Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

Ανοιχτή επιστολή των Τρίτεκνων προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα 
Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η  Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α
Τ Ρ Ι Τ Ε Κ Ν Ω Ν
(2θμιο σωματείο)
Μακρυνίτσης 9, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 22, ΑΘΗΝΑΙ

 

Ανοιχτή επιστολή των Τρίτεκνων
προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα

 

ΚΥΡΙΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΑΣ

ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΤΕ/ΤΙΜΗΣΕΤΕ;

ΤΟΤΕ(2012) ΛΕΓΑΤΕ: ΄΄..Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ θεωρεί, ότι τα μέτρα που μέχρι τώρα έχουν ληφθεί από την πολιτεία για τους τρίτεκνους συνιστούν μια πρόχειρη παροχολογία, χωρίς ουσιαστικό υπόβαθρο και χωρίς μακροπρόθεσμη προοπτική..΄΄
ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΑΤΕ ΤΗΝ ΤΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΤΙ:΄΄...Παρά τις συστηματικές προεκλογικές δεσμεύσεις ότι οι οικογένειες με τρία παιδιά θα χαρακτηριστούν πολύτεκνες, ο νόμος 3454/2006 για ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις διέψευσε τις προσδοκίες των τρίτεκνων οικογενειών για το χαρακτηρισμό τους ως πολυτέκνων....΄΄.

ΕΦ΄ΟΣΟΝ ΤΙΣ ΔΙΕΨΕΥΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟ, ΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΣΑΣ;

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ 2012
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΩΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 1910/1944»
Το άρθρο πρώτον του ν. 1910/1944, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α), που τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75Α), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά της εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. Στους γονείς αυτούς συνυπολογίζονται και οι γονείς με τρία τέκνα, οι οποίοι κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου έχουν τρία τέκνα ζώντα ανεξαρτήτου ηλικίας.
2. Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του παρόντος, τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα. Όσον αφορά την ισόβια σύνταξη, παράγραφο 4 του άρθρου 63 του ν.1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, θα εξετασθεί μετά από 2 έτη και με πλεονασματικό προϋπολογισμό.
3. Για τις διατάξεις του παρόντος συμπλήρωση ηλικίας θεωρείται η 31 Δεκεμβρίου τους έτους αναφοράς».

ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:
Ο Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - Ε.Κ.Μ. κ.
Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του Κόμματός του

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου