Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Eurostat: Σε ολόκληρη την Ε.Ε. μόνο στην Ελλάδα μειώθηκε ο κατώτατος μισθός σε σχέση με το 2008

Eurostat: Σε ολόκληρη την Ε.Ε. μόνο στην Ελλάδα μειώθηκε ο κατώτατος μισθός σε σχέση με το 2008

Από την 1η Ιανουαρίου 2017, τα 22 από τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχουν εθνικούς κατώτατους μισθούς: Δεν έχουν μόνο η Δανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία.
Τα 22 κράτη μέλη της Ε.Ε. που διαθέτουν εθνικούς κατώτατους μισθούς μπορούν να χωριστούν σε τρεις κύριες ομάδες.

Τον Ιανουάριο του 2017, δέκα κράτη μέλη, που βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα της Ε.Ε., είχε κατώτατους μισθούς κάτω των € 500 ανά μήνα: Βουλγαρία (€ 235), Ρουμανία (€ 275), Λετονία και Λιθουανία (€ 380), Τσεχική Δημοκρατία ( € 407), Ουγγαρία (€ 412), Κροατία (€ 433), Σλοβακία (€ 435), Πολωνία (€ 453) και Εσθονία (€ 470).

Σε πέντε άλλα κράτη μέλη, που βρίσκονται στο νότιο τμήμα, οι κατώτατοι μισθοί ήταν μεταξύ € 500 και 1 000 € ανά μήνα: Πορτογαλία (€ 650), Ελλάδα (€ 684), Μάλτα (€ 736), Σλοβενία
​​(€ 805) και Ισπανία (€ 826).

Στα υπόλοιπα επτά κράτη μέλη, τα οποία βρίσκονται στα δυτικά και βόρεια της ΕΕ, οι κατώτατοι μισθοί ήταν πολύ πάνω από

1 000 € ανά μήνα: Ηνωμένο Βασίλειο (€ 1 397), Γαλλία (€ 1 480), Γερμανία (€ 1 498 ), Βέλγιο (€ 1 532), Ολλανδία (€ 1 552), Ιρλανδία (€ 1 563) και Λουξεμβούργο (€ 1 999).

Για λόγους σύγκρισης, ο ομοσπονδιακός κατώτατος μισθός στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν € 1.192 ανά μήνα, τον Ιανουάριο του 2017.

Σε σύγκριση με το 2008, οι κατώτατοι μισθοί μειώθηκαν μόνο στην Ελλάδα κατά 14%.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου