Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΟΑΕΔ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ Ν 2643/98, ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΕΤΟΥΣ 2008

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΕΤΟΥΣ 2008, ΤΟΥ Ν 2643/98.

Αθήνα, 04-02-2011
Οι πίνακες που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2011 από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του Ν.2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄), είναι οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης και όχι οι πίνακες οριστικών τοποθετήσεων.

Οι πίνακες οριστικών τοποθετήσεων θα καταρτισθούν στη συνέχεια από τις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του Ν. 2643/1998, όπως προβλέπεται στις σχετικές ρυθμίσεις και θα δημοσιοποιηθούν κατά τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο ανακοινώθηκαν οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης.

Όταν δημοσιοποιηθούν οι πίνακες τοποθετήσεων των Πρωτοβαθμίων Επιτροπών, τότε και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών, μπορούν οι υποψήφιοι να ασκήσουν προσφυγή (ενδικοφανής προσφυγή) στην αρμόδια Δευτεροβάθμια Επιτροπή του Ν.2643/1998, που εδρεύει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πειραιώς 40, Τ.Κ. 101 82 – Αθήνα (παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.2643/1998 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 19 του άρθρου 31 του Ν.2956/2001, ΦΕΚ 258 Α΄/6-11-2001).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ο νόμος 2643/98 είναι ένας νόμος που στηρίζει τις τρίτεκνες οικογένειες. Είχε να γίνει προκήρυξη απο το 2004. Έγινε η προκήρυξη το 2008, αλλά μέχρι σήμερα εκκρεμούν οι τοποθετήσεις ακόμη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Το 2008, έγινε επίσης προκήρυξη για τοποθετήσεις με τον νόμο 2643/98 σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα που απασχολούν άνω των 50 εργαζομένων. Δυστυχώς μέχρι σήμερα, δεν έγινε καμμία ανακοίνωση, ούτε βγήκαν πίνακες μοριοδότησης. Όσο για την Διοίκηση του ΟΑΕΔ δεν δίνει καμμία γραπτή απάντηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου