Μείνετε συντονισμένοι με το σύλλογο Τριτέκνων Αττικής μέσω της επίσημης σελίδας μας στο Facebook: Πατήστε ΕΔΩ καθώς και από αυτό το ΠΡΟΦΙΛ

Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ
 

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

 ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4172 (ΦΕΚ Α 167 23.7.2013)

 

 

 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και

 

 

του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.

 

 

 Άρθρο 90

 

 

 Διαθεσιμότητα

 

 

...Δ. Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 2 δεν τίθεται σε διαθεσιμότητα:

 

 

 αα) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια

των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α' 229), όπως τροποποιήθηκε

με το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α' 75), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες

διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων

μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει,....

 

 

ΣΧΟΛΙΟ: Δεν αναφέρεται πουθενά για τριτέκνους

 

 

Άρθρο 91

 

 

 Κινητικότητα

 

 

2. Η περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012

αντικαθίσταται ως εξής:

 

 

........Οι τρίτεκνοι υπάλληλοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται κατά προτεραιότητα. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου