Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
21/2/2011

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 απο τις σχολές που φοιτούν

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να τους χορηγηθεί επιδότηση ενοικίου θα πρέπει να προσκομίσουν στο γραφείο Φοιτητικής μέριμνας της σχολής που φοιτούν, τα δικαιολογητικά που ακολουθούν:
1) Νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμβολαίου μίσθωσης κατοικίας
2) Πρωτότυπες αποδείξεις καταβολής ενοικίου για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2010 καθώς και Ιανουάριο 2011.
3) Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών απο την γραμματεία της σχολής
4)Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι δεν τους έχει χορηγηθεί το επίδομα των 1.000 ευρώ. Δεν έχουν υποβάλλει και δεν θα υποβάλλουν δικαιολογητικά για την χορήγησή του.
5) Φωτοτυπία ΑΦΜ και πρώτη σελίδα βιβλιαρίου τραπέζης του δικαιούχου.

Διευκρινίζεται ότι εάν οι φοιτητές διαμένουν σε ενοικιαζόμενα δωμάτια με τα οποία δεν έχουν συνάψει συμβόλαιο, θα πρέπει να προσκομίσουν θεωρημένες αποδείξεις απο την εφορία η φωτοαντίγραφο βεβαίωσης απαλλαγής του ενοικιαζόμενου από την έκδοση θεωρημένων αποδείξεων.
Επίσης εάν συμβόλαιο έχει συνταχθεί σε ονόματα δύο φοιτητών θα συνοδεύεται και από τις ανάλογες αποδείξεις.

Υπάρχουν προθεσμίες για τις αιτήσεις. Πληροφορίες στις σχολές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου