είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

2   Χρηματοδότηση
Το πρόγραμμα «Νομική Βοήθεια για Νέους» χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και, συγκεκριμένα, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Τομέα «Εκπαίδευση», Υπο-τομέα «Προγράμματα Νέας Γενιάς και διά Βίου Μάθησης».

3 Ποιος υλοποιεί το Πρόγραμμα;
Το Πρόγραμμα διαχειρίζονται σε καθημερινό, πρακτικό επίπεδο οι συμβεβλημένοι σε αυτό Δικηγορικοί Σύλλογοι ανά την Ελλάδα, υπό την εποπτεία και τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

4.1  Ομάδα στόχος (επωφελούμενοι) - Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της δωρεάν νομικής βοήθειας για συγκεκριμένης φύσης υποθέσεις είναι οι ανήλικοι, καθώς και νέοι από 18 έως 35 ετών, οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες, άνεργοι, νέοι που υφίστανται ή βρίσκονται στο όριο κοινωνικού αποκλεισμού για λόγους  εθνοτικής, θρησκευτικής, πολιτισμικής ή άλλης διαφορετικότητας, νέοι πρόσφυγες και μετανάστες.
Ειδικότερα, με βάση το αντικείμενο της υπόθεσης, παρέχεται νομική συνδρομή  είτε για εξωδικαστικές ενέργειες,  είτε για παράσταση στο δικαστήριο στις παρακάτω περιπτώσεις:

Ποινικές διαφορές:
Α. Σε ανήλικους ή νέους έως 35 ετών,  αρκεί το αντικείμενο για το οποίο ζητείται η συνδρομή να είναι σε συνάφεια με υπόθεση/απόφαση/ποινική μεταχείριση σχετική με τη χρονική περίοδο της ανηλικότητας (>18ετών)
Β . Σε νέους 18-35 ετών για υποθέσεις που αφορούν μόνο σε:
παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων,
περιπτώσεις κακοποίησης,
περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας,
χρήση απαγορευμένων ουσιών και τέλεση αξιοποίνων πράξεων που σχετίζονται με την χρήση απαγορευμένων ουσιών,
σε περιπτώσεις ανήλικων-νεαρών ενήλικων παραβατών που ανήκουν σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες και στερούνται οικονομικών πόρων σε θέματα νομικής υποστήριξης,
Σε περιπτώσεις ανηλίκων (8 έως 18 ετών) και νεαρών ενηλίκων κρατουμένων και μη, των οποίων ποινικές υποθέσεις εκκρεμούν ενώπιον της δικαιοσύνης ανηλίκων, ειδικότερα δε ενώπιον Ανακριτών και Δικαστηρίων Α΄ και Β΄ βαθμού,
σε  νεαρούς ενήλικες που βρίσκονται σε αναμορφωτική ή άλλη ποινική μεταχείριση, κρατούμενοι και μη, με απόφαση Δικαστηρίου Ανηλίκων Α΄ και Β’ βαθμού, των οποίων ποινικές υποθέσεις εκκρεμούν ενώπιον της ποινικής δικαιοσύνης ενηλίκων, ειδικότερα δε ενώπιον Ανακριτών και Δικαστηρίων Α’ και Β΄ βαθμού,
σε ανηλίκους 8 έως 18 ετών και νεαρούς ενήλικες που βρίσκονται σε καθεστώς αναμορφωτικής ή άλλης ποινικής μεταχείρισης, κρατούμενους και μη, και παρίσταται ανάγκη εκπροσώπησής τους σε υποθέσεις διοικητικού, αστικού και εργατικού δικαίου που συνδέονται με την κοινωνική τους ένταξη και προσαρμογή,
σε περιπτώσεις άσκησης σχολικού εκφοβισμού, μετά από συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα,
σε περιπτώσεις άσκησης εκφοβισμού και ρατσιστικής βίας λόγω εθνοτικής, θρησκευτικής, γενετικής, πολιτισμικής ή άλλης διαφορετικότητας.

 Αστικές διαφορές:
σε ανήλικους (για όλες τις διαφορές),
σε νέους 18-35 ετών για αστικές διαφορές που προκύπτουν από ή έχουν συνάφεια με υποθέσεις που αφορούν κακοποίηση, παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων, ενδοοικογενειακή βία, χρήση απαγορευμένων ουσιών και τέλεση αξιοποίνων πράξεων που σχετίζονται με την χρήση απαγορευμένων ουσιών, καθώς και για αστικές διαφορές οικογενειακού δικαίου (ειδικότερα, παρέχεται κατ’ εξαίρεση νομική συνδρομή είτε για εξωδικαστικές ενέργειες είτε για παράσταση στο δικαστήριο για   νέους μέχρι 35 ετών, σε υποθέσεις επιμέλειας ανήλικων παιδιών), 
σε νέους 18-35 ετών για υποθέσεις και διαφορές που σχετίζονται με την εφαρμογή του Νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Διοικητικές διαφορές:
Σε ανήλικους, και, κατά προτεραιότητα, σε ασυνόδευτους ανήλικους, για διαφορές που προκύπτουν από ή αφορούν ιδίως σε:
υποβολή αντιρρήσεων κατά διοικητικής κράτησης,
έκδοση δικαστικής απόφασης απέλασης,
έλεγχο και ενημέρωση των ασυνόδευτων ανηλίκων για το περιεχόμενο και τη σημασία των εγγράφων-υπηρεσιακών σημειωμάτων που τους αποδίδονται,
ορθή καταγραφή προσωπικών στοιχείων (ηλικίας, συνοδείας ή μη),
διαδικασία ασύλου (καταγραφή – υποβολή αιτήματος, παράσταση στη συνέντευξη για το άσυλο στον πρώτο και το δεύτερο βαθμό, σύνταξη γραπτού υπομνήματος για την υποστήριξη ατομικών περιπτώσεων όσον αφορά τους λόγους δίωξης κλπ., υποβολή προσφυγής κατά της απορριπτικής απόφασης, κατά της απόφασης διακοπής),
παράσταση στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση και απόδοση δημοσίων εγγράφων (Α.Φ.Μ., άδεια εργασίας κλπ),
έκδοση-ανανέωση άδειας παραμονής βάσει του Ν. 3386/2005,
εθελοντικό επαναπατρισμό,
διασφάλιση κοινωνικών δικαιωμάτων (ένταξη στην εκπαίδευση, πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κλπ.).

Εργατικές διαφορές:
Α. Σε ανήλικους και νέους έως 35 ετών (για όλες τις διαφορές).

4.2   Δικηγόροι
Τις υποθέσεις χειρίζονται νέοι δικηγόροι ηλικίας έως 35 ετών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου