Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016

Οι Τρίτεκνοι Επαγγελματίες Αττικής και οι Φίλοι των Τρίτεκνων, προσφέρουν εκπτώσεις στις Τρίτεκνες Οικογένειες

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 

 Οι Τρίτεκνοι Επαγγελματίες Αττικής

και οι Φίλοι των Τρίτεκνων,

προσφέρουν εκπτώσεις στις Τρίτεκνες Οικογένειες

 

Οι Τρίτεκνοι Επαγγελματίες Αττικής, καθώς και οι Φίλοι των Τρίτεκνων οικογενειών, προσφέρουν εκπτώσεις στις Τρίτεκνες Οικογένειες με την ΕΠΙΔΕΙΞΗ της Κάρτας Τρίτεκνου.

Ο Κατάλογος με τις Εκπτώσεις για το 2016 ετοιμάζεται.

Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν εκπτώσεις στις Τρίτεκνες Οικογένειες, μπορούν να τις στείλουν

μέχρι 15/2/2016 στο 

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΑΣ

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ
 
 

Ελλάδα: Δημογραφική κατάρρευση. Η χώρα που φορολογούνται τα παιδιά. Χάσαμε δυόμισι Κορίνθους η μιάμιση Καλαμάτα.


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 

Ελλάδα: Δημογραφική κατάρρευση.

Η χώρα που φορολογούνται τα παιδιά. Χάσαμε δυόμισι Κορίνθους η μιάμιση Καλαμάτα.

Στη χώρα μας συντελείται μία άνευ προηγουμένου δημογραφική κατάρρευση. Οι άμεσα οικονομικές συνέπειες της κρίσης, ωχριούν μπροστά σε αυτές του δημογραφικού προβλήματος. Τα στοιχεία του 2015,   είναι αμείλικτα:

1. Ρεκόρ θανάτων σε απόλυτους αριθμούς: Οφείλεται σε παράγοντες υγείας λόγω κρίσης (αύξηση παθήσεων, κατάρρευση περίθαλψης) και στη γήρανση του πληθυσμού. 18700 περισσότεροι θάνατοι από το 2001, 13000 από το 2009!

2.Ρεκόρ μείωσης πληθυσμού σε απόλυτους αριθμούς (δεν περιλαμβάνει μετανάστευση). Μόνο από αυτό, το 2011-2015 χάσαμε δυόμισι Κορίνθους ή μιάμιση Καλαμάτα!

3. Ο αριθμός γεννήσεων έχει μειωθεί κατά 35% σε σχέση με το 1981 και ο αριθμός γεννήσεων ανά μονάδα πληθυσμού κατά 42%. Σε έξι χρόνια, η πρώτη δημοτικού θα έχει 48000 παιδιά λιγότερα από το 1987.

4.Η γήρανση του πληθυσμού είναι τρομακτική: Το 1981, η ηλικιακή ομάδα από 0-14 ετών ήταν το 23.6% του συνολικού πληθυσμού. Στην απόγραφή του 2011 είναι περίπου το 14.2%. Η μείωση του νέου πληθυσμού 1981-2011 είναι 40%

Τα στοιχεία του 2015,   είναι από τα ληξιαρχεία της χώρας.

Οι αντοχές της ελληνικής κοινωνίας εξαντλούνται.

Ο Ελληνισμός για πρώτη φορά στην ιστορία του, βρίσκεται αντιμέτωπος με την εφιαλτική προοπτική, να μην έχει βιολογική συνέχεια.

Ποιοι δικαιούνται οικογενειακό επίδομα τέκνων και τα ποσά που αναλογούν

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.comΠοιοι δικαιούνται οικογενειακό επίδομα τέκνων και τα ποσά που αναλογούν

Για τη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων, εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται:

α) Τα άγαμα παιδιά που προέρχονται από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ, ΚΕΤΕΚ).

β) Τα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον φοιτούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή σε Κολλέγια καθώς και σε Ι.Ε.Κ., Δημόσια ή ιδιωτικά.
Τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.
Στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση περιλαμβάνονται και οι σχολές του Δημοσίου, Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης (Στρατιωτικές, Αστυνομίας, Ναυτικού, κ.λπ), καθώς και τα αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.

γ) Τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

 Ειδικές περιπτώσεις εξαρτώμενων τέκνων

Εφόσον πληρούν και τα ανωτέρω ηλικιακά όρια, εξαρτώμενα θεωρούνται:

α) Τα τέκνα από προηγούμενο γάμο του ενός ή και των δύο συζύγων, σε περίπτωση έγγαμων, εφόσον ο αιτών /υπόχρεος ή η σύζυγός του έχουν την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων από τον προηγούμενο γάμο τους. Για την απόδειξη ζητείται δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό.

β) Τα τέκνα άγαμου πατέρα, εφόσον ο αιτών / υπόχρεος άγαμος πατέρας τα έχει αναγνωρίσει με συμβολαιογραφική πράξη ή με δικαστική απόφαση, έχει την αποκλειστική ευθύνη της διατροφής των τέκνων και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα τέκνα αυτά.

γ) Τα τέκνα συζύγων σε διάσταση, εφόσον ο αιτών γονέας έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη της διατροφής των τέκνων που αποδεικνύεται από σχετική έγγραφη μεταξύ των γονέων συμφωνία ή ακόμη και υπεύθυνη δήλωση του άλλου γονέα.

δ) Σε περίπτωση ενήλικου τέκνου, είτε οι γονείς είναι σε διάσταση, είτε είναι διαζευγμένοι, ο αιτών γονέας θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του τέκνου, με την οποία δηλώνει αν ο γονέας που έχει υποβάλει αίτηση έχει ή όχι την κύρια ευθύνη διατροφής του.
Συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης (έντυπο Α21)

Η αίτηση - δήλωση (έντυπο Α21) συμπληρώνεται από τον υπόχρεο της φορολογικής δήλωσης (Ε1) ο οποίος πρέπει να δηλώσει επακριβώς την οικογενειακή του κατάσταση (έγγαμος/η, διαζευγμένος/η, σε διάσταση,άγαμος/η, επίτροπος),
κατά την ημερομηνία υποβολής της
α) Σύζυγοι που υποβάλλουν φορολογική δήλωση χωριστά: Το έντυποΑ21 συμπληρώνεται αποκλειστικά και μόνο από τον έναν από τους δύο συζύγους.
Εν συνεχεία, θα πρέπει να προσκομίσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ (μέσα στα Δημαρχεία), φωτοαντίγραφο του εντύπου Α21 και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, προκειμένου να γίνει η σύζευξη των ΑΦΜ και να υπολογιστεί το συνολικό οικογενειακό εισόδημα.

β) Σύζυγοι διαζευγμένοι ή σε διάσταση: Το έντυπο Α21 συμπληρώνεται από τον γονέα που έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων.

γ) Έγγαμοι με τέκνα από προηγούμενο γάμο, είτε του υπόχρεου φορολογικής δήλωσης είτε της συζύγου του:
Το έντυπο Α21 συμπληρώνεται από τον υπόχρεο φορολογικής δήλωσης της οικογένειας, εφόσον ο αιτών / υπόχρεος ή η σύζυγός του έχουν την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων από τον προηγούμενο γάμο τους.

δ) Θάνατος υπόχρεου, μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1).
Το έντυπο Α21 συμπληρώνεται από τον/την χήρο /α, αφού προηγουμένως προσκομίσει, στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ, αντίγραφο του εντύπου Ε1 και ληξιαρχική πράξη θανάτου.

ε) Ανήλικα ορφανά τέκνα και από τους δύο γονείς: Το έντυπο Α21 συμπληρώνεται από τον επίτροπο που του έχει ανατεθεί η επιμέλεια των τέκνων με δικαστική απόφαση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, καθώς και για το συνολικό εισόδημα που ελήφθη υπόψη κατά την εκκαθάριση, μέσω του περιβάλλοντος του Taxisnet (www.gsis.gr), από την εφαρμογή «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (Α21)».

Για τη λήψη οδηγιών -βοήθειας από τα κεντρικά γραφεία του ΟΓΑ στο τηλ: 213 1519100

Η επισκεφθείτε τα γραφεία του ΟΓΑ, Αβέρωφ 7, κοντά στην Ομόνοια, Αθήνα
Για άμεση πρόσβαση στο φάκελο του καθενός, πατήστε: 


Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Τριτέκνων


Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η  Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α 
 Τ Ρ Ι Τ Ε Κ Ν Ω Ν

(2θμιο σωματείο Αποφάσεις 125/2010 και 2/2015)

Μακρυνίτσης 9, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 22 ,  ΑΘΗΝΑΙ

Τηλ.:6944161115, 6944364283

 e-mail:pespo3t@yahoo.gr


 

Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ οικογενειών, ιδρύθηκε το 2004 ως ΠΕΑΤ.

Στη συνέχεια το 2010 μετονομάσθηκε σε ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ (ΠΟΤ).

Πρόγραμμα Κοινωνικής Κατοικίας που καλύπτει ενοίκιο δάνειο και λογαριασμούς


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,

email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 

Πρόγραμμα Κοινωνικής Κατοικίας

που καλύπτει ενοίκιο δάνειο

και λογαριασμούς

 

Τον τέταρτο κύκλο δράσης του σε Αττική και Θεσσαλονίκη διανύει το πρόγραμμα Κοινωνικής Κατοικίας της  Οργάνωσης Praksis, που υλοποιείται από τον Μάρτιο του 2012 με χρηματοδότη το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος».
Σκοπός του προγράμματος είναι να ανακουφίσει νοικοκυριά Ελλήνων με ανήλικα παιδιά που έχουν υποστεί μείωση στο εισόδημά τους (άνεργοι) με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ικανοποιήσουν βασικές καθημερινές ανάγκες και να συσσωρεύουν οφειλές λόγω των οποίων απειλείται η κατοικία τους.
Το πρόγραμμα καλύπτει μέρος του στεγαστικού δανείου ή του ενοικίου της κατοικίας που διαμένουν, καθώς επίσης λογαριασμούς ΔΕΚΟ (OTE, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) και έξοδα διατροφής.

Από τον Ιανουάριο του 2016 γίνονται δεκτά αιτήματα είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Praksis


είτε τηλεφωνικά στο 2105205200 για την Αθήνα

και στο 2310502777 για τη Θεσσαλονίκη.

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

Αναγνωστοπούλου: Ρύθμιση για περισσότερες μετεγγραφές φοιτητών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,

email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com


 

Αναγνωστοπούλου: Ρύθμιση για περισσότερες μετεγγραφές φοιτητών

 
Ρύθμιση για τις μετεγγραφές ώστε να αμβλυνθούν τα όρια του νόμου και να μετεγγραφούν περισσότεροι φοιτητές προανήγγειλε η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Σία Αναγνωστοπούλου.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός γνωστοποίησε ότι αναζητείται σύννομος τρόπος, χωρίς να παραβιαστεί το άρθρο 16, ώστε να μετεγγραφούν όσο το δυνατόν περισσότεροι φοιτητές.

Για το εξάμηνο, η Αναπληρώτρια Υπουργός, δήλωσε ότι δε χάνεται για κανέναν φοιτητή για τον απλό λόγο ότι μπορεί να δώσει την εξεταστική. Δεν χάνει κανείς το εξάμηνό του. Δίνει εξεταστική στο πανεπιστήμιο που είναι.

 Παράλληλα, αναγνώρισε την αναγκαιότητα της αλλαγής του νόμου ώστε να επισπευσθούν οι διαδικασίες.

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

Συνεχίζεται η ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,

email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com


Συνεχίζεται η  ΔΙΑΝΟΜΗ   ΡΥΖΙ 
ΣΤΙΣ  ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-
Αφορά τις οικογένειες που δεν πήραν ακόμη το ρύζι

 
Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται η διανομή ρύζι στις τρίτεκνες οικογένειες Αττικής, μέλη του Συλλόγου μας.
Η διανομή αφορά όσους είχαν καταθέσει αίτημα για Δωρεάν Τρόφιμα τον Ιούνιο 2013, και η αίτηση τους είχε κριθεί Θετικά.
Το ρύζι μπορούν να παραλάβουν οι δικαιούχοι, η ένα μέλος της οικογένειας τους, η άλλο τρίτο άτομο με γραπτή επικυρωμένη εξουσιοδότηση.
Οι δικαιούχοι που δεν έχουν έλθει ακόμη να παραλάβουν ρύζι, ας επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον Σύλλογο.
Οι δικαιούχοι χρειάζεται να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα και των 2 γονιών, καθώς και όλες τις κάρτες – μέλους της οικογένειας.
Επίσης  η οικονομική τακτοποίηση του μέλους στο Σύλλογο για το 2016.
Η διανομή θα γίνει στην αποθήκη του Συλλόγου στην οδό Ελ. Βενιζέλου (Θησέως) 343, Καλλιθέα, (στάση με τρόλεϊ- υπερμάρκετ Σκλαβενίτης)

Πέμπτη   21/1/2016 : ώρες 12.00πμ – 17.00μ

 
Ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με την οδηγία της Περιφέρειας Αττικής, και την εφαρμογή του ΦΕΚ, το ρύζι θα επιστραφεί μετά τις 22/1/2016, προκειμένου να δοθεί σε Φορείς Οργανωμένων Συσσιτίων.

Νέα ρύθμιση για την κάλυψη των ανασφαλίστων με ειδικό βιβλιάριο υγείας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,

email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com


 

Νέα ρύθμιση για την κάλυψη των ανασφαλίστων με ειδικό βιβλιάριο υγείας

Έτοιμο προς κατάθεση στην βουλή είναι το νομοσχέδιο για την υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων με ειδικό βιβλιάριο και κάρτα υγείας.

Ο Υπουργός Υγείας κ. Ξανθός ανέφερε ότι  το νομοσχέδιο για την περίθαλψη των ανασφάλιστων, θα προχωρήσει,  αυτή την εβδομάδα  θα μπει προς συζήτηση στη Βουλή.

 Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις οι ανασφάλιστοι θα μπορούν με τον αριθμό ΑΜΚΑ και μόνο, να έχουν κανονική πρόσβαση σε συνταγογραφία φαρμάκων, εξετάσεων και νοσηλεία.

Άνεργοι. Δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς


Άνεργοι. Δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς - Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι άνεργοι κατά τον έλεγχο

Οι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ απαλλάσσονται της καταβολής κομίστρου στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς του δικτύου ΟΑΣΑ

( Λεωφορεία, Τρόλεϊ, ΜΕΤΡΟ, ΗΣΑΠ, ΤΡΑΜ)  (περιλαμβανομένων και των γραμμών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών).

Οι ελεγκτικές Υπηρεσίες των Συγκοινωνιών Αθηνών, αποδέχονται την επίδειξη οιουδήποτε αποδεικτικού ταυτότητας που φέρει φωτογραφία

(Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο, Δίπλωμα οδήγησης, Βιβλιάριο Ασφαλιστικού Φορέα) καθώς και πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας (που έχει ισχύ 30 ημέρες από την έκδοσή της) συνοδευόμενη από την ισχύουσα κάρτα ανεργίας, αμφοτέρων εκδοθέντων από τον ΟΑΕΔ.

 

Νέο κοινωνικό τιμολόγιο από την ΕΥΔΑΠ – δωρεάν νερό

Νέο κοινωνικό τιμολόγιο από την ΕΥΔΑΠ – δωρεάν νερό

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ  «οι παροχές αφορούν τους δικαιούχους του προγράμματος αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, που πλέον εντάσσονται όλοι στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ και καλύπτουν τις κύριες κατοικίες τους είτε αυτές είναι ιδιόκτητες είτε μισθωμένες.

Προβλέπεται η δωρεάν παροχή συνολικά 6 κυβικών μέτρων νερού το τρίμηνο σε κάθε νοικοκυριό με δύο μέλη. Για κάθε επιπλέον μέλος θα παρέχονται δωρεάν επιπλέον 3 κ.μ. νερού.
Με αυτόν τον τρόπο οι τετραμελείς οικογένειες θα λαμβάνουν συνολικά 12 κυβικά μέτρα νερό το τρίμηνο και θα κερδίζουν πάνω από 4,5 ευρώ σε κάθε λογαριασμό.
Η εφαρμογή του έκτατου ειδικού τιμολογίου αφορά λογαριασμούς που θα εκδοθούν από 1/2/2016 και θα περιλαμβάνει καταναλώσεις που θα γίνουν από την ημερομηνία αυτή και έπειτα. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μέσω ΚΕΠ για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
Παράλληλα, με την παροχή δωρεάν νερού, ξεκινά και η διαδικασία απαλλαγής από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα όλων όσων προχωρήσουν σε ρύθμιση των οφειλών τους μέχρι το τέλος Μαΐου 2016. Η διαδικασία θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου και θα λήξει στις 31 Μαΐου του 2016.
Η δυνατότητα διακανονισμού με δόσεις αφορά όλους όσους έχουν οφειλές άνω των 60 ευρώ.

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

Μικροί Σεφ σε δράση! Δωρεάν παιδικά εργαστήρια μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής

Μικροί Σεφ σε δράση!
Δωρεάν παιδικά εργαστήρια μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής

Σε μια «νόστιμη», «πολύχρωμη» και δημιουργική Κυριακή, οι μικροί μας φίλοι καλούνται να αναλάβουν το ρόλο του Σεφ! Στις 24 Ιανουαρίου 2016, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, παιδιά και γονείς θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα εργαστηρίων μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής.

Εργαστήρια ζαχαροπλαστικής από το Kids Cooking Club.

Αίθουσα: Νέοι Φούρνοι

Η μέρα ξεκινά στις 11:00 με τα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής από το Kids Cooking Club
11.00-11.45 για παιδιά ηλικίας από 3 έως 6 ετών
12.00-12.45 για παιδιά ηλικίας από 7 έως 9 ετών
13.00-13.45 για παιδιά ηλικίας από 10 έως 12 ετών

Εργαστήριο μαγειρικής από τους Troo Food Liberation

Αίθουσα: Δεξαμενές Καθαρισμού

Παράλληλα, οι μικροί σεφ θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τα μυστικά της υγιεινής διατροφής στο εργαστήριο μαγειρικής από τους Troo Food Liberation
Ώρα έναρξης 11:00

Το εργαστήριο διαρκεί περίπου 90’ και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 4 έως 104 ετών!

Βυζαντινών γεύσεις από το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Αίθουσα: Παλαιοί Φούρνοι (πατάρι)

Ένα ταξίδι γευσιγνωσίας στο χρόνο ξεκινά στις 12:00, όπου μικροί και μεγάλοι θα πάρουν μια «γεύση» από τις διατροφικές συνήθειες των Βυζαντινών.
Ώρα διεξαγωγής 12:00
Το εργαστήριο διαρκεί περίπου 60’ και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 8 ετών και τους γονείς τους.

Η είσοδος σε όλες τις δράσεις  είναι Δωρεάν

Απαραίτητη κράτηση: 210 34 67 322

(Δευτέρα έως Παρασκευή: 10.00 - 17.00)

Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων
Πειραιώς 100, Γκάζι
Τηλ: 210 3453548
Πρόσβαση:
Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός»,
Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο»,
Λεωφορεία: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο».

Δωρεάν Πρόγραμμα Εμβολιασμού βρεφών και παιδιών Αττικής


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,

email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 

Δωρεάν Πρόγραμμα Εμβολιασμού βρεφών και παιδιών
οικογενειών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

 Ο Τομέας Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, συνεχίζει και το 2016, το δωρεάν Πρόγραμμα Εμβολιασμού βρεφών και παιδιών οικογενειών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
Στόχος του προγράμματος είναι να προστατευτούν τα παιδιά από 9 σοβαρές ασθένειες (διφθερίτιδα, τέτανο, κοκίτη, πολιομυελίτιδα, μηνιγγίτιδα, ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα, ηπατίτιδα).
Το πρόγραμμα συνεχίζεται και το 2016, κάθε Δευτέρα στο παιδιατρικό ιατρείο του ΕΥΣ ΕΕΣ Καλλιθέας, κατόπιν ραντεβού

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ξενοφώντος 147 Καλλιθέα, Τηλ  210 9417070
 

Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016

Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων – Δήλωση Βαρλαμίτη

Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων – Δήλωση Βαρλαμίτη

Οι Τρίτεκνοι Δημόσιοι Υπάλληλοι που είναι δανειολήπτες στεγαστικού δανείου, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, έχουν συναλλαγή ΜΟΝΟ με το Ταμείο, σύμφωνα με την δήλωση του κ. Κωνσταντίνου Βαρλαμίτη, Προέδρου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο  κ. Βαρλαμίτης, έχουν τακτοποιηθεί όσες αιτήσεις ρύθμισης οφειλών στεγαστικών δανείων έχουν υποβληθεί.

Ολυμπιακό Χωριό - Απόφαση Κατρούγκαλου για κατοικίες του ΟΕΚ

Ολυμπιακό Χωριό  -  Απόφαση Κατρούγκαλου
για κατοικίες του ΟΕΚ
στο Ολυμπιακό Χωριό

Υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και η μέθοδος υπολογισμού της αξία των παραχωρούμενων κατοικιών του Ολυμπιακού Χωριού, υπεγράφη από τον αρμόδιο υπουργό Εργασίας, κ. Γιώργο Κατρούγκαλο.

Η απόφαση, αφορά 2.292 πρότυπες κατοικίες στο Ολυμπιακό Χωριό στις Αχαρνές, που έχουν παραχωρηθεί από τον ΟΑΕΔ (πρώην ΟΕΚ)  στους δικαιούχους και έχει ήδη σταλεί προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο και ορίζει τον τρόπο υπολογισμού της «τελικής τιμής» τους.

Οι οικογένειες που διαμένουν στις παραπάνω κατοικίες, προέκυψαν ύστερα από κλήρωση και πληρούσαν τις προϋποθέσεις αίτησης.
Το «παραχωρητήριο χρήσης» που παρέλαβαν μαζί με το σπίτι, προέβλεπε ότι θα κατέβαλλαν το ποσό των 240 ευρώ το μήνα, για 30 έτη και μετά το πέρας της σύμβασης αυτής, το σπίτι θα μεταβιβαζόταν στο όνομά τους.

Στη συνέχεια το ποσό αυτό μειώθηκε ακόμα περισσότερο, όμως από το 2012 και μετά, όταν ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, απορροφήθηκε από τον ΟΑΕΔ, ο παραπάνω οικισμός έμεινε μετέωρος.