Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ

ΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΦΟΡΑ

Ενημερώνουμε τις τρίτεκνες οικογένειες και ειδικότερα τις τρίτεκνες μητέρες. Μέσα από αυτή την ενημέρωση, ελπίζουμε να προσφερθούν δυνατότητες και ευκαιρίες σε συμπολίτες μας.


Τίτλος -311-Διαφοροποίηση προς Μη Γεωργικές Δραστηριότητες
Τίτλος -312-Στήριξη της Δημιουργίας & Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Τίτλος -313 – Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων

Αφορά:

• Ανέργους που θα ιδρύσουν επιχείρηση, καθώς και επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά την 1/1/2011, για κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών.
• Επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 και απασχολούν τουλάχιστον πέντε εργαζομένους, για την αναδιάρθρωσή τους και την κατάρτιση των εργαζομένων τους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 15 Ιανουαρίου 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου