Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

Νέες ρυθμίσεις για το επίδομα τέκνων του ΟΓΑ εισηγείται ο Συνήγορος του Πολίτη

Νέες ρυθμίσεις για το επίδομα τέκνων του ΟΓΑ εισηγείται ο Συνήγορος του Πολίτη

 
Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχεται και διερευνά συνεχώς αναφορές σχετικά με το επίδομα τέκνων του ΟΓΑ και το ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες . Ειδικότερα, ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια που παρακωλύει την πρόσβαση στην εν λόγω παροχή προκύπτει από τη μη πρόβλεψη, της δυνατότητας ελέγχου των προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος, στο πρόσωπο της μητέρας, όταν ο πατέρας, ως υπόχρεος υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος, δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και φθάνουμε στο παράδοξο της αποστέρησης της παροχής από το παιδί και από την οικογένεια που βρίσκεται σε πραγματική οικονομική αδυναμία.

Ο Συνήγορος του Πολίτη σε έγγραφο που απηύθυνε προς τον ΟΓΑ και το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πρότεινε τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, ώστε σε περίπτωση που ο υπόχρεος σε Δήλωση της Φορολογίας Εισοδήματος (πατέρας) δεν πληροί τις εκ του νόμου προϋποθέσεις για τη χορήγηση και καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων, να ελέγχεται εάν πληρούνται αυτές στο πρόσωπο του έτερου γονέα (μητέρα).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου