Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Τριτέκνων


Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η
Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α   Τ Ρ Ι Τ Ε Κ Ν Ω Ν
(2θμιο σωματείο)
 Μακρυνίτσας 9, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑΙ

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Τριτέκνων ιδρύθηκε το 2004. Είναι η πρώτη ιδρυθείσα Ομοσπονδία Τριτέκνων Ελλάδος. Αρχικά ονομαζόταν ΠΕΑΤ.

Το 2010 μετονομάσθηκε σε Πανελλαδική Ομοσπονδία Τριτέκνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου