Μείνετε συντονισμένοι με το σύλλογο Τριτέκνων Αττικής μέσω της επίσημης σελίδας μας στο Facebook: Πατήστε ΕΔΩ καθώς και από αυτό το ΠΡΟΦΙΛ

Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2019

Έρχεται η προκήρυξη του Λιμενικού - Εκτός Πανελλαδικών προσλήψεις για αξιωματικούς και λιμενοφύλακεςΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ (ΠΟΤ)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr   
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649  
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com


Έρχεται  η προκήρυξη του Λιμενικού - Εκτός Πανελλαδικών προσλήψεις για αξιωματικούς και λιμενοφύλακες

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η έκδοση της προκήρυξης του Λιμενικού Σώματος για την πρόσληψη νέων μονίμων υπαλλήλων.
Η νέα προκήρυξη θα εκδοθεί με απόφαση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Με βάση τη διαθέσιμη πληροφόρηση, θα διατεθούν έως 120 θέσεις.
Το νέο προσωπικό θα επιλεγεί με το σύστημα των μοριοδοτούμενων κριτηρίων - εκτός πανελληνίων εξετάσεων ("κατ΄ εξαίρεση").
Τα προσόντα και η κατανομή των θέσεων θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Θα προκηρυχθούν μόνιμες θέσεις για τις Σχολές Αξιωματικών και Λιμενοφυλάκων
Η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί έως τις 20 Μαρτίου 2019.

Η δέσμευση της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ήταν για προκήρυξη 300 θέσεων στο Λιμενικό...

Για την διευκόλυνση και την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερομένων, δημοσιεύουμε πρόσφατο ΦΕΚ που περιγράφει τα προσόντα και τα δικαιολογητικά για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Λιμενοφυλάκων του Λ.Σ.

Προσόντα εισαγωγής και  κατάταξης υποψηφίων
Οι ιδιώτες υποψήφιοι για εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο, πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες.
β. Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους,
όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η
Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής
της αίτησης συμμετοχής.
γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο
για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(Α.Ε.Ι.) της χώρας.
δ. Όσοι έχουν υπηρετήσει ή έχουν κληθεί να υπηρετήσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις, να έχουν εκπληρώσει
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να τις έχουν αναβάλει νομίμως ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
ε. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό,
αποβληθεί ή απολυθεί,  για λόγους πειθαρχίας.
στ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 11/2014 (Α'17), όπως
ισχύει, για τους υποψήφιους της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ). Ειδικά καθορίζεται ότι,
όλοι οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες) πρέπει να έχουν
ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.
ζ. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
η. Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων
Οι υποψήφιοι για τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις, δύνανται να ενταχθούν, κατόπιν δήλωσής τους, σε μία από τις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες της παραγράφου 7 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του ν. 4532/2018:
α. Πολύτεκνοι και τα τέκνα τους,
τέκνα των αναπήρων και θυμάτων πολέμου,  καθώς και των αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθείγια το λόγο αυτόν,
τέκνα των αναγνωρισμένων ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
Τρίτεκνοι και τα τέκνα τους.
β. Τέκνα αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής, καθώς και τέκνα στρατιωτικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που κατέστη ανάπηρος συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του 67% κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής
γ. Ιδιώτες που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις, που συντονίζονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή και τις Λιμενικές Αρχές της χώρας, πλην υπαλλήλων Λιμένος, για διάσωση κινδυνεύοντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., εκθέτοντας
αποδεδειγμένα τη ζωή τους σε κίνδυνο, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις προσόντα.

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του
ν. 4532/2018, από τον αριθμό των εισαγομένων στην οικεία Σχολή, ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) συνολικά καλύπτεται από τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων των
περιπτώσεων α' και β' της προηγούμενης παραγράφου,
με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό.
Από τον αριθμό των δοκίμων που εισάγονται στην οικεία Σχολή, ποσοστό μέχρι τέσσερα τοις εκατό (4%) καλύπτεται
από την ειδική κατηγορία υποψηφίων της περίπτωσης γ'
της προηγούμενης παραγράφου, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου