Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016

Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων – Δήλωση Βαρλαμίτη

Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων – Δήλωση Βαρλαμίτη

Οι Τρίτεκνοι Δημόσιοι Υπάλληλοι που είναι δανειολήπτες στεγαστικού δανείου, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, έχουν συναλλαγή ΜΟΝΟ με το Ταμείο, σύμφωνα με την δήλωση του κ. Κωνσταντίνου Βαρλαμίτη, Προέδρου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο  κ. Βαρλαμίτης, έχουν τακτοποιηθεί όσες αιτήσεις ρύθμισης οφειλών στεγαστικών δανείων έχουν υποβληθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου