Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

Πριμοδοτούνται στη μοριοδότηση οι άνεργοι τρίτεκνοι, για την Κατάρτιση στον κλάδο ΥγείαςΕπιδοτούμενο Πρόγραμμα Ανέργων Επαγγελματιών Υγείας μέσω Voucher αξίας 12.000 €

Το Υπουργείο Υγείας, ανακοινώνει την προκήρυξη της δράσης «Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας νοσοκομείων)», που στοχεύει στην κοινωνικο-οικονομική ένταξη των ανέργων επαγγελματιών υγείας. Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 1.300 άνεργοι, απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ Πανελλήνια.

Το πρόγραμμα αφορά γιατρούς, νοσηλευτές, λοιπό οικονομικό-διοικητικό προσωπικό νοσοκομείων και διάφορες ειδικότητες παραϊατρικών επαγγελμάτων όπως φυσικοθεραπευτές, διαιτολόγους, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Διευκρινίζεται ότι οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελεύθερο ή άλλο επάγγελμα, πρέπει επίσης να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 μήνες θεωρητικής κατάρτισης και έως και 7 μήνες πρακτικής άσκησης σε Δημόσια Νοσοκομεία.

Κάθε ωφελούμενος που θα μοριοδοτηθεί θα παραλάβει ένα voucher (επιταγή κατάρτισης) αξίας 12.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 7.200 θα αποτελούν την επιδότησή του.

Σε ότι αφορά τα κριτήρια μοριοδότησης σας ενημερώνουμε ότι θα μοριοδοτηθούν υψηλότερα οι άνεργοι (με κάρτα ανεργίας ενεργή) οι οποίοι προέρχονται από τρίτεκνες οικογένειες.

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει από τη Δευτέρα 09/12/2013 και λήγει την Παρασκευή 20/12/2013, ώρα 24.00.

Σας ενημερώνουμε ότι στα γραφεία του ΚΕΚ ΓΑΙΑ Α.Ε. - Δημοκρατίας 8, Μελίσσια - θα λειτουργεί καθημερινά Help Desk για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας.
Tηλέφωνα 210 8037350- 351

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου