Κυριακή, 18 Απριλίου 2010

ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676, τηλ 210 9524869,
6932737727,6932737726,6977408739, 6932724181,
email: triteknoiattikis@yahoo.gr, fax: 2109570649
http:// triteknoinomouattikis.blogspot.com

18/4/2010


ΘΕΜΑ: Μείωση των Δημοτικών Τελών στους Τρίτεκνους


Aγαπητά μέλη,
Και ΝΕΑ επιτυχία του Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Αττικής. Ο Δήμος Κηφισιάς απεφάσισε την μείωση των Δημοτικών Τελών στους Τρίτεκνους από 1/1/2010.

Με τις ενέργειες και πρωτοβουλίες του Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Αττικής, ισχύουν οι παρακάτω μειώσεις των Δημοτικών Τελών στους λογαρισμούς της ΔΕΗ στους Τρίτεκνους.

1) Δήμος Αθηναίων – Απαλλαγή των Τρίτεκνων
2) Δήμος Καλλιθέας Αττικής – Μείωση στο 50%
3) Δήμος Μελισσίων – Μείωση στο 50%
4) Δήμος Αμαρουσίου – Μείωση στο 50%
5) Δήμος Παλαιού Φαλήρου – Μείωση στο 50%
6) Δήμος Νέας Σμύρνης – Μείωση στο 50%
7) Δήμος Κηφισιάς – Μείωση στο 50%

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να έχουν την απαλλαγή οι τρίτεκνες οικογένειες από τους Δήμους που μέχρι σήμερα κάνουν απαλλαγή η μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

1. Για να υπαχθούν οι παραπάνω οικογένειες με τρία προστατευόμενα τέκνα στην απαλλαγή καταβολής τελών καθαριότητος και φωτισμού, σύμφωνα με τον Ν 3296/2004 άρθρο 1 παρ. 11 (ΦΕΚ 253/14-12-2004, Τεύχος Α) ως προστατευόμενα τέκνα πρέπει να λογίζονται μόνο τα ακόλουθα:α) Άγαμα τέκνα κάτω των 18 ετών

β) Άγαμα τέκνα μέχρι 25 ετών που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένη σχολή εσωτερικού-εξωτερικού

γ) Τέκνα σε στρατιωτική θητεία

δ) Άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία τέκνα με αναπηρία άνω του 67%

ε) Άγαμα τέκνα ηλικίας 18 μέχρι 20 ετών, που δεν σπουδάζουν, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ

στ) Άγαμα τέκνα ηλικίας 25 μέχρι 27 ετών, που σπούδαζαν σε αναγνωρισμένη σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού μέχρι την ηλικία των 25 ετών, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.


2. α) Ο δικαιούχος της απαλλαγής τρίτεκνος, που εμπίπτει στις περιπτώσεις ε και στ της προηγούμενης παραγράφου, θα πρέπει να προσκομίζει στο Οικονομικό Τμήμα εκάστου δήμου κάθε 6μηνο βεβαίωση του ΟΑΕΔ που θα αποδεικνύει ότι το τέκνο του έχει την ιδιότητα του ανέργου.

β) Ο δικαιούχος της απαλλαγής τρίτεκνος, που εμπίπτει στην περίπτωση α θα πρέπει να προσκομίζει στο αρμόδιο τμήμα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στην περίπτωση β και βεβαίωση της αρμόδιας σχολής & στην περίπτωση γ και βεβαίωση στρατολογίας.

γ) Για την περίπτωση δ απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης Υγειονομικής Επιτροπής και κατά περίπτωση διαζευκτήριο ή πιστοποιητικό θανάτου.

3. Χρειάζεται η Βεβαίωση από τον Σύλλογο Τριτέκνων ότι είναι μέλος.


4. Η απαλλαγή αφορά την πρώτη κατοικία των τριτέκνων και όχι της επαγγελματικής στέγης τους ή της

ενοικιαζόμενης σε τρίτους ιδιόκτητης δεύτερης ή τρίτης κατοικίας τους.


5. Θα πρέπει απαραιτήτως ο λογαριασμός της ΔΕΗ να είναι το όνομα του δικαιούχου της απαλλαγής τριτέκνου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει προηγουμένως να γίνεται διόρθωση του ονόματος στη ΔΕΗ.


6. Για τις ιδιοκτησίες θα πρέπει να προσκομίζονται στο αρμόδιο τμήμα:

α) Τα συμβόλαια ιδιοκτησίας του ακινήτου

β) Απλό φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 της ΔΟΥ στην οποία υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση για έλεγχο, για δε τα ενοικιαζόμενα ακίνητα τα ενοικιαστήρια συμβόλαια που έχουν κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.

7. Για τα ενοικιαζόμενα ακίνητα ο δικαιούχος της απαλλαγής τρίτεκνος μισθωτής θα πρέπει να υποβάλλει μια Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986, ότι θα ενημερώνεται ο Δήμος σε περίπτωση αποχώρησής τους από το μίσθιο.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι τρίτεκνες οικογένειες που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες να προσκομίσουν στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, κατά τις ώρες 11.00 – 13.00 καθημερινά, για να τύχουν της ανάλογης απαλλαγής.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
Θεοκλήτη Μεσουρίδου Αικατερίνη Καντεράκη

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676, τηλ 210 9524869,
6932737727,6932737726,6977408739, 6932724181,
email: triteknoiattikis@yahoo.gr, fax: 2109570649
http:// triteknoinomouattikis.blogspot.com

18/4/2010
Προς τα εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου μας

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή των μελών μας σε Ομάδες Εργασίας


Aγαπητά μέλη,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας απεφάσισε ύστερα από τις συνεχείς εξελίξεις σε όλους τους τομείς της ζωής των τρίτεκνων οικογενειών, βάσει του Καταστατικού του, να ενεργοποιήσει ομάδες εργασίας ανά Υπουργείο.
Καλούνται τα μέλη μας να δηλώσουν συμμετοχή στις ομάδες εργασίας του Συλλόγου μας ανά Υπουργείο, προκειμένου καθημερινά να παρακολουθούνται άμεσα όλες οι εξελίξεις και να παίρνονται αποφάσεις.
Περιμένουμε τις δηλώσεις συμμετοχής σας η στο email του Συλλόγου μας η στο φαξ.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
Θεοκλήτη Μεσουρίδου Αικατερίνη Καντεράκη

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676, τηλ 210 9524869,
6932737727,6932737726,6977408739, 6932724181,
email: triteknoiattikis@yahoo.gr, fax: 2109570649
http:// triteknoinomouattikis.blogspot.com


17/4/2010
Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αγαπητοί Τρίτεκνοι Γονείς,
α) Σας ενημερώνουμε ότι στον Δήμο Γαλατσίου με την επίδειξη της ταυτότητας τρίτεκνου, υπάρχουν τα προγράμματα για τους Τρίτεκνους:
1) Δωρεάν άθληση στο Τένις και στον Στίβο για τους δημότες Γαλατσίου.
2) Έκπτωση στην μηνιαία συνδρομή στο Κολυμβητήριο.

β) ) Στον Δήμο Νέας Μάκρης με την επίδειξη της ταυτότητας τρίτεκνου, υπάρχουν τα προγράμματα για τους Τρίτεκνους:
1) 50% έκπτωση στα τροφεία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού
2) 50% έκπτωση στα δίδακτρα του Αθλητικού Οργανισμού.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
Θεοκλήτη Μεσουρίδου Αικατερίνη Καντεράκη