Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Εισαγωγή Μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ∆: αιτήσεις έως 31/8/2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727 (μόνο απόγευμα), 6949 592286,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogpot.com

Εισαγωγή Μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ∆: αιτήσεις έως 31/8/2017

Μαθητεία είναι το σύστηµα Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του µαθητή στο Σχολείο µε την πρακτική του άσκηση σε χώρους εργασίας.

∆ικαιούχοι είναι νέοι και νέες απόφοιτοι της Α΄τάξης Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου ηλικίας 16 έως 23 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας είναι διετής και περιλαµβάνει τις Τάξεις Α’ και Β’, οι οποίες οργανώνονται σε τµήµατα ειδικότητας.

∆ικαίωµα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και
 α) Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α’ Τάξης Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου, ή είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.
β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1994 έως 2001

Οι υποψήφιοι – ες θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της προτίµησής τους ΑΙΤΗΣΗ, από 12/6/2017 έως 31/8/2017.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι µαθητές - τριες εισαχθούν στις ειδικότητες:
1) Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
2) Μαγειρικής Τέχνης
 3) Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτ/του
4) Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
5) Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων

Στην ΕΠΑ.Σ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Πύργος Βασιλίσσης /Τ.Κ. 131 22 τηλ. 2102311083) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) µαθητές - τριες
Στην ΕΠΑ.Σ ΑΙΓΑΛΕΩ (Πλαπούτα 11/Τ.K.12243 τηλ. 2105989452-4) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) µαθητές – τριες
Στην ΕΠΑ.Σ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Λεωφ. Γαλατσίου 15/Τ.K.11141 τηλ. 2102287460) θα εισαχθούν εξήντα (60) µαθητές - τριες
Στην ΕΠΑ.Σ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Μάνδρα Αττικής /Τ.K.19600 τηλ. 2105542375) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) µαθητές - τριες
Στην ΕΠΑ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Πεύκων 112/Τ.K.14122 τηλ. 2102819672 - 2102816540) θα εισαχθούν εκατόν διακόσιοι (200) µαθητές - τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:
Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (∆ωδεκανήσου 6/Τ.K.17456 τηλ. 2109915022) θα εισαχθούν εκατόν ογδόντα (180) µαθητές - τριες
Στην ΕΠΑ.Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Θεσσαλονίκης 47/Τ.K.18345 τηλ. 210- 4829882) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) µαθητές - τριες
Στην ΕΠΑ.Σ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (∆ωδώνης, Θέση Παπαχωράφι /Τ.K.. 15344, τηλ. 210-6667917) θα εισαχθούν εξήντα (60) µαθητές - τριες
Στην ΕΠΑ.Σ ΠΕΙΡΑΙΑ (Μαυροµιχάλη 17-19/Τ.K.18545, τηλ. 2104175919 - 2104126852) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) µαθητές - τριες
Στην ΕΠΑ.Σ ΡΕΝΤΗ (Π. Ράλλη και Κηφισού /Τ.K.18233, τηλ. 210- 3474665) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) µαθητές - τριες


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου