Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: Αναδρομικά θα καταβληθεί το βοήθημα σε φοιτητές

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: Αναδρομικά θα καταβληθεί το βοήθημα σε φοιτητές

Α. Εάν η ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας θα είναι έτοιμη τις επόμενες ημέρες, το ΙΚΥ θα εκδώσει μέχρι τέλους του μήνα την πρόσκληση με την οποία θα καλεί τους φοιτητές να καταθέσουν αίτηση για την διεκδίκηση 2.700 υποτροφιών.
Β. Οι φοιτητές δεν θα πρέπει να ανησυχούν, για ενδεχόμενη καθυστέρηση, καθώς το προβλεπόμενο ποσό για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος θα δοθεί αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου.

Τη δήλωση αυτή έκανε ο πρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών  Ομότιμος Καθηγητής Κυριάκος Αθανασίου, απαντώντας σε σχετικές  ερωτήσεις.
Ειδικότερα για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος θα επιδοτηθούν από το ΙΚΥ, με τη μορφή υποτροφίας, 2.700 φοιτητές που ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες, με στόχο την ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών φοιτητών/τριών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, καθώς και η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και των ατόμων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.
Ωφελούμενοι    είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες προπτυχιακού κύκλου σπουδών που φοιτούν σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, με εξαίρεση τους φοιτητές/τριες που φοιτούν σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές καθώς και στις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής.
Ειδικότερα, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστο τα κάτωθι κριτήρια:
1. Είναι Έλληνες πολίτες και διαθέτουν την ελληνική υπηκοότητα ή πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ε.Ε.
2. Κατέχουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
3. Δεν λαμβάνουν υποτροφία του ΙΚΥ ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα.
4. Δεν είναι πτυχιούχοι άλλου ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ.
5. Δεν έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου.
6. Ειδικά για τους άνδρες να μην υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους, καθ' όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.
7. Το στεγαστικό επίδομα εάν κάποιοι φοιτητές το λαμβάνουν δεν επηρεάζει τη συμμετοχή τους στην διεκδίκηση των παραπάνω υποτροφιών.

Ύψος ενίσχυσης και τρόπος καταβολής:
Ο συνολικός προϋπολογισμός για  το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, είναι 12.803.681€,  και αφορά   στην χορήγηση 2.700 υποτροφιών.
Το ύψος έκαστης υποτροφίας, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, ανέρχεται στο ποσό των:
Α.  4.668,03 € ανά φοιτητή/τρια που σπουδάζει σε ΑΕΙ, το οποίο βρίσκεται εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας των ιδίων ή / και της οικογένειάς τους ή εκτός του τόπου όπου διαθέτουν οι ίδιοι ή η οικογένειά τους ακίνητη ιδιοκτησία.
Β.  3.734,46 € ανά φοιτητή/τρια που σπουδάζει σε ΑΕΙ, το οποίο βρίσκεται εντός του τόπου της κύριας κατοικίας των ιδίων ή / και της οικογένειάς τους ή εντός του τόπου όπου διαθέτουν οι ίδιοι ή η οικογένειά τους ακίνητη ιδιοκτησία.

Προϋπόθεση  για  την οικονομική ενίσχυση αποτελεί οι  φοιτητές να προσκομίσουν βεβαίωση επιτυχής εξέτασης τουλάχιστον του 65% των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους, στο οποίο αφορά η υποτροφία .

Σχετική εγκύκλιο αναμένεται να εκδώσει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών το οποίο θα θέτει και τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου