Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Ποιοι Τρίτεκνοι συνταξιούχοι χάνουν το ΕΚΑΣ από το 2014


Ποιοι συνταξιούχοι χάνουν το ΕΚΑΣ από το 2014

 Το ΙΚΑ κοινοποιεί τη διάταξη όπου προβλέπεται από την 1/1/2014, το
προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθ. 34 του ν. 3996/2011 (Α’, 170) Επίδομα  Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΚΑΣ , καταβάλλεται στους συνταξιούχους
λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. 

Ειδικά για τα παιδιά, που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, το ΕΚΑΣ καταβάλλεται χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του παραπάνω ορίου ηλικίας.  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθ. 34 του Ν. 3996/2011.»

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του ΕΚΑΣ από 1/1/2014 και μετά - εκτός των εισοδηματικών κριτηρίων - είναι και η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας για όλους τους συνταξιούχους, ανεξάρτητα από την αιτία για τη οποία λαμβάνουν τη σύνταξη (γήρας – αναπηρία – θάνατος).

Μοναδική εξαίρεση από τον ηλικιακό περιορισμό υπάρχει για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, τα οποία θα μπορούν και μετά την 1/1/2014 να το λαμβάνουν, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι πληρούν και τα υπόλοιπα κριτήρια χορήγησής του.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου