Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

15 Μαίου Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας

Σήμερα είναι η Παγκόσμια μέρα της Οικογένειας, θεσμός που θεσπίστηκε διεθνώς με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών το 1993.
Η οικογένεια είναι ο πυρήνας της κοινωνίας και της κοινωνικής συνοχής. Αν η κοινωνική συνοχή μπορεί να αντέξει την οικονομική κρίση, αυτό οφείλεται στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικογένειας.
Ο θεσμός της οικογένειας εξελίσσεται. Όσο πιο ισχυρή είναι η σχέση ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας, τόσο πιο ισχυρή είναι και η συνοχή της κοινωνίας.
Σήμερα η οικονομική κρίση δοκιμάζει κυρίως τον οικογενειακό προυπολογισμό.
Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής για την στήριξη της οικογένειας είναι αναγκαιότητα σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Απαιτείται η δημιουργία Υπουργείου Οικογένειας όπως έχουν άλλες σύγχρονες χώρες, Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία και Καναδάς.
Αυτήν την ημέρα ας αναλογισθούμε όλοι μας την ευθύνη που έχουμε ως κοινωνικοί φορείς απέναντι στο βασικό κύτταρο της κοινωνίας μας, την οικογένεια που είναι το μέλλον αυτής της χώρας, το πως θα το ενδυναμώσουμε και θα το επαναφέρουμε στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων και δράσεων της Χώρας με τα κατάλληλα μέτρα, σωστούς θεσμούς και κίνητρα και όχι να περιθωριοποιείται.

Επαναφέρουμε το αίτημά μας:
Ζητάμε από όλες τις πολιτικές δυνάμεις και ιδιαιτέρως από την Κυβέρνηση την άμεση λήψη σοβαρών μέτρων που θα σηματοδοτήσουν την αρχή για ανοδική τάση του δείκτη γονιμότητος και συνακόλουθα την αύξηση του πληθυσμού.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
Θεοκλήτη Μεσουρίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου