Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

115 προσλήψεις στον Ευαγγελισμό – αιτήσεις μέχρι 19/1/2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649


115 προσλήψεις στον Ευαγγελισμό – αιτήσεις μέχρι 19/1/2017

Έκδοση προκήρυξης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου (24 μηνών),  συνολικά εκατόν δέκα πέντε (115) ατόμων,για τις ανάγκες Φύλαξης και Εστίασης-Σίτισης της Νοσοκομειακής Μονάδας
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» - ΣΟΧ1/2016

ΔΕ Προσωπικού Φύλαξης – 42 άτομα
ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων – Σερβιτόρων) – 59 άτομα
ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Βοηθών Μαγείρων) – 8 άτομα
ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Λαντζιέρηδων) – 6 άτομα
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (από 4 έως 6 μήνες).
2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
3. ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.
4. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
 5. ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.
6. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (από 1 έως 3).
7. ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
 8.  ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.
 9. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ.
10. ΕΜΠΕΙΡΙΑ [συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 240 μήνες]. 10.α Κτηθείσα σε κτίρια ή Υπηρεσίες του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (έως 120 μήνες).
10.β Στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (έως 120 μήνες).
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο)
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 10/1/2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 19/1/2017

Αιτήσεις ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Υψηλάντου 45-47, Τ.Κ. 106 76 Αθήνα, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία (Γραφείο 317) υπόψιν κας Κωτσοπρίφτη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 213-2041260).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου