Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

Ξεκίνησε η συζήτηση στο Διοικητικό Εφετείο για την αλλαγή του Νόμου εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Ξεκίνησε η συζήτηση στο Διοικητικό Εφετείο για την αλλαγή του Νόμου εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

17/12/2011

Οι Φοιτητές από Τρίτεκνες οικογένειες με την ψήφιση του Νόμου 3454/2006 δικαιούντο Μετεγγραφή σε οποιαδήποτε Σχολή την αιτούνταν, εφ΄ όσον υπήρχε η αντιστοιχία της Σχολής που είχαν εισαχθεί με την Σχολή που επιθυμούσαν.
Στις 10/5/2011 ψηφίστηκε ο νέος νόμος για τον τρόπο εισαγωγής των φοιτητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Κατά την εφαρμογή του νέου νόμου το 2011 διαπιστώθηκαν αρκετές αδικίες που πλήττουν τις τρίτεκνες οικογένειες. Εφαρμόστηκε η Ειδική κατηγορία αλλά συνδέονταν με την γεωγραφική και διοικητική περιφέρεια. Με την εφαρμογή του νέου νόμου στην πράξη διαπιστώθηκαν οι αδικίες. Οι Τρίτεκνοι διεκδικούν την επαναφορά του προηγούμενου νόμου για την εισαγωγή τριτέκνων.

Το 2011 εισήχθησαν μέσω τις ειδικής κατηγορίας σε όλες τις σχολές:
3.754 παιδιά πολυτέκνων
3.172 παιδιά τριτέκνων
1.114 παιδιά που υπάγονται στα κοινωνικά κριτήρια (παιδιά θυμάτων τρομοκρατίας, αδέλφια ήδη φοιτητών, ορφανά, παιδιά μονογονεικών οικογενειών, συγγενείς πασχόντων, Αμεα,).

Ειδικότερα στο Διοικητικό Εφετείο συζητείται:
1) Να υπάρξει σύνδεση του τελευταίου εισακτέου σε κάθε σχολή, από τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, με τον βαθμό του τελευταίου εισακτέου σε κάθε σχολή από την γενική σειρά υποψηφίων.
2) να αποσυνδεθεί ο τόπος κατοικίας των τριτέκνων από την έδρα της σχολής
3) να υπάρξει πρόβλεψη για τα δίδυμα αδέλφια, και να δοθεί η δυνατότητα να σπουδάζουν στην ίδια πόλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου