Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ: ΣΤ΄ ΟΙΚΟΓ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

«Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης από τον ΟΓΑ των
παροχών στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες μετά την ισχύ
των διατάξεων των άρθρων 42 και 43 του ν. 3918/2011».

Επίδομα τρίτεκνης οικογένειας.
Το επίδομα τρίτεκνης οικογένειας της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3631/2008 καθορίστηκε από 1.1.2011 και εφεξής στα σαράντα τέσσερα (44) ευρώ το μήνα για κάθε άγαμο παιδί κάτω των είκοσι τριών (23) ετών. Αν στο πρόσωπο του τρίτου παιδιού συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση και του επιδόματος τρίτου παιδιού, καταβάλλεται για το παιδί αυτό το μεγαλύτερο επίδομα εκ των δύο, δηλαδή το επίδομα τρίτου παιδιού.
Δηλαδή, δικαιούχος του εν λόγω επιδόματος για ένα ή δύο επιδοτούμενα παιδιά που, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, ελάμβανε 102,85 ευρώ το μήνα ή 205,70 ευρώ το δίμηνο, από 2-3-2011 και εφεξής λαμβάνει 44,00 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί ήτοι 88,00 ευρώ το δίμηνο για ένα επιδοτούμενο παιδί ή 176,00 ευρώ για δύο επιδοτούμενα παιδιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου