Μείνετε συντονισμένοι με το σύλλογο Τριτέκνων Αττικής μέσω της επίσημης σελίδας μας στο Facebook: Πατήστε ΕΔΩ καθώς και από αυτό το ΠΡΟΦΙΛ

Κυριακή, 24 Μαΐου 2020

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ;

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ (ΠΟΤ)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286,
emailtitsa_mesouridou@yahoo.gr   
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649  
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com


ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ;

Γιατί εμείς οι γονείς με ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ δεν έχουμε άλλο χώρο για την προώθηση της επίλυσης των προβλημάτων, που
για δεκαετίες αντιμετωπίζει η τρίτεκνη οικογένεια.
Γιατί τα κοινωνικά προβλήματα αυξάνουν και διογκώνονται. Μόνο η συλλογικότητα και η συσπείρωση μπορεί να δώσει απαντήσεις και λύσεις.
Γιατί το «τίποτα δεν μπορεί να γίνει» είναι ένας βολικός ΜΥΘΟΣ.
Γιατί προβάλλει το οξύ δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας
Γιατί οι σύλλογοι στηρίζουν την οικογένεια
Γιατί θα βοηθήσω στην καλύτερη διεκδίκηση των αιτημάτων μας και θα ανήκω σε μια μεγάλη οικογένεια τριτέκνων
Γιατί θα προστατέψω τη μοριοδότηση για διορισμό
Γιατί θέλω να συνεχίσω να παίρνω το επίδομα για κάθε παιδί
Γιατί μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων
Γιατί θα έχω εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκές γραμμές έως και 50%
Γιατί θα έχω εκπτώσεις σε πολλά υπεραστικά ΚΤΕΛ
Γιατί θα έχω δωρεάν είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους
Γιατί θα διεκδικώ πιο οργανωμένα μειώσεις από τους δήμους στα δημοτικά τέλη
ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ
Να εγγραφείς ΤΩΡΑ μέλος στο Σύλλογο Τρίτεκνων του τόπου
διαμονής σου.

Για ενημέρωση και πληροφορίες πατήστε
Επαναλειτουργούν τα γραφεία Τριτέκνων Αττικής από Δευτέρα 11 Μαΐου:  
Τα δικαιολογητικά και ωράρια λειτουργίας


Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020

Τρίτεκνοι: Απαλλαγή φόρου για την αγορά αυτοκινήτου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ (ΠΟΤ)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286,
emailtitsa_mesouridou@yahoo.gr   
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649  
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

Τρίτεκνοι: Απαλλαγή φόρου για την αγορά αυτοκινήτου

Απαλλαγή από το Τέλος Ταξινόμησης Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατικών Αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, για τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:
• Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)
Τρίτεκνοι Γονείς
• Πολύτεκνοι Γονείς

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
Γονείς με τρία (3) ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης επιβατικού αυτοκινήτου, εφόσον είναι:
α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
β) Ομογενείς αλλοδαποί με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα.
γ) Πολίτες Κ-Μ της ΕΕ που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
δ) Πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

«Προστατευόμενα τέκνα»
Για την εφαρμογή των διατάξεων απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης ως «προστατευόμενα τέκνα» νοούνται τα τέκνα που εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Η φοίτηση στα ανωτέρω εκπαιδευτικά ιδρύματα αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαίωσης του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι.
β) Εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαίωσης της στρατιωτικής υπηρεσίας στην οποία υπάγονται.
γ) Εμπίπτουν σε κατηγορία ατόμων με αναπηρία, άγαμα, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας. Η αναπηρία των τέκνων για τη χορήγηση της απαλλαγής αποδεικνύεται με την προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΕΦΚΑ, από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά (67%) και άνω.

Προϋποθέσεις για την χορήγησης της απαλλαγής
Για τους γονείς με τρία τέκνα που είναι Έλληνες πολίτες και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα:
Από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν στη ζωή τρία (3) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα άγαμα ή προστατευόμενα.
Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνεται ότι:
δεν έχουν παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τους γονείς με τρία τέκνα ούτε έχουν στην κατοχή τους άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έχουν παραλάβει βάσει λοιπών διατάξεων ατελείας,
και ότι το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για προσωπική και οικογενειακή χρήση και δεν θα μεταβιβαστεί ούτε παραχωρηθεί με οποιοδήποτε τρόπο η χρήση του, πριν την πάροδο τριών (3) ετών από την παραλαβή του.
Στην περίπτωση όπου οι δικαιούχοι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή έχει λυθεί ο μεταξύ τους γάμος, το δικαίωμα παρέχεται στον γονέα εκείνο που πράγματι έχει με οριστική δικαστική απόφαση την επιμέλεια των τέκνων, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. Στην περίπτωση διαζευγμένων γονέων με προστατευόμενα ενήλικα τέκνα, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ζητά φορολογικά στοιχεία, από τα οποία πρέπει να προκύπτει ότι τα τέκνα βαρύνουν το φορολογούμενο και συνοικούν μαζί του.

Τελωνειακή Παρακολούθηση και αποδέσμευση
Το προβλεπόμενο κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατικό για τον τελωνισμό του αυτοκινήτου κατατίθεται υποχρεωτικά στο όνομα και των δύο γονέων.
Στα εκδιδόμενα από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή πιστοποιητικά ταξινόμησης αναγράφεται ρητά η απαγόρευση μεταβίβασης, μίσθωσης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχώρησης της χρήσης του αυτοκινήτου πριν από την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του.
Η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης γονέων με τρία τέκνα παρέχεται για μία μόνο φορά και για ένα (1) αυτοκίνητο ανά οικογένεια.

Αντικατάσταση του αυτοκινήτου λόγω ολικής καταστροφής
Σε περίπτωση ολικής καταστροφής αυτοκινήτου που έχει παραληφθεί με τις ισχύουσες διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης γονέων με τρία τέκνα, επιτρέπεται η αντικατάσταση του αυτοκινήτου με απαλλαγή από το φόρο αυτόν εντός του ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος τελωνειακής παρακολούθησής του.

Κοινωνικός τουρισμός: Δωρεάν διακοπές – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – παράταση στα περσινά voucher μέχρι 30 Σεπτεμβρίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ (ΠΟΤ)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286,
emailtitsa_mesouridou@yahoo.gr   
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649  
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com


Κοινωνικός τουρισμός: Δωρεάν διακοπές  – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – παράταση στα περσινά voucher μέχρι 30 Σεπτεμβρίου

Eνεργοποιεί εντός του Ιουνίου το υπουργείο Εργασίας με τον ΟΑΕΔ με στόχο την ενίσχυση του εσωτερικού τουριστικού ρεύματος.
Στην επιταγή που θα πάρουν όσοι μπουν στο πρόγραμμα διακοπών για το 2020-2021, εκτός από τη διαμονή τους, εξετάζεται να προστεθεί και έξτρα επιδότηση για τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.
Η αύξηση των δικαιούχων για δωρεάν διακοπές θα χρηματοδοτηθεί ειδικά φέτος, που η τουριστική κίνηση προβλέπεται να είναι «υποτονική» λόγω του κορονοϊού, με ένα ποσό της τάξης των 30 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, έναντι των 10 εκατ. ευρώ που διαθέτει ο ΟΑΕΔ για την επιδότηση των διακοπών των χαμηλόμισθων τα τελευταία 6 με 7 χρόνια.
Kάθε χρόνο ο συνήθης αριθμός αιτήσεων για δωρεάν διακοπές δεν ξεπερνά τις 300.000 και από αυτούς παίρνουν την επιταγή περίπου 140.000 δικαιούχοι.

Από το περσινό πρόγραμμα που έχουν δικαίωμα να «εξαργυρώσουν» τις επιταγές κοινωνικού τουρισμού μέχρι και τον Σεπτέμβριο, μετά την παράταση που δόθηκε από τον ΟΑΕΔ, μια που το περσινό πρόγραμμα λήγει κανονικά φέτος τον Ιούλιο.
Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν πιθανότατα από 10 ή 15 Ιουνίου.

Ποια ήταν η μοριοδότηση στο περσινό πρόγραμμα.
30 μόρια παίρνει δικαιούχος με εισόδημα ως 12.000 ευρώ,
20 μόρια με εισόδημα ως 20.000 ευρώ,
10 μόρια αν έχει εισόδημα ως 30.000 ευρώ
και από εκεί και πάνω δεν δίδεται μοριοδότηση.
Το κάθε ανήλικο παιδί παίρνει 10 μόρια,
ενώ για κάθε 25 μέρες με ένσημα και εισφορές υπέρ του λογαριασμού Εργατικής Εστίας οι δικαιούχοι παίρνουν 1 μόριο, με ανώτατο όριο τα 36.
Οι άνεργοι, πέραν των άλλων, παίρνουν 1 μόριο για κάθε μέρα ανεργίας και μέχρι 36.
Η επιδότηση διαμονής (στο περσινό πρόγραμμα) έφτανε στα 38 ευρώ την ημέρα ανά άτομο στα καταλύματα «5 αστέρων» των «προσφυγικών νησιών»,
 και στα 26 ευρώ στα καταλύματα της ίδιας κατηγορίας στην υπόλοιπη Ελλάδα,
ενώ η συμμετοχή του δικαιούχου ήταν στα 8 ευρώ τη μέρα χωρίς πρωινό,
 και στα 12 ευρώ με πρωινό.
Αν δεν αλλάξουν οι προϋποθέσεις στο φετινό πρόγραμμα, τότε οι δικαιούχοι θα είναι εργαζόμενοι (μισθωτοί) αλλά και άνεργοι που έχουν κατά το προηγούμενο της αίτησης έτος τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης στον ΕΦΚΑ με κρατήσεις υπέρ Εργατικής Εστίας, ή επιδοτήθηκαν για 50 ημέρες από τον ΟΑΕΔ λόγω ανεργίας, λόγω μητρότητας ή ακόμη και αν δεν επιδοτήθηκαν αλλά γράφτηκαν ως άνεργοι πριν τη λήξη των αιτήσεων.


Τρίτεκνοι: Οι εκπτώσεις που ισχύουν στα Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια με την επίδειξη κάρτας τρίτεκνου


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ (ΠΟΤ)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286,
emailtitsa_mesouridou@yahoo.gr   
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649  
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com
  
Τρίτεκνοι: Οι εκπτώσεις που ισχύουν  στα Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια με την επίδειξη κάρτας τρίτεκνου

Με την θεωρημένη κάρτα μέλους  ισχύουν οι Εκπτώσεις στους Τρίτεκνους.
Οι Ναυτιλιακές Εταιρείες σε ικανοποίηση του αιτήματος μας, προσφέρουν εκπτώσεις στους Τρίτεκνους.
Είναι καθαρά μια ιδιωτική πρωτοβουλία, και δεν προκύπτει από κανένα νόμο. Οι εκπτώσεις ίσχυαν το 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017,2018,2019  και θα ισχύσουν και το 2020.
Η έκπτωση γίνεται με την ΕΠΙΔΕΙΞΗ της θεωρημένης κάρτας τρίτεκνου για το 2020 από τον Σύλλογο Τριτέκνων.
Οι εκπτώσεις ισχύουν για τους γονείς ισόβια,
και για τα παιδιά μέχρι και την συμπλήρωση των 25 ετών.
Οι εκπτώσεις γίνονται στα συνεργαζόμενα πρακτορεία, και όχι Online.
Golden Star Ferries: Ραφήνα -  Τήνος, Μύκονος, Πάρος, ΝάξοςΊος, Σαντορίνη: έκπτωση εισιτήριο επιβάτης 30%στην οικονομική θέση.
Golden Star FerriesΡαφήνα -  Άνδρος, Τήνος, Μύκονος,  Νάξος: έκπτωση εισιτήριο επιβάτης 30%στην οικονομική θέση.
Golden Star FerriesΡαφήνα - Άνδρος, Τήνος, Μύκονος: έκπτωση εισιτήριο επιβάτης 30%στην οικονομική θέση.
Fast FerriesΡαφήνα - Άνδρος, Τήνος, Μύκονος, Νάξος: έκπτωση εισιτήριο επιβάτης 30% στην οικονομική θέση και στα αεροπορικά καθίσματα.
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ Ραφήνα – Μαρμάρι Ευβοίας:  έκπτωση εισιτήριο επιβάτης 25% στην οικονομική θέση. Εισιτήριο 6.30 με έκπτωση (9 ευρώ χωρίς έκπτωση)
Ιπτάμενα Δελφίνια Αίγινας (ΚΙΤΡΙΝΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ)Πειραιάς – Αίγινα: έκπτωση εισιτήριο επιβάτης 25% στην οικονομική θέση. Η έκπτωση ισχύει από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
ZANTE FERRIESΠειραιάς - Κύθνος - Σέριφος - Σίφνος - Μήλος - Κίμωλος - Φολέγανδρος - Σίκινος - Ίος – Σαντορίνη:
Η έκπτωση είναι 50% στο εισιτήριο.
ΚΑΡΑΒΙΑ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣΠειραιάς – Κύθνος – Σέριφος – Σίφνος – Μήλος – Κίμωλος – Φολέγανδρος – Σίκινος – Ίος – Σαντορίνη: Η έκπτωση είναι 50% στο εισιτήριο.
Aegean Speed LinesΠειραιάς – Σέριφος, Σίφνος, Μήλος: έκπτωση εισιτήριο επιβάτης 30% στην οικονομική θέση. Έκπτωση 20% στα ΙΧ οχήματα.
THASSOS LINK-F/B ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΙΛΙΑΓΚΟΣΚΑΒΑΛΑ-ΠΡΙΝΟΣ και ΚΕΡΑΜΩΤΗ-ΛΙΜΕΝΑΣ Θάσου: έκπτωση 40% εισιτήριο επιβάτης, 50% σε αυτοκίνητα (για τα αυτοκίνητα μόνο στο δρομολόγιο Κεραμωτή – Λιμένας)
Κοινοπραξία Anek SuperfastΠειραιάς- Ηράκλειο και Πειραιάς – Χανιά: έκπτωση εισιτήριο επιβάτης 30% σε όλες τις κατηγορίες θέσεων (εκτός LUX), 20% σε αυτοκίνητα και μηχανές
Minoan LinesΠειραιάς- Ηράκλειο: έκπτωση εισιτήριο επιβάτης 30% σε όλες τις κατηγορίες θέσεων (εκτός LUX), 20% σε αυτοκίνητα και μηχανές.
Blue Star Ferries: Πειραιάς – Ηράκλειο και Πειραιάς – Χανιά:  έκπτωση 30% εισιτήριο επιβάτης, 20% σε αυτοκίνητα και μηχανές. Ας χρησιμοποιείτε και την κάρτα Seasmiles.
Εταιρία ΑΒΛΕΜΟΝ ΠΛΟΙO «ΙΟΝΙΣ»: 50% έκπτωση στο εισιτήριο επιβάτη
ΚΙΣΣΑΜΟΣ – ΚΥΘΗΡΑ - ΑΠΟ 15 – 8€
ΚΙΣΣΑΜΟΣ- ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ -  ΑΠΟ 10 – 5€
ΚΙΣΣΑΜΟΣ- ΓΥΘΕΙΟ - ΑΠΟ 24- 12€
ΚΙΣΣΑΜΟΣ- ΠΕΙΡΑΙΑ  - ΑΠΟ 24- 12€Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020

Κοινωνικός Τουρισμός: Τι ισχύει για τους τρίτεκνους – αναμονή νέας απόφασης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ (ΠΟΤ)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286,
emailtitsa_mesouridou@yahoo.gr   
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649  
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com


Κοινωνικός Τουρισμός: Τι ισχύει για τους τρίτεκνους – αναμονή νέας απόφασης

Σύντομο Ιστορικό
Το 2006 ο Σύλλογος Τριτέκνων Περιφέρειας (Νομού) Αττικής συζήτησε με την τότε Υπουργό Τουρισμού κα Φάνη Πάλλη – Πετραλιά.
Η κα Φάνη Πάλλη – Πετραλιά αμέσως αντιμετώπισε θετικά τα αιτήματα μας, και ΕΝΕΤΑΞΕ τις τρίτεκνες οικογένειες σαν ειδική κατηγορία στο Πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού.
Οι τρίτεκνοι κάθε χρόνο έπαιρναν επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού με εισόδημα έως 45.000 ευρώ.
Αυτό ίσχυσε από το 2006 έως και το 2012.
Από το 2013 επαναδιατυπώθηκε το πρόγραμμα, και μειώθηκαν οι επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού

Τι συμβαίνει τώρα το 2020
Στην Περιφέρεια (Νομό) Αττικής κατοικούν περίπου 55.000 τρίτεκνες οικογένειες, που στην πλειονότητα τους μεγαλώνουν τα παιδιά τους μέσα σε διαμερίσματα, και κυρίως και τα τρία παιδιά μέσα στο ίδιο δωμάτιο. Οι τρίτεκνες οικογένειες της Αττικής αναζητούν τις Επιταγές του Κοινωνικού Τουρισμού, προκειμένου να έχουν την δυνατότητα να κάνουν διακοπές.
Την προηγούμενη εβδομάδα, αφού προηγουμένως είχαμε καταθέσει τις προτάσεις μας, προς τον Υπουργό Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη, και Βουλευτή Αττικής, επικοινωνήσαμε με το γραφείο του, το οποίο μας απάντησε ότι συμφωνούν με τις προτάσεις μας, και μας ενημέρωσε ότι έχει εγκριθεί το ποσόν για το 2020 από το Υπουργείο Τουρισμού, και έχουν αναθέσει στον ΟΑΕΔ, να εκδώσει απόφαση και να βάλει τα κριτήρια με τα οποία θα δοθούν οι επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού.
Αμέσως αποστείλαμε, τις προτάσεις μας στον Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη.
Στις 15 Μαΐου ο κ. Γιώργος Κώτσηρας, Βουλευτής Αττικής, συναντήθηκε με τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, και του ζήτησε να ικανοποιήσει τα αιτήματα του Συλλόγου Τριτέκνων Περιφέρειας (Νομού) Αττικής.
Συγκεκριμένα τα αιτήματα προς τους υπεύθυνους για τον Κοινωνικό Τουρισμό είναι:

1.Αύξηση των ημερών διανυκτέρευσης από 5 σε 7 ημέρες
2.Κάλυψη των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων των δικαιούχων από το πρόγραμμα
3. Συμμετοχή των τρίτεκνων οικογενειών κάθε χρόνο στο πρόγραμμα, όχι μόνο για φέτος, αλλά και στο εξής (υπήρχε συμμετοχή κάθε χρόνο πριν το 2012, αλλά από το 2013 είναι ανά 2 χρόνια)
4.Συμμετοχή των τρίτεκνων οικογενειών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ ( ίσχυε πριν το 2012)
5.Δυνατότητα εκδρομικού τουρισμού από τους Συλλόγους -Σωματεία Τριτέκνων από το πρόγραμμα, μονοήμερες, διήμερες, τριήμερες εκδρομές για τα μέλη ( ίσχυε πριν το 2012)


Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020

Ανακοινώθηκε νέο voucher διακοπών σε 250.000 δικαιούχους: Τουρισμός για όλους

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ (ΠΟΤ)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286,
emailtitsa_mesouridou@yahoo.gr   
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649  
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com


Ανακοινώθηκε νέο voucher διακοπών σε 250.000 δικαιούχους: Τουρισμός για όλους

Στην ενίσχυση του εσωτερικού Τουρισμού αναφέρθηκε ο Χάρης  Θεοχάρης, τονίζοντας ότι θα δοθούν voucher 120 ευρώ σε 250.000 δικαιούχους με το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους».
Για την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού αποφασίστηκε να αξιοποιηθούν τα προγράμματα «Τουρισμός για Όλους» και Κοινωνικού Τουρισμού (ΟΑΕΔ).
Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, είναι ύψους 30 εκατ. ευρώ και θα προσφέρει e-voucher αξίας 120 ευρώ σε κάθε δικαιούχο για διακοπές με κατ’ ελάχιστο 4 διανυκτερεύσεις.
Αφορά ξενοδοχεία και ταξιδιωτικά γραφεία και οι δικαιούχοι υπολογίζονται σε 250.000.
Επίσης, θα υπάρξουν εταιρικά Holiday Vouchers για επιπλέον αφορολόγητο voucher διακοπών αξίας 300 ευρώ.
Αναμένονται οι διευκρινήσεις και οι οδηγίες που θα δοθούν τις επόμενες ημέρες.

Επαναλειτουργούν τα γραφεία Τριτέκνων Αττικής από Δευτέρα 11 Μαΐου: Τα δικαιολογητικά και ωράρια λειτουργίας


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ (ΠΟΤ)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286,
emailtitsa_mesouridou@yahoo.gr   
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649  
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

Επαναλειτουργούν τα γραφεία Τριτέκνων Αττικής από Δευτέρα 11 Μαΐου:  Τα δικαιολογητικά και ωράρια λειτουργίας

Τα γραφεία Τριτέκνων Περιφέρειας (Νομού) Αττικής επαναλειτουργούν από Δευτέρα 11 Μαΐου,
Για ενημέρωση μελών, εγγραφές νέων μελών, ανανεώσεις Καρτών Τριτέκνων.
Τηρώντας τους κανόνες υγιεινής, Μάσκα, Γάντια, Αποστάσεις.
Τα γραφεία της Ομόνοιας και της Καλλιθέας είναι ανοιχτά συνέχεια, (τις ημέρες και τις ώρες που λειτουργούν), μπορείτε να τα επισκεφθείτε χωρίς ραντεβού.
Για τα υπόλοιπα γραφεία χρειάζεται να τηλεφωνήσετε πριν τα επισκεφθείτε.

Τα δικαιολογητικά για εγγραφή μελών πατήστε

Ωράρια λειτουργίας γραφείων:
Η έδρα και το κεντρικό γραφείο είναι στην Καλλιθέα.
Τα γραφεία εξυπηρετούν τρίτεκνους από τις γύρω περιοχές.
Τα γραφεία στην Καλλιθέα, Παλαιό Φάληρο, Άγιο Δημήτριο, Ηλιούπολη, πατήστε

Τα γραφεία στην Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Γαλάτσι, Ζωγράφου, πατήστε

Τα γραφεία στον Πειραιά, Νίκαια - Άγιο Ιωάννη Ρέντη, Κερατσίνι – Δραπετσώνα, Αίγινα, πατήστε

Τα γραφεία στους Αγίους Αναργύρους – Καματερό, Πετρούπολη, Ίλιον, Αιγάλεω, Νίκαια – Άγιο Ιωάννη Ρέντη, Μέγαρα, πατήστε

Τα γραφεία στο Μαρούσι, Νέα Ιωνία, Παπάγου – Χολαργός, Αγία Παρασκευή, πατήστε

Τα γραφεία στο Κορωπί, Μαρκόπουλο – Μεσογαία, Ωρωπό – Αφίδνες, Μαραθώνα – Νέα Μάκρη, Σπάτα, πατήστε

Τα γραφεία στο Λαύριο, Σαρωνικό – Παλαιά Φώκαια, πατήστε