Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2010

Δωρεάν Τρόφιμα στους Άπορους Τρίτεκνους

Δωρεάν Τρόφιμα στους Άπορους Τρίτεκνους

Ο Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Αττικής ενήργησε έτσι ώστε να μπορεί να τύχει της διανομής των δωρεάν τροφίμων για τους άπορους τρίτεκνους μέλη του Συλλόγου.
Για τον σκοπό αυτό χρειάζεται μέχρι και 9/6/2010 να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι στα κεντρικά γραφεία του Συλλόγου στην Καλλιθέα, τα εξής δικαιολογητικά:

1) Αίτηση του Τρίτεκνου.
2) Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας Επικυρωμένο.
3) Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας Επικυρωμένο.
4) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης νέο που να έχει εκδοθεί Μάιο η Απρίλιο 2010.
5) Δήλωση ότι δεν παίρνει από άλλον φορέα δωρεάν τρόφιμα.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Απόρων για την Διανομή Τροφίμων:
1) Ατομικό εισόδημα πατέρα 15.000 ευρώ ετησίως. Εισόδημα θεωρείται το φορολογούμενο πραγματικό.
2) Προσαυξάνεται κατά 30% για την σύζυγο. Δηλαδή 4.500 ευρώ (15.000 + 4.500).
3) Προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε ανήλικο παιδί κάτω των 18 ετών. Δηλαδή 3.000 ευρώ.
(Δηλαδή γονείς και ένα ανήλικο παιδί, σύνολο εισοδήματος- 22.500 ευρώ.
Γονείς και δύο ανήλικα τέκνα, σύνολο εισοδήματος-25.500 ευρώ.
Γονείς και τρία ανήλικα τέκνα, σύνολο εισοδήματος- 28.500 ευρώ).
4) Προσαυξάνεται κατά 50% για άτομα με ανίατες παθήσεις.
5) Επίσης προσαυξάνεται κατά 40% σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας.

Τον Σύλλογο ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ θα τον βρείτε στην οδό Σαπφούς 21, Καλλιθέα, και στα τηλ 6977 408739.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου