Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ. ΟΡΙΟ 50.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για τους τρίτεκνους.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

30/3/2011
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟ 2011

Σε απάντηση του σχετικού έγγραφού σας, σας γνωρίζουμε ότι κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν.2224/94, οι παροχές του Οργανισμού Εργατικής Εστίας χορηγούνται σε μισθωτούς και συνταξιούχους και τα μέλη των οικογενειών αυτών, υπό όρους και προϋποθέσεις, που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.
Σας επισημαίνουμε ότι ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας στα πλαίσια της άσκησης κοινωνικής πολιτικής για τις ειδικές ομάδες δικαιούχων, όπως « Α.μεΑ., πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες κ.λ.π.» (που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του ΟΕΕ ) εξετάζει τα αιτήματά τους πάντα με την πρέπουσα προσοχή και ευαισθησία.

Συγκεκριμένα για τους καταβάλλοντες εισφορές υπέρ του ΟΕΕ Πολύτεκνους οι οποίοι προστατεύουν ασφαλιστικά (στο βιβλιάριο του ασφαλιστικού τους ταμείου) 3 παιδιά και άνω, δικαιούνται ή Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού ή εισιτηρίων Εκδρομικού Προγράμματος Θερινής Περιόδου, ανεξάρτητα αν έλαβαν κάποια από αυτές τις παροχές το προηγούμενο έτος και αυτό ισχύει ειδικά για τους τρίτεκνους από το έτος 2007 μέχρι σήμερα.

Επισημαίνουμε ότι, όταν το ζευγάρι είναι και οι δύο δικαιούχοι του Ο.Ε.Ε και ο, η δικαιούχος σύζυγος εργάζεται και έχει ξεχωριστό ασφαλιστικό βιβλιάριο ανήκει σε αυτή την κατηγορία και δικαιούται μαζί με την οικογένειά του κάθε χρόνο τις παραπάνω παροχές.
Όσον αφορά στην διευκρίνιση, που προστέθηκε στην αριθμ. 31358/14–12-2010 εγκύκλιο μας με θέμα «Γνωστοποίηση όρων και προϋποθέσεων χορήγησης των παροχών έτους 2011» αναφέρεται στην περίπτωση, που σε ένα ζευγάρι δεν είναι και οι δύο δικαιούχοι του Ο.Ε.Ε και ο δικαιούχος σύζυγος δεν προστατεύει στο ασφαλιστικό του βιβλιάριο τα τέκνα του δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία και δεν δικαιούται των παραπάνω παροχών κάθε έτος, άσχετα αν έχει από τρία (3) τέκνα και άνω, πάρα μόνο όπως και οι λοιποί δικαιούχοι ανά έτος δηλαδή χρόνο παρά χρόνο.
Σε αυτή την περίπτωση ο δικαιούχος, που δεν προστατεύει ασφαλιστικά τα τέκνα του δεν δικαιούται των παραπάνω παροχών κάθε έτος, άσχετα αν έχει τρία (3) τέκνα, πάρα μόνο όπως και οι λοιποί δικαιούχοι ανά έτος δηλαδή χρόνο παρά χρόνο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
2011 ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ.
ΟΡΙΟ 50.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για τους τρίτεκνους.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΥΡΙΩΣ

Κατά την απογραφή των δικαιούχων του προγράμματος, για να διαπιστωθεί αν ο πολίτης που προσέρχεται να απογραφεί είναι δικαιούχος παροχών και αν έχει τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων, θα χρησιμοποιηθεί ONLINE εφαρμογή που κατασκευάστηκε από τον Οργανισμό, μετά την παραλαβή από το ΙΚΑ ηλεκτρονικού αρχείου με στοιχεία ασφαλισμένων και συνταξιούχων.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του Οργανισμού για το 2011 έχει ως εξής:

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (7ήμερα διακοπών)

Η απογραφή των δικαιούχων στην στην Αττική θα αρχίσει στο τέλος Φεβρουαρίου, με κριτήρια εισοδήματος για όλους ως εξής:

Τρίτεκνοι - Πολύτεκνοι δικαιούχοι με οικογενειακό εισόδημα 50.000€
Ο χρόνος διάρκειας του προγράμματος επιμηκύνεται και θα είναι από 1/04/2011 - 31/03/2012.

2. ΕΑΡΙΝΟ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χρόνος υλοποίησης: 1/04/2011 - 12/06/2011

α) Εκδρομικό – Πολιτισμικό Πρόγραμμα «Ανακαλύπτοντας την Ελλάδα και τον πολιτισμό της»

Τριήμερες εκδρομές με επισκέψεις και ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους από 1/04/2011 - 17/04/2011 και 6/05/2011 - 15/05/2011.

β) Εναλλακτικός Τουρισμός

Τριήμερες εκδρομές για νέους με δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού, ράφτινγκ, από 6/05/2011 - 5/06/2011.

γ) Εαρινό πρόγραμμα

Τετραήμερες εκδρομές γενικού ενδιαφέροντος από 12/05/2011 - 12/06/2011.

3. ΘΕΡΙΝΟ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

7ήμερες και 8ήμερες εκδρομές

Χρόνος υλοποίησης: 2/07/2011 - 10/09/2011

Περιλαμβάνει εκδρομές σε 35 προορισμούς με 38 τουριστικά λεωφορεία.


Γενικές πληροφορίες (Κοινωνικός Τουρισμός)

Για τη χορήγηση Δ.Κ.Τ. 2011 ισχύουν τα κατωτέρω όρια εισοδήματος Δικαιούχοι (Πολύτεκνοι) με οικογενειακό εισόδημα 50.000 €
Ως δηλωθέν εισόδημα λογίζεται κάθε εισόδημα.

Σας διευκρινίζουμε ότι το όριο εισοδήματος, που ισχύει κατά περίπτωση για την χορήγηση των Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού, εξαρτάται από τον αριθμό των δικαιούχων ανά αίτηση, οι οποίοι δικαιούνται Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού, δηλαδή οι γεννηθέντες μέχρι και το 2006.

Προστατευόμενα μέλη (παιδιά) κάτω των πέντε (5) δεν λογίζονται δικαιούχοι, δεν καταχωρούνται στην αίτηση και δεν εκδίδονται Δ.Κ.Τ.

Εφιστούμε την προσοχή σας κατά την απογραφή πολύτεκνων δικαιούχων (από 3 παιδιά και άνω) να συμπληρώνεται οπωσδήποτε στην αίτηση το πεδίο «ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ» και να καταχωρούνται μόνο τα παιδιά άνω των πέντε (5) ετών. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των πολύτεκνων οικογενειών ανεξάρτητα από τον αριθμό δικαιούχων στην αίτηση, το όριο εισοδήματος είναι 50.000 €.