Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013

Μόνιμο το ΧΑΡΑΤΣΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Στη Βουλή το νομοσχέδιο


Μόνιμο το ΧΑΡΑΤΣΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Στη Βουλή το νομοσχέδιο

Η αλήθεια είναι ότι παγιώνεται η επιβολή του Χαρατσιού στα ακίνητα μας (από έκτακτο που ήταν) και  ότι μας εμπαίζουν… 

Οι τιμές που αναφέρονται είναι για ακίνητα παλαιά πάνω από 26 ετών, για ισόγεια και χωρίς καμία πρόσοψη!!!     Όσα είναι νεότερα, έχουν πρόσοψη, ή είναι σε όροφο επιβαρύνονται επί πλέον.(Άρθρο 4)


Ενιαίος Φόρος Ακινήτων 2014
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

 Άρθρο 1

Αντικείμενο του φόρου

1. Α̟πό το έτος 2014 και για κάθε ε̟πόμενο έτος ε̟πιβάλλεται Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στα δικαιώματα της ̟παραγράφου 2 του

̟παρόντος, σε ακίνητα ̟που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε φυσικά

ή νομικά ̟πρόσω̟πα ή κάθε είδους νομικές οντότητες την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

3. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α ισούται με το άθροισμα του κύριου φόρου ε̟πί του κάθε ακινήτου

και του συμ̟πληρωματικού φόρου ε̟πί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων

ε̟πί των ακινήτων του υ̟ποκειμένου στον φόρο.

Άρθρο 3

Α̟παλλαγές α̟πό τον ΕΝΦΙΑ

Δεν προβλέπει απαλλαγή για τρίτεκνους - πολύτεκνους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου