Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Ποιοί Τρίτεκνοι δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και τι ποσά καταβάλλονταιΠοιοί  Τρίτεκνοι δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και τι ποσά καταβάλλονται

 
Tο επίδομα τρίτου τέκνου και η εφάπαξ παροχή γέννας ύψους 2.000 ευρώ για κάθε νέο τέκνο καταργούνται από 1/11/2012. Το δε πολυτεκνικό επίδομα αντικαθίσταται από 1/1/2013 από το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων.

 Για το τελευταίο  δίμηνο του 2012 το πολυτεκνικό επίδομα θα καταβληθεί μόνο σε όσους  το καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα (φορολογητέο εισόδημα) του έτους 2011 δεν υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ευρώ.

 
Σύμφωνα  με το νέο νόμο,   τα πολυτεκνικά   επιδόματα ΟΓΑ,  διαμορφώνονται πλέον ως ακολούθως :

 
  Για τους  έχοντες 3 παιδιά (Τρίτεκνοι)

Επίδομα παίρνουν τα παιδιά μέχρι την ηλικία των 18 ετών, η 19 εφ΄ όσον ακόμη φοιτούν στο Λύκειο και προσκομίσουν την Βεβαίωση Σπουδών.

Επίσης παιδιά Προπτυχιακοί Φοιτητές σε Δημόσια ΑΕΙ, και ΤΕΙ, και ΙΕΚ, και μέχρι την ηλικία των 24 ετών, εφ΄ όσον προσκομίσουν την Βεβαίωση Σπουδών.

  Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων


 Πατέρας + μητέρα + 1 τέκνο – Φορολογητέο εισόδημα έως 9.000 ευρώ(ισοδύναμο 6.000)  τότε επίδομα 40 ευρώ, με εισόδημα έως 18.000 (ισοδύναμο 12.000)τότε επίδομα 26,67 ευρώ, με εισόδημα έως 27.000 (ισοδύναμο 18.000) τότε επίδομα 13,33 ευρώ

Πατέρας + μητέρα + 2 τέκνα – Φορολογητέο εισόδημα έως 10.000 ευρώ(ισοδύναμο 6.000)  τότε επίδομα 80 ευρώ, με εισόδημα έως 20.000 (ισοδύναμο 12.000)τότε επίδομα 53,33 ευρώ, με εισόδημα έως 30.000 (ισοδύναμο 18.000) τότε επίδομα 26,67 ευρώ

Πατέρας + μητέρα + 3 τέκνα – Φορολογητέο εισόδημα έως 11.000 ευρώ(ισοδύναμο 6.000)  τότε επίδομα 130 ευρώ, με εισόδημα έως 22.000 (ισοδύναμο 12.000)τότε επίδομα 86,67 ευρώ, με εισόδημα έως 33.000 (ισοδύναμο 18.000) τότε επίδομα 43,33 ευρώΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου