Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

25/2/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Σύμφωνα με την απόφαση 71/16-2-2011 Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Τρίτεκνοι του Δήμου Αθηναίων:
1) Την διατήρηση της απαλλαγής από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για την πρώτη κατοικία των τριτέκνων, αλλά με εισοδηματικά κριτήρια. Έτσι για τους τρίτεκνους καθορίζεται ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 35.000,00 €

2) Οι Τρίτεκνοι με 35.001 ευρώ και άνω ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, θα πληρώνουν κανονικά τα δημοτικά τέλη όπως όλοι οι δημότες που δεν έχουν απαλλαγή.

Οι τρίτεκνοι που έχουν ήδη την απαλλαγή καταβολής τελών καθαριότητας και φωτισμού παρακαλούνται όπως μέχρι 30/4/2011 προσκομίσουν στο αρμόδιο τμήμα αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. Έτους 2010 για να συνεχίσουν να έχουν την παραπάνω απαλλαγή, εφόσον φυσικά έχουν το οικογενειακό εισόδημα που προβλέπεται πιο πάνω.
Για όσους δεν προσκομίσουν το εκκαθαριστικό σημείωμα, από 1/5/2011 θα σταματήσουν να έχουν την παραπάνω απαλλαγή από τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

Για να υπαχθούν οι παραπάνω οικογένειες με τρία προστατευόμενα τέκνα στην απαλλαγή καταβολής τελών καθαριότητος και φωτισμού, σύμφωνα με τον Ν 3296/2004 άρθρο 1 παρ. 11 (ΦΕΚ 253/14-12-2004, Τεύχος Α) ως προστατευόμενα τέκνα πρέπει να λογίζονται μόνο τα ακόλουθα:

α) Άγαμα τέκνα κάτω των 18 ετών

β) Άγαμα τέκνα μέχρι 25 ετών που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένη σχολή εσωτερικού-εξωτερικού

γ) Τέκνα σε στρατιωτική θητεία

δ) Άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία τέκνα με αναπηρία άνω του 67%

ε) Άγαμα τέκνα ηλικίας 18 μέχρι 20 ετών, που δεν σπουδάζουν, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ

στ) Άγαμα τέκνα ηλικίας 25 μέχρι 27 ετών, που σπούδαζαν σε αναγνωρισμένη σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού μέχρι την ηλικία των 25 ετών, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

Ο δικαιούχος της απαλλαγής τρίτεκνος, που εμπίπτει στις περιπτώσεις ε και στ της προηγούμενης παραγράφου, θα πρέπει να προσκομίζει στο τμήμα ΤΚΦ & ΦΗΧ κάθε 6μηνο βεβαίωση του ΟΑΕΔ που θα αποδεικνύει ότι το τέκνο του έχει την ιδιότητα του ανέργου.

Ο δικαιούχος της απαλλαγής τρίτεκνος, που εμπίπτει στην περίπτωση (α) θα πρέπει να προσκομίζει στο αρμόδιο τμήμα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στην περίπτωση (β) και βεβαίωση της αρμόδιας σχολής & στην περίπτωση γ και βεβαίωση στρατολογίας.
Για την περίπτωση (δ) απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης Υγειονομικής Επιτροπής και κατά περίπτωση διαζευκτήριο ή πιστοποιητικό θανάτου.

Η απαλλαγή αφορά την πρώτη κατοικία των τριτέκνων και όχι της επαγγελματικής στέγης τους ή της ενοικιαζόμενης σε τρίτους ιδιόκτητης δεύτερης ή τρίτης κατοικίας τους.
Θα πρέπει απαραιτήτως ο λογαριασμός της ΔΕΗ να είναι το όνομα του δικαιούχου της απαλλαγής τριτέκνου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει προηγουμένως να γίνεται διόρθωση του ονόματος στη ΔΕΗ.

Για τις ιδιοκτησίες θα πρέπει να προσκομίζονται στο αρμόδιο τμήμα:

•Τα συμβόλαια ιδιοκτησίας του ακινήτου
•Απλό φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 της ΔΟΥ στην οποία υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση για έλεγχο, για δε τα ενοικιαζόμενα ακίνητα τα ενοικιαστήρια συμβόλαια που έχουν κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.

Για τα ενοικιαζόμενα ακίνητα ο δικαιούχος της απαλλαγής τρίτεκνος μισθωτής θα πρέπει να υποβάλλει μια Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986, ότι θα ενημερώνεται ο Δήμος σε περίπτωση αποχώρησής τους από το μίσθιο.

Επίσης χρειάζεται Βεβαίωση του Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Αττικής.

Η απαλλαγή θα χορηγείται με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών από τις 15/3/2011 και μετά, αφετέρου δε ο σχετικός λογαριασμός της ΔΕΗ θα πρέπει να εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου την μείωση.

Το ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου