Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

Oι καλύψεις υγείας των φοιτητών. Αναλυτικές πληροφορίες για την περίθαλψη που δικαιούνται με το φοιτητικό βιβλιάριο υγείας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com


Oι καλύψεις υγείας των φοιτητών.  Αναλυτικές πληροφορίες για την περίθαλψη που δικαιούνται με το φοιτητικό βιβλιάριο υγείας

Χιλιάδες είναι οι νέοι που ξεκίνησαν τις σπουδές τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οι νέοι ακαδημαϊκοί πολίτες σε πολλές περιπτώσεις δεν γνωρίζουν τι δικαιώματα έχουν. Πόσοι άραγε γνωρίζουν ότι με το βιβλιάριο υγείας έχουν παροχές αντίστοιχες με αυτές που έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι; Πόσοι άραγε γνωρίζουν ότι με το φοιτητικό βιβλιάριο υγείας δικαιούνται οδοντιατρικής περίθαλψης σε ιδιώτες ή οι κοπέλες ότι σε περίπτωση τοκετού δικαιούνται των επιδομάτων που δίνονται και στους δημοσίους υπαλλήλους;
Ακολούθως παρουσιάζονται όλες οι καλύψεις υγείας που παρέχει το βιβλιάριο για το οποίο συνιστούμε σε φοιτητές που δεν καλύπτονται υγειονομικά, να προχωρήσουν στην έκδοσή του, ενώ όσοι καλύπτονται από άλλο ασφαλιστικό φορέα θα πρέπει να εξετάσουν μαζί με τους γονείς τους αναλυτικά τις παροχές που έχουν ως φοιτητές και να διαλέξουν αν επιθυμούν την ασφάλεια του πανεπιστημίου ή των γονιών τους.

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής της περίθαλψης καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με βάση λοιπόν το προεδρικό διάταγμα η υγειονοµική περίθαλψη που δικαιούνται οι φοιτητές παρέχεται δωρεάν υπό προϋποθέσεις. Οι δαπάνες της υγειονοµικής περίθαλψης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό των οικείων Α.Ε.Ι. ή της φοιτητικής Λέσχης των Α.Ε.Ι. ανάλογα.

Τι περιλαμβάνει η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Ιατρική εξέταση.  Νοσοκοµειακή εξέταση. Φαρµακευτική περίθαλψη.  Παρακλινικές εξετάσεις.  Εξέταση στο σπίτι. Τοκετούς. Φυσιοθεραπεία. Οδοντριατρική περίθαλψη. Ορθοπεδικά είδη.

Τόπος παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές είναι ότι η περίθαλψη παρέχεται σε όσους που βρίσκονται στην έδρα του οικείου Α.Ε.Ι., Σχολής ή Τµήµατος. Δηλαδή αν κάποιος φοιτητής σπουδάζει στην Κομοτηνή παρέχεται περίθαλψη στην πόλη της σχολής του.

Περίθαλψη σε νοσοκομεία και κλινικές

Η νοσοκοµειακή περίθαλψη παρέχεται στα νοσηλευτικά ιδρύµατα ν.π.∆.∆. και κατά προτίµηση στις πανεπιστηµιακές κλινικές. Η εισαγωγή στα ανωτέρω ιδρύµατα γίνεται αφού προηγουµένως ο φοιτητής εφοδιαστεί µε το ανάλογο εισιτήριο από το αρµόδιο γραφείο της υγειονοµικής επιτροπής της φοιτητικής λέσχης ή του οικείου Α.Ε.Ι.

Φαρμακευτική περίθαλψη

Η συνταγή για φάρμακα που αναγράφονται στο φοιτητικό βιβλιάριο από γιατρούς νοσηλευτικών ιδρυµάτων ή από ιδιώτες γιατρούς.

Διάρκεια υγειονομικής περίθαλψης

Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη για χρονικό διάστημα το πολύ 6 ετών από την ημερομηνία της πρώτης τους εγγραφής.

Έκδοση βιβλιαρίου υγείας

Το βιβλιάριο χορηγείται στον φοιτητή με αίτησή του στην Γραμματεία του Τμήματος, εφόσον αυτός δεν έχει επιλέξει άλλον ασφαλιστικό φορέα, καταθέτοντας και σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο ταμείο και δεν δικαιούται άλλη ασφάλιση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου