Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΤΟΠ-ΕΚΟ για Ανέργους στο Δήμο Αθήνας - Αιτήσεις μέχρι 4/12/2012
Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΤΟΠ-ΕΚΟ για Ανέργους στο Δήμο Αθήνας - Αιτήσεις μέχρι 4/12/2012


Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες ΤΟΠ ΕΚΟ «Ένταξη για 'Ολους» στο Δήμο Αθήνας

Οι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων που είναι άνεργοι και εντάσσονται στις εξής ευπαθείς κοινωνικές ομάδες:

Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια

να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την ένταξη τους στις δράσεις του Τοπικού Σχεδίου.

Οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν στις εξής δράσεις:

1.Επαγγελματική κατάρτιση

2.Επιμόρφωση

3.Συμβουλευτική υποστήριξη

4.Πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων

5.Εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις

Οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν μέσω του τοπικού σχεδίου για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άνεργοι/ες μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα παραμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, 18-64 ετών και πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής οι οποίες και θα αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, προκειμένου να ενταχθούν στη διαδικασία επιλογής και ένταξης στο σχέδιο.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τα δικαιολογητικά και να προμηθεύονται το Έντυπο της Αίτησης από τα γραφεία της:

ΑΡΣΙΣ, Διεύθυνση: Δεριγνύ 28, Αθήνα 10434, Τηλέφωνο: 2108259880, καθημερινά 10:00-17:00 όπου και θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 13/11/2012 ΜΕΧΡΙ 04/12/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου