Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ
Με την 2334/16-11-2009 Πράξη του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων αποφάσισε όπως από το 2010 και μετά οι τρίτεκνες οικογένειες κάτοικοι-καταναλωτές της πόλης της Αθήνας, απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής των τελών καθαριότητος και φωτισμού.

1. Για να υπαχθούν οι παραπάνω οικογένειες με τρία προστατευόμενα τέκνα στην απαλλαγή καταβολής τελών καθαριότητος και φωτισμού, σύμφωνα με τον Ν 3296/2004 άρθρο 1 παρ. 11 (ΦΕΚ 253/14-12-2004, Τεύχος Α) ως προστατευόμενα τέκνα πρέπει να λογίζονται μόνο τα ακόλουθα:α) Άγαμα τέκνα κάτω των 18 ετών

β) Άγαμα τέκνα μέχρι 25 ετών που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένη σχολή εσωτερικού-εξωτερικού

γ) Τέκνα σε στρατιωτική θητεία

δ) Άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία τέκνα με αναπηρία άνω του 67%

ε) Άγαμα τέκνα ηλικίας 18 μέχρι 20 ετών, που δεν σπουδάζουν, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ

στ) Άγαμα τέκνα ηλικίας 25 μέχρι 27 ετών, που σπούδαζαν σε αναγνωρισμένη σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού μέχρι την ηλικία των 25 ετών, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.2. α) Ο δικαιούχος της απαλλαγής τρίτεκνος, που εμπίπτει στις περιπτώσεις ε και στ της προηγούμενης παραγράφου, θα πρέπει να προσκομίζει στο τμήμα ΤΚΦ & ΦΗΧ (Λιοσίων 22, 2ος όροφος) κάθε 6μηνο βεβαίωση του ΟΑΕΔ που θα αποδεικνύει ότι το τέκνο του έχει την ιδιότητα του ανέργου.

β) Ο δικαιούχος της απαλλαγής τρίτεκνος, που εμπίπτει στην περίπτωση α θα πρέπει να προσκομίζει στο αρμόδιο τμήμα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στην περίπτωση β και βεβαίωση της αρμόδιας σχολής & στην περίπτωση γ και βεβαίωση στρατολογίας.

γ) Για την περίπτωση δ απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης Υγειονομικής Επιτροπής και κατά περίπτωση διαζευκτήριο ή πιστοποιητικό θανάτου.3. Η απαλλαγή αφορά την πρώτη κατοικία των τριτέκνων και όχι της επαγγελματικής στέγης τους ή της

ενοικιαζόμενης σε τρίτους ιδιόκτητης δεύτερης ή τρίτης κατοικίας τους.4. Θα πρέπει απαραιτήτως ο λογαριασμός της ΔΕΗ να είναι το όνομα του δικαιούχου της απαλλαγής τριτέκνου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει προηγουμένως να γίνεται διόρθωση του ονόματος στη ΔΕΗ.5. Για τις ιδιοκτησίες θα πρέπει να προσκομίζονται στο αρμόδιο τμήμα:α) Τα συμβόλαια ιδιοκτησίας του ακινήτου

β) Απλό φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 της ΔΟΥ στην οποία υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση για έλεγχο, για δε τα ενοικιαζόμενα ακίνητα τα ενοικιαστήρια συμβόλαια που έχουν κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.6. Για τα ενοικιαζόμενα ακίνητα ο δικαιούχος της απαλλαγής τρίτεκνος μισθωτής θα πρέπει να υποβάλλει μια Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986, ότι θα ενημερώνεται ο Δήμος σε περίπτωση αποχώρησής τους από το μίσθιο.Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι τρίτεκνες οικογένειες που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες να προσκομίσουν στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου ( ΤΚΦ & ΦΗΧ Λιοσίων 22, 2ος όροφος), από 25/1/2010 και μετά, τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, κατά τις ώρες 11.00 – 13.30 καθημερινά, για να τύχουν της ανάλογης απαλλαγής.

1 σχόλιο:

  1. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ,ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΟΣΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΤΟ ΔΙΕΚΔΙΚΉΣΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΧΑΡΤΙΑ ΗΔΗ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ...ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

    ΑπάντησηΔιαγραφή