Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016

ΤΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟ ΠΟΡΙΣΜΑ -ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΤΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟ ΠΟΡΙΣΜΑ -ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Για τη μελέτη του δημογραφικού προβλήματος της χώρας

και διατύπωση προτάσεων

για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του.

ΠΟΡΙΣΜΑ
Στόχοι της Ελληνικής δημογραφικής πολιτικής · Προτάσεις

Διοικητικά μέτρα
Αν και ο πληθυσμός ακολουθεί τους δικούς του πολυσύνθετους φυσικούς νόμους, το χειρότερο που έχει να κάνει η πολιτεία είναι να μην λάβει κανένα μέτρο και να μείνει θεατής του προβλήματος.
Τα μέτρα του 90 με το Ν 1892 κρίνονται θετικά - δεν αρκούν όμως. Στόχος βέβαια είναι το τρίτο και τέταρτο παιδί, αλλά και η απόκτηση κάθε επιθυμητού παιδιού θα πρέπει να τονωθεί. Η παρέμβαση της Πολιτείας πρέπει να είναι πολύπλευρη και να επηρεάζει πολλούς παράγοντες. Προτείνεται:

Οικογένεια με τρία παιδιά πρέπει να χαρακτηρίζεται πολύτεκνη.

…Για το λόγο αυτό θεωρούμε αναγκαίο να συσταθούν:

1ον) Εθνικό Συμβούλιο Οικογένειας και Πληθυσμού υπό την άμεση εποπτεία  του Προέδρου της Δημοκρατίας.

 2ον) Μόνιμη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για το δημογραφικό πρόβλημα.

3ον) Στο ΥΠΕΘΟ να ορισθεί υφυπουργός με αποκλειστική αρμοδιότητα να συντονίζει όλα τα θέματα της δημογραφικής πολιτική

4ον) Ινστιτούτο Δημογραφικών Μελετών και Ερευνών

5ον) Θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού για τη Δημογραφία σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας.

Αθήνα 10 Φεβρουάριου 1993
Για τη Διακομματική Επιτροπή
Βασίλειος Σωτηρόπουλος - Πρόεδρος
Βασίλειος Γερανίδης -  Αντιπρόεδρος
Μανόλης Δρεττάκης – Γραμματέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου