Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016

Πρόσληψη τρίτεκνων αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Απάντηση του υπουργού Παιδείας κ. Νίκου Φίλη

Πρόσληψη τρίτεκνων αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Απάντηση του υπουργού Παιδείας κ. Νίκου Φίλη  

 
Ο Υπουργός Παιδείας κ. Νίκος Φίλης, απαντώντας  σχετικά με τη πρόσληψη τρίτεκνων αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
με μικρότερο αριθμό κατάταξης από εκείνη των πολύτεκνων εκπαιδευτικών,
σύμφωνα με τα άρθρο 1, παρ. 8 του ν. 3194/2003,
σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

«Οι τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών,
αλλά κατατάσσονται σε αυτούς βάσει των μορίων προϋπηρεσίας ή/και επιτυχίας σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, τα οποία κατέχουν.
Η πρόσληψη τους, γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στον πίνακα και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποιούνται οι προσλήψεις.
Διευκρινίζεται ότι το ποσοστό των προσληφθέντων τρίτεκνων ως αναπληρωτών εκπαιδευτικών  ισχύει  επί του συνόλου των προσλήψεων της κάθε φάσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου