Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

Τρίτεκνες οικογένειες:

1) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο
2) μια πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
3) φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
4) βεβαίωση σπουδών για τα τέκνα των τρίτεκνων οικογενειών που σπουδάζουν (18-24 ετών)
5) θεωρημένο πάσο τριτέκνων ή, ελλείψει αυτού, βεβαίωση από το Σύλλογο Τριτέκνων και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο
6) πράξη επιμέλειας τέκνων (για την περίπτωση διαζυγίου)
7) ληξιαρχική πράξη θανάτου (για την περίπτωση χηρείας)

Η Κάρτα Πολιτισμού χορηγείται από το 2006 μέσω του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πολιτισμός για όλους – Κάρτα Πολιτισμού».

Οι κάτοχοι της Κάρτας Πολιτισμού έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης εισόδου ή εισόδου με σημαντική έκπτωση σε πολιτιστικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, αλλά και σε ιδιωτικούς φορείς.

Στους κατόχους της Κάρτας Πολιτισμού παρέχεται δωρεάν είσοδος σε όλα τα Μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, μειωμένο εισιτήριο σε ιδιωτικά μουσεία, σπήλαια, θέατρα και κινηματογράφους, καθώς και εκπτώσεις σε βιβλιοπωλεία και μουσικές σκηνές που περιλαμβάνονται στο δίκτυο συνεργαζομένων φορέων.
Οι δικαιούχοι της Κάρτας Πολιτισμού, μεταξύ των οποίων και οι τρίτεκνοι, μπορούν να την αποκτήσουν κάνοντας αίτηση σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. και προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου