Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016

Ολυμπιακό Χωριό - Απόφαση Κατρούγκαλου για κατοικίες του ΟΕΚ

Ολυμπιακό Χωριό  -  Απόφαση Κατρούγκαλου
για κατοικίες του ΟΕΚ
στο Ολυμπιακό Χωριό

Υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και η μέθοδος υπολογισμού της αξία των παραχωρούμενων κατοικιών του Ολυμπιακού Χωριού, υπεγράφη από τον αρμόδιο υπουργό Εργασίας, κ. Γιώργο Κατρούγκαλο.

Η απόφαση, αφορά 2.292 πρότυπες κατοικίες στο Ολυμπιακό Χωριό στις Αχαρνές, που έχουν παραχωρηθεί από τον ΟΑΕΔ (πρώην ΟΕΚ)  στους δικαιούχους και έχει ήδη σταλεί προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο και ορίζει τον τρόπο υπολογισμού της «τελικής τιμής» τους.

Οι οικογένειες που διαμένουν στις παραπάνω κατοικίες, προέκυψαν ύστερα από κλήρωση και πληρούσαν τις προϋποθέσεις αίτησης.
Το «παραχωρητήριο χρήσης» που παρέλαβαν μαζί με το σπίτι, προέβλεπε ότι θα κατέβαλλαν το ποσό των 240 ευρώ το μήνα, για 30 έτη και μετά το πέρας της σύμβασης αυτής, το σπίτι θα μεταβιβαζόταν στο όνομά τους.

Στη συνέχεια το ποσό αυτό μειώθηκε ακόμα περισσότερο, όμως από το 2012 και μετά, όταν ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, απορροφήθηκε από τον ΟΑΕΔ, ο παραπάνω οικισμός έμεινε μετέωρος.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου