Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ


ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΝΩΝ

 

Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης  διαιρούνται αναλόγως του ισοδύναμου εισοδήματος σε τέσσερις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής:

 

 

Α. Έως 6000 ευρώ που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα

 

Β .Από 6001 ευρώ έως 12000 ευρώ τα 2/3 του επιδόματος

 

Γ. Από 12001 ευρώ έως 18000 ευρώ το 1/3 του επιδόματος

 

 

Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτωμένων τέκνων ως εξής:

 

40 ευρώ τον μήνα για ένα εξαρτώμενο τέκνο

 

80 ευρώ το μήνα για δύο εξαρτώμενα τέκνα

 

130 ευρώ τον μήνα για τρία εξαρτώμενα τέκνα

 

 

Για τον υπολογισμό της εισοδηματικής κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό του τρέχοντος οικονομικού έτους.

 

Το επίδομα καταβάλλεται στα άγαμα τέκνα έως το 18ο ή 19ο έτος εφ΄ όσον φοιτούν στην μέση εκπαίδευση. Εάν φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση καταβάλλεται έως τον χρόνο φοίτησης της σχολής και όχι πάνω από 24 ετών.

 

 

Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται: Το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο πρώτος γονέας έχει στάθμιση 1, ο δεύτερος γονέας στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο στάθμιση 1/6.

 

 

Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα (φορολογητέο εισόδημα) διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου