Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Χορηγούνται άδειες και στους Τρίτεκνους, στις Λαικές Αγορές καθώς και στο Υπαίθριο Πλανόδιο και Στάσιμο Εμπόριο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

28/2/2011

Χορηγούνται άδειες και στους Τρίτεκνους, στις Λαικές Αγορές καθώς και στο Υπαίθριο Πλανόδιο και Στάσιμο Εμπόριο

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως με αριθμό 275/22-2-2011 η Κ1-164, αρμοδιότητες διατάξεων εμπορίου, όπου ορίζεται ότι χορηγούνται άδειες και στους Τρίτεκνους.
Οι κατηγορίες των αδειών είναι:
1) Άδεια Πλανόδιου Εμπορίου
2) Άδεια Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου
3) Άδεια Στάσιμου Εμπορίου
4) Άδεια Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου
5) Άδεια Πλανόδιου Εμπορίου – Κινητής Καντίνας
6) Άδεια Υπαιθρίου Πλανόδιου Εμπορίου – Κινητής Καντίνας
7) Άδεια Στάσιμου Εμπορίου – Κινητής Καντίνας
8) Άδεια Υπαιθρίου Στάσιμου Εμπορίου – Κινητής Καντίνας
9) Άδεια Υπαίθριου Εμπορίου Παραγωγού

Τα αιτήματα υποβάλλονται στις κατά τόπου Νομαρχίες (Περιφέρειες), Δήμους, Κοινότητες. Μπορούν να υποβληθούν και μέσω ΚΕΠ.
Η επιλογή των ενδιαφερομένων γίνεται με δημόσια κλήρωση, μεταξύ των ενδιαφερομένων, όπου σε ποσοστό 80% των θέσεων, κληρώνεται στους: άτομα με 67% αναπηρία, τυφλοί, πολύτεκνοι και τέκνα αυτών, τρίτεκνοι γονείς, ανάπηροι, θύματα ειρηνικής περιόδου Ν1370/1944, ανάπηροι πάνω από 50% εφ΄ όσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου