Μείνετε συντονισμένοι με το σύλλογο Τριτέκνων Αττικής μέσω της επίσημης σελίδας μας στο Facebook: Πατήστε ΕΔΩ καθώς και από αυτό το ΠΡΟΦΙΛ

Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2019

Λιμενικό: Αλλαγές στις προσλήψεις Δόκιμων Λιμενοφυλάκων -Ποιοι θα έχουν έξτρα μόριαΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ (ΠΟΤ)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr   
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649  
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com


Λιμενικό: Αλλαγές στις προσλήψεις Δόκιμων Λιμενοφυλάκων -Ποιοι θα έχουν έξτρα μόρια

Δημοσιεύτηκαν τροποποιητικές διατάξεις για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επικείμενη προκήρυξη για την πρόσληψη Δόκιμων λιμενοφυλάκων στο Λιμενικό Σώμα.
Οι συγκεκριμένες διατάξεις -αλλαγές έχουν να κάνουν με τη μοριοδότηση του βαθμού των πτυχίων και με αλλαγές στο επίπεδο της «ξένης γλώσσας».
Το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων Λιμενοφυλάκων, καλύπτονται από τις κάτωθι κατηγορίες και με τα ακόλουθα ποσοστά:
α. Γενική Κατηγορία σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), από υποψήφιους που διαθέτουν τα Γενικά Προσόντα.
β. Κατηγορία Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες) σε ποσοστό σαράντα ένα τοις εκατό (41%), από υποψηφίους που διαθέτουν τα Γενικά Προσόντα  καθώς και τα Ειδικά Προσόντα.
γ. Κατηγορία Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ/ΚΤ) του Πολεμικού Ναυτικού σε ποσοστό έντεκα τοις εκατό (11%).
δ. Κατηγορία Μουσικών σε ποσοστό δεκατρία τοις εκατό (13%).
ε. Κατηγορία ιδιωτών που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση κινδυνευόντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος σε ποσοστό δέκα (10%) τοις εκατό.

Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 και Β2, αντίστοιχα.
Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Οι υποψήφιοι για τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις, είναι δυνατόν να εντάσσονται, κατόπιν δήλωσης τους, σε μία από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες και ως ακολούθως:
α) Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται, καταλαμβάνονται από τους παρακάτω υποψηφίους, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό και ανεξαρτήτως ειδικοτήτων/κατηγοριών:
(αα) Πολύτεκνους και τα τέκνα τους,
(ββ) Τα τέκνα των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και των αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτόν,
(γγ) Τα τέκνα των αναγνωρισμένων ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
β) Ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται καταλαμβάνονται από γονείς τριών (3) τέκνων και τέκνα τους, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό και ανεξαρτήτως ειδικοτήτων/κατηγοριών.
α. Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της Χώρας.
β. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής, με ελάχιστο όριο γενικού βαθμού απολυτηρίου το δέκα (10).
γ. Να μην υπερβαίνουν το 29ο έτος της ηλικίας τους, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής.
δ. Όλοι οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες) πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70μ., χωρίς υποδήματα.
ε. Οι άνδρες υποψήφιοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις χωρίς να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου