Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Τριτέκνων


Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η  Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α 
 Τ Ρ Ι Τ Ε Κ Ν Ω Ν

(2θμιο σωματείο Αποφάσεις 125/2010 και 2/2015)

Μακρυνίτσης 9, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 22 ,  ΑΘΗΝΑΙ

Τηλ.:6944161115, 6944364283

 e-mail:pespo3t@yahoo.gr


 

Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ οικογενειών, ιδρύθηκε το 2004 ως ΠΕΑΤ.

Στη συνέχεια το 2010 μετονομάσθηκε σε ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ (ΠΟΤ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου