Κυριακή, 10 Ιουλίου 2016

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΕΠΕΙΓΟΝ: Με σ/ν που είναι στη διαβούλευση μειώνεται το ποσοστό προσλήψεων Τριτέκνων στο Δημόσιο!


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 
ΠΡΟΣΟΧΗ - ΕΠΕΙΓΟΝ: Με σ/ν που είναι στη διαβούλευση μειώνεται το ποσοστό προσλήψεων Τριτέκνων στο Δημόσιο!

Αναρτήθηκε για διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για το:  «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση […]

Με το άρθρο 23 του παραπάνω νομοσχεδίου μειώνεται από 10% στο 7% το ποσοστό που προβλέπεται στο άρθρο 14 του

 Ν. 2190/1994 , με βάση το οποίο:

«Ποσοστό είκοσι τοις εκατό 20% των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων, και περαιτέρω ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών».

Για την αποτροπή της παραπάνω διατάξεως του νομοσχεδίου που είναι καθ’ ολοκληρία αντιδημογραφική, αντιοικογενειακή, επιβάλλεται όλοι ανεξαιρέτως οι Τρίτεκνοι να παρέμβουν άμεσα στη διαβούλευση, στην ιστοσελίδα

Σάς επισημαίνουμε ότι η διαβούλευση είναι Ανοικτή σε Σχόλια έως 13 Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου