Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Χρήσιμες απαντήσεις πριν «ανοίξουν» οι αιτήσεις

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Χρήσιμες απαντήσεις πριν «ανοίξουν» οι αιτήσεις

Η ένταξη στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) εκτός από εισοδηματικά, προϋποθέτει και περιουσιακά κριτήρια, που αφορούν τόσο την ακίνητη, όσο και την κινητή περιουσία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας:
Περιουσιακά κριτήρια

α. Ακίνητη περιουσία Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.

β. Κινητή περιουσία
1.    Η αντικειμενική δαπάνη της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα), δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των 6.000 ευρώ.

2.    Το συνολικό ύψος καταθέσεων του νοικοκυριού ή / και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του ύψους του εξαμηνιαίου ποσού, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Σύνθεση νοικοκυριού         -   Εξαμηνιαίο ποσό
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό     - 1.200 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος    - 1.800 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη    - 2.100 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη          - 2.400 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη      - 2.700 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη -      3.000 ευρώ

Κριτήρια διαμονής
Τα νοικοκυριά θα πρέπει να κατοικούν νόμιμα στους δήμους εφαρμογής του προγράμματος.

 Επίσης, το υπουργείο Εργασίας δημοσίευσε σε ειδικό έντυπο σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων, για να διευκολύνει όσους θέλουν να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα, αλλά δεν γνωρίζουν τον τρόπο.

Ειδικότερα: Χρήσιμες ερωτήσεις:

1)    Πώς και πού μπορώ να κάνω αίτηση για το ΚΕΑ; *Η αίτηση γίνεται από το μέλος του νοικοκυριού που υπέβαλε την τελευταία φορολογική δήλωση ή από τον / τη σύζυγό του.

*Η αίτηση υποβάλλεται: - Είτε απευθείας από τον αιτούντα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.keaprogram.gr. - Είτε μέσω των Δήμων ή τον ΚΕΠ του προγράμματος. *Εάν το νοικοκυριό έχει φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω Δήμων ή ΚΕΠ.

*Για την υποβολή μέσω Δήμων ή ΚΕΠ ο / η αιτών/ούσα προσκομίζει υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, το έντυπο συναίνεσης, που μπορεί να βρει είτε στο internet site του προγράμματος, είτε στους Δήμους και τα ΚΕΠ. Εάν η αίτηση αφορά και φιλοξενούμενους, το έντυπο συναίνεσης υπογράφεται υποχρεωτικά από όλα τα ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη.

2)    Αν φιλοξενούμαι μπορώ να κάνω αίτηση για το ΚΕΑ; Οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούν να υποβάλλουν μόνοι τους την αίτηση για το ΚΕΑ, ωστόσο, αυτός / ή που τους φιλοξενεί οφείλει, αν υποβάλλει αίτηση, να τους συμπεριλάβει υποχρεωτικά.

3)    Αν είμαι άστεγος μπορώ να κάνω αίτηση για το ΚΕΑ; Ναι, εφόσον έχει γίνει καταγραφή από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ή αν ο άστεγος κάνει χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων που λειτουργούν στο Δήμο του.

 4)    Ποιο εισόδημα πρέπει να συμπληρώσω στην αίτηση; Το συνολικό εισόδημα από κάθε πηγή – προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, που εισέπραξε ο αιτών και τα μέλη του νοικοκυριού κατά τους έξι μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης για το ΚΕΑ. Εξαιρούνται, το επίδομα αναδοχής, το επίδομα απροστάτευτων τέκνων και τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.

5)    Πώς θα λαμβάνω την εισοδηματική ενίσχυση;

Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται μηνιαίως στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Από το συνολικό ποσό, 50% δαπανάται αποκλειστικά μέσω προπληρωμένης τραπεζικής κάρτας, ενώ για το υπόλοιπο 50%, υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης, μέσω τραπεζικού συστήματος ή / και μέσω χρεωστικής κάρτας από ΑΤΜ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου