Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Νοσοκομείο Γεννηματάς: Αιτήσεις για προσλήψεις μέχρι 19/2/2017ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

Νοσοκομείο Γεννηματάς: Αιτήσεις για προσλήψεις μέχρι 19/2/2017

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκεια 24 μηνών, συνολικά εκατόν ενενήντα τριών (193) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων:
ΔΕ Προσωπικού Φύλαξης - 31 άτομα
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας - 105 άτομα
ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων) - 57 άτομα
Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων ΔΕ Προσωπικού Φύλαξης, ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας και ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων) πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (από 4 έως 6 μήνες)
2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
3. ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
4. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
5. ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
6. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (από 1 έως 3)
7. ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
8. ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
9. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
10. ΕΜΠΕΙΡΙΑ [συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 240 μήνες]
10.α Κτηθείσα σε κτίρια ή Υπηρεσίες του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (έως 120 μήνες)
10.β Στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (έως 120 μήνες)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 50 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 6 μήνες)
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο)
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
Αιτήσεις μέχρι 19/2/2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου