Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ


Οι ενδιαφερόμενοι τρίτεκνοι γονείς, δηλαδή όσων το ΠΡΩΤΟ τους παιδί δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 23 ετών, μπορούν να καταθέτουν αίτηση στα αρμόδια γραφεία των δήμων, εφ΄ όσον έχει προκύψει η έκπτωση από τους Δήμους. Υπενθυμίζουμε ότι η έκπτωση στις Τρίτεκνες Οικογένειες, δεν προβλέπεται από Κανένα Νόμο. Είναι απλά απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έκαστου Δήμου, υπό την προϋπόθεση ότι θα την εγκρίνει και ο Επίτροπος.
Συνήθως οι Δήμοι συγκεντρώνουν τις αιτήσεις ανά 6μηνο, και μετά τις καταθέτουν στην ΔΕΗ.

Παρακάτω παραθέτουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων:

΄΄Τη διατήρηση της απαλλαγής από τα τέλη καθαριότητος και φωτισμού για την πρώτη κατοικία των τριτέκνων με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο του ποσού των 35.000 € χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος. Η απαλλαγή αυτή θα χορηγείται με την προσκόμιση του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμοδίας Δ.Ο.Υ ως ανωτέρω καθώς και των απαραιτήτων εγγράφων που απαιτείται κατά περίπτωση.΄΄

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου