Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Αποτελέσματα για εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Σχολεία

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

Αποτελέσματα για εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα  Σχολεία

 
Ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα  Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017.

Συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες.

Τα αποτελέσματα εισαγωγικών εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία βρίσκονται αναρτημένα στα σχολεία.

Αλλάζουν όλα στην καταβολή επιδομάτων συζύγου και τέκνων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

Αλλάζουν όλα στην καταβολή επιδομάτων συζύγου και τέκνων

 
Εγκύκλιος που ρυθμίζει τον τρόπο χορήγησης επιδόματος συζύγου σε συνταξιούχους, αλλά και του επιδόματος τέκνων, για όσους συνταξιούχους προκύψουν από τις 13 Μαϊου 2016 και μετά, δηλαδή από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου για το Ασφαλιστικό, εκδόθηκε από το υπουργείο Εργασίας. 
Όπως τονίζεται για το επίδομα συζύγου, στο εξής όσοι θα συνταξιοδοτηθούν με το νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, θα λαμβάνουν τη συγκεκριμένη παροχή σύμφωνα με τις διατάξεις που θα διέπουν τον νεοσύστατο ΕΦΚΑ και όχι σύμφωνα με κάθε ειδική, γενική και καταστατική διάταξη των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών που εντάσσονται στο νέο ταμείο.

Για το επίδομα τέκνων, στην ίδια εγκύκλιο ξεκαθαρίζεται επίσης ότι, όσοι συνταξιοδοτηθούν με το νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, θα λαμβάνουν τη συγκεκριμένη παροχή, όπως όλοι οι δικαιούχοι, μέσω ΟΓΑ.

Καταργείται επομένως, κάθε αντίθετη καταστατική, γενική ή ειδική διάταξη. Αυτό σημαίνει ότι για τη χορήγηση των επιδομάτων τέκνων, στο εξής, οι συνταξιούχοι που θα προκύπτουν, θα τα εισπράττουν στο πλαίσιο της παροχής των οικογενειακών επιδομάτων (Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων, Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων), μέσω του ΟΓΑ.

Πάντως, στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί έως τις 12 Μαΐου 2016, δηλαδή πριν τεθεί σε ισχύ ο νέος νόμος για το Ασφαλιστικό (ν.4387/2016), τα επιδόματα συζύγου και τέκνων θα εξακολουθούν να συγκαταβάλλονται με τη σύνταξη, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, όπως ίσχυαν πριν από την ένταξή τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Χρήσιμες απαντήσεις πριν «ανοίξουν» οι αιτήσεις

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Χρήσιμες απαντήσεις πριν «ανοίξουν» οι αιτήσεις

Η ένταξη στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) εκτός από εισοδηματικά, προϋποθέτει και περιουσιακά κριτήρια, που αφορούν τόσο την ακίνητη, όσο και την κινητή περιουσία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας:
Περιουσιακά κριτήρια

α. Ακίνητη περιουσία Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.

β. Κινητή περιουσία
1.    Η αντικειμενική δαπάνη της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα), δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των 6.000 ευρώ.

2.    Το συνολικό ύψος καταθέσεων του νοικοκυριού ή / και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του ύψους του εξαμηνιαίου ποσού, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Σύνθεση νοικοκυριού         -   Εξαμηνιαίο ποσό
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό     - 1.200 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος    - 1.800 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη    - 2.100 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη          - 2.400 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη      - 2.700 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη -      3.000 ευρώ

Κριτήρια διαμονής
Τα νοικοκυριά θα πρέπει να κατοικούν νόμιμα στους δήμους εφαρμογής του προγράμματος.

 Επίσης, το υπουργείο Εργασίας δημοσίευσε σε ειδικό έντυπο σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων, για να διευκολύνει όσους θέλουν να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα, αλλά δεν γνωρίζουν τον τρόπο.

Ειδικότερα: Χρήσιμες ερωτήσεις:

1)    Πώς και πού μπορώ να κάνω αίτηση για το ΚΕΑ; *Η αίτηση γίνεται από το μέλος του νοικοκυριού που υπέβαλε την τελευταία φορολογική δήλωση ή από τον / τη σύζυγό του.

*Η αίτηση υποβάλλεται: - Είτε απευθείας από τον αιτούντα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.keaprogram.gr. - Είτε μέσω των Δήμων ή τον ΚΕΠ του προγράμματος. *Εάν το νοικοκυριό έχει φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω Δήμων ή ΚΕΠ.

*Για την υποβολή μέσω Δήμων ή ΚΕΠ ο / η αιτών/ούσα προσκομίζει υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, το έντυπο συναίνεσης, που μπορεί να βρει είτε στο internet site του προγράμματος, είτε στους Δήμους και τα ΚΕΠ. Εάν η αίτηση αφορά και φιλοξενούμενους, το έντυπο συναίνεσης υπογράφεται υποχρεωτικά από όλα τα ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη.

2)    Αν φιλοξενούμαι μπορώ να κάνω αίτηση για το ΚΕΑ; Οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούν να υποβάλλουν μόνοι τους την αίτηση για το ΚΕΑ, ωστόσο, αυτός / ή που τους φιλοξενεί οφείλει, αν υποβάλλει αίτηση, να τους συμπεριλάβει υποχρεωτικά.

3)    Αν είμαι άστεγος μπορώ να κάνω αίτηση για το ΚΕΑ; Ναι, εφόσον έχει γίνει καταγραφή από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ή αν ο άστεγος κάνει χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων που λειτουργούν στο Δήμο του.

 4)    Ποιο εισόδημα πρέπει να συμπληρώσω στην αίτηση; Το συνολικό εισόδημα από κάθε πηγή – προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, που εισέπραξε ο αιτών και τα μέλη του νοικοκυριού κατά τους έξι μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης για το ΚΕΑ. Εξαιρούνται, το επίδομα αναδοχής, το επίδομα απροστάτευτων τέκνων και τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.

5)    Πώς θα λαμβάνω την εισοδηματική ενίσχυση;

Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται μηνιαίως στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Από το συνολικό ποσό, 50% δαπανάται αποκλειστικά μέσω προπληρωμένης τραπεζικής κάρτας, ενώ για το υπόλοιπο 50%, υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης, μέσω τραπεζικού συστήματος ή / και μέσω χρεωστικής κάρτας από ΑΤΜ.

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Πότε θα πληρωθούν τα οικογενειακά επιδόματα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 
Πότε θα πληρωθούν τα οικογενειακά επιδόματα

Προς τις 20 Ιουλίου 2016 προγραμματίζεται να πληρωθούν τα οικογενειακά επιδόματα από τον ΟΓΑ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να καταβληθεί το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες είναι να έχει υποβληθεί στο Taxisnet μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουνίου το σχετικό έντυπο Α21 μαζί με την φορολογική δήλωση.
Όσοι έχουν τηρήσει αυτή την ημερομηνία θα εισπράξουν περί τις 20 Ιουλίου το επίδομα για το πρώτο 6μηνο του 2016, με συμψηφισμένη την προκαταβολή που δόθηκε τον Απρίλιο.
Όσοι δεν είχαν υποβάλει το Α21 μέχρι 26 Ιουνίου θα πληρωθούν στην επόμενη δόση, δηλαδή τον Σεπτέμβριο για το πρώτο 9μηνο του 2016 με εκκαθάριση της προκαταβολής Απριλίου.
Τα νέα οικογενειακά επιδόματα χορηγούνται στις οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα τέκνα με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

Η Μητρόπολη Ψαρών θα δίνει 1.000 ευρώ επίδομα σε όσους γίνονται τρίτεκνοι

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

Η Μητρόπολη Ψαρών θα δίνει 1.000 ευρώ επίδομα σε όσους γίνονται τρίτεκνοι

Το τρίτο παιδί κάθε οικογένειας στα Ψαρά θα επιδοτεί με 1.000 ευρώ η εκκλησία μετά από προσωπική απόφαση του Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Οινουσών, Μάρκου.

Πρόκειται για απόφαση που έλαβε ο Μητροπολίτης και την οποία κατά την παρουσία του στο μικρό ακριτικό νησί ως απάντηση στην αμφισβήτηση που η περιοχή δέχεται εσκεμμένα εδώ και μήνες από την Τουρκία.

Όπως αναφέρουν πηγές της Μητρόπολης, προς την απόφαση αυτή στράφηκε ο δραστήριος για τα εθνικά μας θέματα Μητροπολίτης λόγω της αυξανόμενης τουρκικής προκλητικότητας, και θέλοντας να συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση του τοπικού πληθυσμού. Για την ακρίβεια η Μητρόπολη θα χορηγεί για τη γέννηση κάθε τρίτου παιδιού στο νησί ποσό 1.000 ευρώ.

Κατηγορίες υποψηφίων στις σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com


Κατηγορίες υποψηφίων στις σχολές Πυροσβεστικής ΑκαδημίαςΑπαντώντας στη Βουλή ο κ. Νίκος Τόσκας, αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, ενημέρωσε ότι δεν συμπεριελήφθησαν στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για τις σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι.

Τι άλλο θα ακούσουμε; …
 

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Έκπτωση 15% στο Λογαριασμό της ΔΕΗ – Δείτε αν είστε στους Δικαιούχους

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

Έκπτωση 15% στο Λογαριασμό της ΔΕΗ – Δείτε αν είστε στους Δικαιούχους
Έκπτωση 15% θα δικαιούνται στον λογαριασμό της ΔΕΗ από την Παρασκευή 1η Ιουλίου 2016 οι πελάτες χαμηλής και μέσης τάσης, εφόσον εξοφλούν εμπρόθεσμα τους τρέχοντες λογαριασμούς ή τηρούν τους διακανονισμούς των οφειλών τους.

Η έκπτωση του 15% αφορά καταναλωτές που εξοφλούν εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς, ενώ είναι «ανοιχτή» και στους υπόλοιπους  που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη, οι οποίοι μπορούν, επίσης, να επωφεληθούν, εφόσον ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

H ρύθμιση με ευνοϊκούς όρους, χωρίς προκαταβολή, λήγει στις 31 Ιουλίου και, αυτήν τη στιγμή, δεν τίθεται θέμα παράτασης.

Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

Εισαγωγή Μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το 2016-2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email
: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email
: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax
: 2109570649

Εισαγωγή Μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το  2016-2017

Μαθητεία είναι το σύστημα Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στο Σχολείο με την πρακτική του άσκηση σε χώρους εργασίας.
Δικαιούχοι είναι νέοι και νέες απόφοιτοι της Α΄τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ηλικίας 16 έως 23 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας είναι διετής και περιλαμβάνει τις Τάξεις Α’ και Β’, οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι – ες θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της προτίμησής τους
ΑΙΤΗΣΗ, από 28/6/2016 έως 31/8/2016.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
1. Βαθμός τίτλου σπουδών - Ο βαθμός του Τίτλου Σπουδών θα αντιστοιχεί σε τόσα μόρια, όσα και ο βαθμός.
2. Κοινωνικά κριτήρια - Θα υπολογίζονται αθροιστικά:
Τρίτεκνοι - 2 μόρια
• Χαμηλό Εισόδημα - 1 μόριο
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά το ποσό των 9.163€.
• Ορφανοί από ένα γονέα - 1 μόριο

Μηχανογραφικό 2016: Έως 8/7 η οριστικοποίηση του από τους υποψηφίους

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email
: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email
: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax
: 2109570649

Μηχανογραφικό 2016: Έως 8/7 η οριστικοποίηση του από τους υποψηφίους

Έως 8/7  μπορούν οι υποψήφιοι με τις πανελλήνιες 2016 να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό 2016.
Από την Παρασκευή 24 Ιουνίου η εφαρμογή έχει τεθεί  σε λειτουργία και έχει προστεθεί και η δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής – οριστικοποίησης για το μηχανογραφικό 2016 των υποψηφίων με τις πανελλήνιες 2016.
Οι υποψήφιοι, δηλαδή, θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά – να οριστικοποιούν το μηχανογραφικό τους δελτίο, αποκτώντας μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου.
H προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής – οριστικοποίησης των μηχανογραφικών δελτίων 2016 θα είναι από την Παρασκευή 24 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 8 Ιουλίου.

Τι ισχύει για τις μετεγγραφές φοιτητών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email
: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email
: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax
: 2109570649

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ πρωτοετών φοιτητών ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 4332/2015

Αίτηση για μετεγγραφή, σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο, δύνανται να υποβάλουν οι φοιτητές των A.E.I., των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που έχουν εγγραφεί στα Τμήματα / Σχολές σύμφωνα με τις ανωτέρω περιπτώσεις εισαγωγής.

Ο αριθμός των μετεγγραφόμενων ισούται με το 15 % του συνολικού αριθμού των εισακτέων των ανωτέρω κατηγοριών κατά το έτος 2015-16 ανά Σχολή ή Τμήμα, όπως αυτό ορίστηκε στις οικείες Σχολές ή Τμήματα, εκτός από την περίπτωση που οι Σχολές ή τα Τμήματα έχουν εισηγηθεί μεγαλύτερο του ανωτέρω ποσοστό.

Δεν εμπίπτουν στο ως άνω ποσοστό θέσεων:
Ι. Τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας.
ΙΙ. Φοιτητές που έχουν αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, πιστοποιουμένη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
Οι φοιτητές που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην Περιφέρεια που ανήκει η πόλη, που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία.

Οι μετεγγραφές επιτρέπονται μόνο για Σχολές ή Τμήματα ή Προγράμματα Σπουδών αντίστοιχα των Σχολών ή Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών εισαγωγής, από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο, από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι. και από Α.Ε.Α. σε Α.Ε.Α. και εφόσον το Ίδρυμα υποδοχής εδρεύει σε άλλη περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετεγγραφή φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα του ίδιου ΑΕΙ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Δικαίωμα μετεγγραφής χορηγείται στους αιτούντες κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων, που σωρεύουν από τα κάτωθι κριτήρια:

α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των γονέων του, για το φορολογικό έτος 2014, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 5)

β) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των γονέων του, το φορολογικό έτος 2014, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 4)

γ) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των γονέων του, το φορολογικό έτος 2014, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των εννέα χιλιάδων 9.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 3).
Κατά κεφαλήν εισόδημα μεγαλύτερο των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ δεν μοριοδοτείται.

δ) Ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς. (Μόρια 3)

ε) Ο δικαιούχος είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας. (Μόρια 2)

στ) Ο δικαιούχος είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας. (Μόριο 1)

ζ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον έναν γονέα. (Μόριο 1)

η) Ο δικαιούχος να είναι τέκνο άγαμης μητέρας. (Μόριο 1)

θ) Ο δικαιούχος έχει αδελφό ή αδελφή, φοιτητή του προπτυχιακού κύκλου σπουδών. (Μόριο 1)

ι) Ο δικαιούχος μετεγγραφής έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιημένης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). (Μόριο 1)

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι νοούνται ως:
• Πολύδυμα τέκνα: τα τέκνα που γεννήθηκαν ύστερα από πολύδυμη κύηση (δίδυμα, τρίδυμα κ.ο.κ. αδέλφια).
• Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: Το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή ή σε περίπτωση εγγάμου φοιτητή του ιδίου του/της συζύγου του/της και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.
• Μόρια εισαγωγής: τα μόρια βαθμολογίας που συγκέντρωσε ο επιτυχών από τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις.
• Πόλη: το πολεοδομικό συγκρότημα, το οποίο μπορεί να απαρτίζεται από έναν ή περισσότερους Δήμους κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως τα πολεοδομικά συγκροτήματα Αττικής και Θεσσαλονίκης, το κάθε ένα εκ των οποίων νοείται ως μία πόλη.
 

Θεανώ Φωτίου: Οι τρίτεκνες οικογένειες ωφελούνται κατά το 10% του εισοδήματος τους


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email
: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email
: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax
: 2109570649

Θεανώ Φωτίου: Οι τρίτεκνες οικογένειες ωφελούνται κατά το 10% του εισοδήματος τους

Απαντώντας στη Βουλή η κα Θεανώ Φωτίου, Αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπογράμμισε ότι οι τρίτεκνες οικογένειες ωφελούνται κατά το 10% του εισοδήματος τους, τόσο από τα οικογενειακά επιδόματα, όσο και από τα υπόλοιπα προνόμια που υπάρχουν.
Τι άλλο θα ακούσουμε;