Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016

Σία Αναγνωστοπούλου: Τι θα ισχύσει για τις μετεγγραφές και τις αλλαγές στις Πανελλαδικές Εξετάσεις


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  

Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676

Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα

τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,

email
: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email
: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax
: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com


Σία Αναγνωστοπούλου: Τι θα ισχύσει για τις μετεγγραφές και τις αλλαγές στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου, βάζει τέλος στις διαρροές για αναθεώρηση των κριτηρίων, και μιλά για τα σχέδια της κυβέρνησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευσης.

Τέλος στο ράβε - ξήλωνε των κριτηρίων για τις μετεγγραφές βάζει η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου.

Ο νόμος για τις μετεγγραφές παραμένει ως έχει, όχι μόνο για τη φετινή χρονιά αλλά και για τις επόμενες, ενώ ως αντίβαρο το υπουργείο Παιδείας προβάλλει υποτροφίες μέσω ΕΣΠΑ για τους προπτυχιακούς, και ανοικοδόμηση νέων εστιών μέσω δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Ζητήματα όπως η ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια, ο νέος ακαδημαϊκός χάρτης της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και η κινητικότητα των προπτυχιακών φοιτητών στα τμήματα των ΑΕΙ μετατίθενται για το μέλλον, ενώ φειδωλή εμφανίζεται για το επερχόμενο νομοσχέδιο των μεταπτυχιακών μετά τις έντονες αντιδράσεις των πανεπιστημιακών.

"Ύστερα από δύο χρόνια οι αλλαγές στις Πανελλαδικές"

Για το αν τελικά είναι εφικτή η ελεύθερη πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση η κ. Αναγνωστοπούλου σημειώνει ότι τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια θεωρεί ότι δεν θα υπάρξουν ανατρεπτικές αλλαγές, αφήνοντας ένα μικρό παράθυρο.
"Θα μπορούσαμε να φτάσουμε στην ελεύθερη πρόσβαση. Ως υπουργείο όμως δεν βιαζόμαστε. Θεωρώ ότι δεν πρόκειται να έχουμε τα επόμενα δύο χρόνια αλλαγές τέτοιες που θα ανατρέψουν το σύστημα εισαγωγής, όμως είναι αρμοδιότητα του υπουργού Παιδείας.
Όσο για την κινητικότητα προπτυχιακών φοιτητών στα πανεπιστήμια, αποτελεί ακόμα μια πρωτοβουλία που αναβάλλεται καθώς, όπως σημείωσε, θα συνδέεται και με τις αλλαγές στις εισαγωγικές εξετάσεις.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ πρωτοετών φοιτητών ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 4332/2015

Αίτηση για μετεγγραφή, σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο, δύνανται να υποβάλουν οι φοιτητές των A.E.I., των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που έχουν εγγραφεί στα Τμήματα / Σχολές σύμφωνα με τις ανωτέρω περιπτώσεις εισαγωγής.

Ο αριθμός των μετεγγραφόμενων ισούται με το 15 % του συνολικού αριθμού των εισακτέων των ανωτέρω κατηγοριών κατά το έτος 2015-16 ανά Σχολή ή Τμήμα, όπως αυτό ορίστηκε στις οικείες Σχολές ή Τμήματα, εκτός από την περίπτωση που οι Σχολές ή τα Τμήματα έχουν εισηγηθεί μεγαλύτερο του ανωτέρω ποσοστό.

Δεν εμπίπτουν στο ως άνω ποσοστό θέσεων:
Ι. Τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας.
ΙΙ. Φοιτητές που έχουν αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, πιστοποιουμένη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
Οι φοιτητές που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην Περιφέρεια που ανήκει η πόλη, που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία.

Οι μετεγγραφές επιτρέπονται μόνο για Σχολές ή Τμήματα ή Προγράμματα Σπουδών αντίστοιχα των Σχολών ή Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών εισαγωγής, από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο, από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι. και από Α.Ε.Α. σε Α.Ε.Α. και εφόσον το Ίδρυμα υποδοχής εδρεύει σε άλλη περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετεγγραφή φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα του ίδιου ΑΕΙ.

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Δικαίωμα μετεγγραφής χορηγείται στους αιτούντες κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων, που σωρεύουν από τα κάτωθι κριτήρια:
α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των γονέων του, για το φορολογικό έτος 2014, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 5)
β) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των γονέων του, το φορολογικό έτος 2014, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 4)

γ) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των γονέων του, το φορολογικό έτος 2014, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των εννέα χιλιάδων 9.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 3).
Κατά κεφαλήν εισόδημα μεγαλύτερο των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ δεν μοριοδοτείται.

δ) Ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς. (Μόρια 3)

ε) Ο δικαιούχος είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας. (Μόρια 2)

στ) Ο δικαιούχος είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας. (Μόριο 1)

ζ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον έναν γονέα. (Μόριο 1)

η) Ο δικαιούχος να είναι τέκνο άγαμης μητέρας. (Μόριο 1)

θ) Ο δικαιούχος έχει αδελφό ή αδελφή, φοιτητή του προπτυχιακού κύκλου σπουδών. (Μόριο 1)

ι) Ο δικαιούχος μετεγγραφής έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιημένης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). (Μόριο 1)

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι νοούνται ως:
• Πολύδυμα τέκνα: τα τέκνα που γεννήθηκαν ύστερα από πολύδυμη κύηση (δίδυμα, τρίδυμα κ.ο.κ. αδέλφια).
• Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: Το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή ή σε περίπτωση εγγάμου φοιτητή του ιδίου του/της συζύγου του/της και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.
• Μόρια εισαγωγής: τα μόρια βαθμολογίας που συγκέντρωσε ο επιτυχών από τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις.
• Πόλη: το πολεοδομικό συγκρότημα, το οποίο μπορεί να απαρτίζεται από έναν ή περισσότερους Δήμους κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως τα πολεοδομικά συγκροτήματα Αττικής και Θεσσαλονίκης, το κάθε ένα εκ των οποίων νοείται ως μία πόλη.

Ωράρια λειτουργίας γραφείων Συλλόγου Τριτέκνων Αττικής στην Δυτική Αττική, θεωρήσεις κάρτες τρίτεκνου για το 2016

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  

Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676

Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα

τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,

email
: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email
: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax
: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com


Ωράρια λειτουργίας γραφείων Συλλόγου Τριτέκνων Αττικής στην Δυτική Αττική, θεωρήσεις κάρτες τρίτεκνου για το 2016

1)   Στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Πίνδου 32, περιοχή Άγιος Τρύφωνας, εντός ΚΑΠΗ, κάθε Τετάρτη 18.30- 19.30, τηλ 6980 215458

2) Στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Σε χώρο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 55, 1ος όροφος, κάθε Τετάρτη12.00 – 14.00, τηλ 6936 193290

3) Στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ
Εντός Δημαρχείου, στην οδό Ιερά οδός 364, Αιγάλεω, κάθε Δευτέρα 18.30 – 19.30, τηλ 6909111327

4) Στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΣ Ι. ΡΕΝΤΗΣ
Σηστού 24, Περιβολάκι, Νίκαια, κάθε Τετάρτη 16.00- 18.00, τηλ 6934 574985

5) Στο Δήμο ΜΕΓΑΡΩΝ

28ης Οκτωβρίου 157, κάθε Τρίτη 18.00- 20.00, 
τηλ 6972 921132


Τα γραφεία εξυπηρετούν Τρίτεκνους από ΟΛΕΣ τις ΠΕΡΙΟΧΕΣ
.
Για την εγγραφή νέων μελών χρειάζεται:

Οικογενειακή Κατάσταση

Φωτοτυπίες ταυτοτήτων των γονιών

Φωτογραφίες προσώπου (διαστάσεων περίπου 0,3 εκ Χ 0,25) για τους γονείς, και για τα παιδιά από 6 ετών και μέχρι 25 ετών

Ωράρια λειτουργίας γραφείων Συλλόγου Τριτέκνων Αττικής στην Βόρεια Αθήνα, θεωρήσεις κάρτες τρίτεκνου για το 2016

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  

Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676

Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα

τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,

email
: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email
: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax
: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.comΩράρια λειτουργίας γραφείων Συλλόγου Τριτέκνων Αττικής στην Βόρεια Αθήνα, θεωρήσεις κάρτες τρίτεκνου για το 2016

1)   Στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Βασιλίσσης Σοφίας 85, εντός Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμαρουσίου, κάθε Τετάρτη 11.00- 13.00, τηλ 6934 574985, 6937 477831, 6936 193290, 6937 477834

2)   Στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
Αγίου Γεωργίου 40, εντός Δημαρχείου, κάθε Παρασκευή 17.30- 19.30, τηλ 6932 737726

3)   Στο Δήμο ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Ουρανίας 13, Χολαργός, εντός βιβλιοπωλείου ΑΤΡΑΠΟΣ, πίσω από Δημοτικά Σχολεία, κάθε  Πέμπτη 19.00 -21.00, τηλ  6934 574985, 6937 477831, 6936 193290, 6937 477834

4)   Στο Δήμο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Λεωφόρο Μεσογείων 396, έναντι Δημαρχείου, εντός παιδότοπου, κάθε Τετάρτη 19.00- 21.00, τηλ  6934 574985, 6937 477831, 6936 193290, 6937 477834

Τα γραφεία εξυπηρετούν Τρίτεκνους από ΟΛΕΣ τις ΠΕΡΙΟΧΕΣ.
Για την εγγραφή νέων μελών χρειάζεται:
Οικογενειακή Κατάσταση
Φωτοτυπίες ταυτοτήτων των γονιών
Φωτογραφίες προσώπου (διαστάσεων περίπου 0,3 εκ Χ 0,25) για τους γονείς, και για τα παιδιά από 6 ετών και μέχρι 25 ετών 

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Καταβολή Οικογενειακών Επιδομάτων Β’ Τριμήνου 2016

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

Καταβολή Οικογενειακών Επιδομάτων Β’ Τριμήνου 2016

Την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016 θα καταβληθούν τα Οικογενειακά
Επιδόματα Β’ Τριμήνου 2016 (Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών) στους δικαιούχους που υπέβαλλαν αίτηση Α21 μέχρι και 26-06-2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις.
Την ίδια ημερομηνία θα γίνει η πληρωμή των εκκρεμών
αιτήσεων (A21) του έτους 2015, που ελέγχθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ και πληρούν τις προϋποθέσεις.

Tο ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες
υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3,6%.

Όσοι από τους δικαιούχους οικογενειακών επιδομάτων υπέβαλαν αίτηση Α21 μέχρι και τις 26-06-2016 και δεν τους καταβληθεί το επίδομα θα πρέπει να επισκεφτούν
την ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr ),
στην ένδειξη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΓΑ,
ενότητα «Υπηρεσίες προς το Κοινό»,
πεδίο «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων»,
προκειμένου να ενημερωθούν για το λόγο μη πληρωμής τους καθώς και για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στον ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Υποκατάστημα).
 Η πληρωμή των οικογενειακών επιδομάτων σε αυτούς τους
δικαιούχους θα γίνει μετά την προσκόμιση και τον έλεγχο των

δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού .

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

Κατερίνα Παπακώστα: «Ρύθμιση των δανείων του ΟΕΚ το φθινόπωρο, αλλά οι οικονομικές υποχρεώσεις παραμένουν δυσβάσταχτες»ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com


Κατερίνα Παπακώστα: «Ρύθμιση των δανείων του ΟΕΚ το φθινόπωρο, αλλά οι οικονομικές υποχρεώσεις παραμένουν δυσβάσταχτες»

 
Στην Επίκαιρη Ερώτηση που είχε καταθέσει Βουλευτής Β’ Αθηνών, Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου, για τα δάνεια που έλαβαν τρίτεκνες οικογένειες του ιδιωτικού τομέα από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) απάντησε  ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  Γιώργος Κατρούγκαλος.

Η Βουλευτής εξήγησε στην πρωτολογία της πως με τον ν. 3454/2006 δόθηκε η δυνατότητα στις τρίτεκνες οικογένειες να λάβουν δάνειο ύψους 160.000 Ευρώ από τα κεφάλαιο του ΟΕΚ. Επρόκειτο αποκλειστικά για οικογένειες που απασχολούνταν στον ιδιωτικό τομέα, που ανέλαβαν την υποχρέωση να καταβάλλουν μηνιαία δόση ύψους 550 Ευρώ, ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης, το επιτόκιο θα ανερχόταν στο 11%.

Ωστόσο, η οικονομική κρίση έχει αρνητικές επιπτώσεις στην Ελληνική κοινωνία και βεβαίως και στο διαθέσιμο εισόδημα των τρίτεκνων οικογενειών. Η Κατερίνα Παπακώστα υπογράμμισε πως «δεν υπάρχει καμμία μέριμνα για αυτή την ευαίσθητη κοινωνική ομάδα» να υπαχθεί σε ανάλογο καθεστώς όπως εφαρμόζεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που προβλέπει σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης επιτόκιο ύψους 4,5% αντί 11%.

Συνεπώς, ρώτησε τον Υπουργό αν υπάρχει πρόθεση μείωσης της δόσης των 550 Ευρώ και μείωσης του επιτοκίου από το 11% στο 4,5%. Επίσης, ζήτησε να ενημερωθεί αν θα υπάρξει εναρμόνιση της συμπεριφοράς απέναντι στις τρίτεκνες οικογένειες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Στην απάντησή του, ο Υπουργός αναγνώρισε την ευαισθησία της Βουλευτού για κοινωνικά ζητήματα και ανέφερε πως από τον Μάρτιο κατόπιν δικής του εντολής, η Διοικητής του ΟΑΕΔ συγκρότησε Επιτροπή, η οποία καλείται να προτείνει μία «σφαιρική λύση ως προς το ζήτημα των δανείων του ΟΕΚ γενικότερα.» Επικαλέστηκε μία τεχνική ιδιομορφία των εν λόγω δανείων προτού καταργηθεί ο ΟΕΚ, καθώς σύμφωνα με τον Υπουργό «υφίσταται μία τριγωνική σχέση ανάμεσα στον ΟΕΚ, στο πιστωτικό ίδρυμα που έδινε το δάνειο, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς και τον δανειολήπτη». Δεν συνεκτίμησε ωστόσο, πως τα εν λόγω δάνεια χορηγούνταν από τα κεφάλαια του ΟΕΚ, και όχι από τα εκάστοτε τραπεζικά ιδρύματα.

Ο κ. Κατρούγκαλος πρόσθεσε πως οι ρυθμίσεις για τα δάνεια του ΟΕΚ αναμένονται να εναρμονιστούν το φθινόπωρο, όταν το Υπουργείο του θα επεξεργαστεί το πόρισμα της Επιτροπής του ΟΑΕΔ.

Η Κατερίνα Παπακώστα επέμενε στην σύσταση της εν λόγω Επιτροπής, η οποία προφανώς δεν έχει καταθέσει ακόμη κάποιες προτάσεις, ενώ βρισκόμαστε ήδη στο τέλος του Ιουλίου και αναμένουμε να διευθετηθεί το ζήτημα το φθινόπωρο. Τόνισε, πως παράλληλα όμως η ζωή συνεχίζει να κυλάει, με τις οικονομικές υποχρεώσεις των τρίτεκνων οικογενειών να παραμένουν δυσβάσταχτες.

Αναφέρθηκε στις προτάσεις που έχει κάνει στο παρελθόν ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος έκανε είχε δώσει έμφαση στην ανάγκη να  συνεκτιμηθούν για ένα μεταβατικό διάστημα και ως την επίλυση του ζητήματος με νομοθετική παρέμβαση όλα τα στοιχεία των δανειοληπτών, όπως είναι το διάστημα της ανεργίας, τα εισοδηματικά κριτήρια κλπ. Επιπλέον, είχε ζητήσει μία περίοδο χάριτος τεσσάρων ετών για τους δανειολήπτες.

Επεσήμανε επιπλέον, πως οι Έλληνες δικαστές παίρνουν υπόψη τις ειδικότερες συνθήκες του κάθε δανειολήπτη και εκδίδουν αποφάσεις βάσει των πραγματικών δεδομένων και καταστάσεων που αντιμετωπίζει. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιο καθεστώς που προστατεύσει την συγκεκριμένη ευαίσθητη κοινωνική ομάδα.   Βάσει αυτών, η Βουλευτής ζήτησε να ενημερωθεί από τον κ. Κατρούγκαλο αν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα πουληθούν σε funds μέχρι να νομοθετήσει σχετικά η Κυβέρνηση.

Στα Ερωτήματα αυτά ο Υπουργός δεν έδωσε καμία απολύτως απάντηση, καθώς προτίμησε να επαναλάβει την πρόθεσή του να ρυθμιστεί το ζήτημα και τόνισε πως η Κυβέρνηση καλείται να επιλύσει ένα πρόβλημα που απλά κληρονόμησε.

Χωρίς απαλλαγή στον ΕΝΦΙΑ οι Τρίτεκνοι με καταθέσεις

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

Χωρίς απαλλαγή στον ΕΝΦΙΑ οι Τρίτεκνοι με καταθέσεις

Την έκπτωση 50% για τον ΕΝΦΙΑ χάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν εισοδήματα από τόκους 300 ευρώ, δηλαδή καταθέσεις 35.000 – 38.000 ευρώ.
Οι φορολογούμενοι αυτοί θα κληθούν φέτος να καταβάλουν ολόκληρο το ποσόν του φόρου.
Από την πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ εξαιρούνται ακόμη, Τρίτεκνοι, Πολύτεκνοι, και άτομα με αναπηρία 80% και άνω, στην περίπτωση που έχουν εισοδήματα από τόκους άνω των 600 ευρώ.  
Δικαιούνται πλήρη απαλλαγή 100% από τον ΕΝΦΙΑ οι Τρίτεκνοι που:
Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου χρόνου δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ.
Το σύνολο των κτισμάτων που κατέχουν δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Με την νέα ρύθμιση, ακόμη και αν πληρούν τα παραπάνω, αν έχουν εισοδήματα από τόκους 600 ευρώ, χάνουν την πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.

Κυριακή, 17 Ιουλίου 2016

Παράταση κατάθεσης δικαιολογητικών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών έως 20/7/2016

 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 
Παράταση κατάθεσης δικαιολογητικών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών έως 20/7/2016

 
Δόθηκε παράταση κατάθεσης δικαιολογητικών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών έως 20/7 από τον Δήμο Καλλιθέας.

Σας  υπενθυμίζουμε ότι  η κατάθεση δικαιολογητικών για τα ΚΔΑΠ της  Διεύθυνσης Πολιτισμού  του Δήμου  Καλλιθέας συνεχίζεται  μέχρι   την   ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7,  καθημερινά ,
ώρες: 09:00 – 17:00,  στην  οδό ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ 108,  1ος όροφος.

Αφορούν στην

απογευματινή δημιουργική απασχόληση παιδιών

ηλικίας 5-12 ετών και οι

μητέρες που ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους, θα πρέπει

να υποβάλουν  τα  παρακάτω δικαιολογητικά :

1)ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

2)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

3)ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015 (ΦΕΤΙΝΟ)

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

Οι Τρίτεκνοι απολαμβάνουν οικογενειακές διακοπές all-inclusive. Και στη τιμή... περιλαμβάνονται ΤΑ ΠΑΝΤΑ!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

Οι Τρίτεκνοι απολαμβάνουν οικογενειακές διακοπές all-inclusive.
Και στη τιμή... περιλαμβάνονται ΤΑ ΠΑΝΤΑ!

Με πλούσιους µπουφέδες όλη την ηµέρα, αναψυκτικά, σπορ και όσες λιχουδιές επιθυµούν οι µικροί µπόµπιρες, οι έγνοιες του µπαµπά και της µαµάς εξανεµίζονται. Τα ξενοδοχεία all-inclusive, αποτελούν την ιδανική λύση για οικογενειακές διακοπές µε απόλυτη ελευθερία.

Στο all-inclusive πρόγραμμα περιλαμβάνονται όλα τα γεύματα.

Απολαυστικός μπουφές, αναψυκτικά, ποτά, γλυκά και παγωτά, κρασί, αναψυκτικά και λιχουδιές για τους μικρούς μπόμπιρες!
Στο all-inclusive περιλαμβάνονται όλα τα γεύματα. Πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό σε μπουφέ.

Επιπλέον σνακς, παγωτά, αλκοολούχα και μη ποτά, ζεστά και κρύα εδέσματα. Επίσης, νερό, αναψυκτικά, μπύρες και κρασί περιλαμβάνονται κατά την διάρκεια του μεσημεριανού και  δείπνου. 

Παιδικός Μπουφές
Στον δικό τους ξεχωριστό μπουφέ, οι μικροί  φίλοι απολαμβάνουν ολόφρεσκα γεύματα και γλυκούς πειρασμούς χωρίς καμία επιπλέον χρέωση για τους γονείς!


Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

Ένταξη Τριτέκνων στις προσλήψεις ορισμένου χρόνουΠ Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η  Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α

Τ Ρ Ι Τ Ε Κ Ν Ω Ν (ΠΟΤ)
(2θμιο σωματείο)
Μακρυνίτσης 9, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ -  ΑΘΗΝΑΙ
Ένταξη Τριτέκνων στις προσλήψεις ορισμένου χρόνου

Έγιναν αποδεκτές πάγιες προτάσεις της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ (ΠΟΤ)  όσον αφορά τους ν. 2643/1998 και ν.2190/1994.

Ειδικά για τον ν. 2190/1994 εντάχθηκαν οι τρίτεκνοι και στις προσλήψεις ορισμένου χρόνου, που μέχρι τώρα ήταν εκτός. Εντάχθηκαν σε σχέδιο νόμου που εγκρίθηκε απο την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Ωράρια λειτουργίας γραφείων Συλλόγου Τριτέκνων Αττικής στον Πειραιά και στα Νησιά, θεωρήσεις κάρτες τρίτεκνου για το 2016

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

Ωράρια λειτουργίας γραφείων Συλλόγου Τριτέκνων Αττικής στον Πειραιά και στα Νησιά, θεωρήσεις κάρτες τρίτεκνου για το 2016

 
Πειραιάς
1)    Στο Δήμο ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΣ Ι. ΡΕΝΤΗΣ
Σηστού 24, Περιβολάκι, Νίκαια, κάθε Τετάρτη 16.00- 18.00, τηλ 6934 574985

2)        Στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΑ
Αγίου Όρους 7, περιοχή Αγιά Σοφιά, πάνω στον πεζόδρομο. Κάθε Παρασκευή 19.00 – 21.00μμ, τηλ 6948 728 557 (το γραφείο λόγω διακοπών δεν λειτουργεί Ιούλιο και Αύγουστο – ξανά από Σεπτέμβριο – όποιος επιθυμεί θεώρηση κάρτας τρίτεκνου – μπορεί να πάει και στα υπόλοιπα γραφεία)

Νησιά
1)     Στο Δήμο ΑΙΓΙΝΑΣ
Κυβερνείου 6, εντός Δημοτικής Βιβλιοθήκης, κάθε Τετάρτη 9.00- 12.00, τηλ 22970 22626, 6985 641345

Τα γραφεία εξυπηρετούν Τρίτεκνους από ΟΛΕΣ τις ΠΕΡΙΟΧΕΣ.
Για την εγγραφή νέων μελών χρειάζεται:
Οικογενειακή Κατάσταση
Φωτοτυπίες ταυτοτήτων των γονιών
Φωτογραφίες προσώπου (διαστάσεων περίπου 0,3 εκ Χ 0,25) για τους γονείς, και για τα παιδιά από 6 ετών και μέχρι 25 ετών

Οι Τρίτεκνοι έχουν Ελεύθερη είσοδο στα Μουσεία

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 
Οι Τρίτεκνοι έχουν Ελεύθερη είσοδο στα Μουσεία

 
Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με το οποίο αποκτούν ελεύθερη είσοδο οι Τρίτεκνοι στα Μουσεία.
Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, στα μουσεία και στα μνημεία είναι ελεύθερη, για τους γονείς Τρίτεκνους, και τα παιδιά τρίτεκνων έως 23 η 24 ετών εφόσον σπουδάζουν.
Επίσης απαλλάσσονται όλοι οι νέοι έως 18 ετών, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Καθώς επίσης απαλλάσσονται όλοι οι Φοιτητές και Σπουδαστές, με την επίδειξη της Φοιτητικής η Σπουδαστικής Ταυτότητας.

Για τους Τρίτεκνους, χρειάζεται Ταυτότητα Τρίτεκνου, καθώς επίσης και πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.