Μείνετε συντονισμένοι με το σύλλογο Τριτέκνων Αττικής μέσω της επίσημης σελίδας μας στο Facebook: Πατήστε ΕΔΩ καθώς και από αυτό το ΠΡΟΦΙΛ

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Δήμος Καλλιθέας: Πως χορηγείται το επίδομα επανασύνδεσης ρεύματος


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ (ΠΟΤ)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286,Δήμος Καλλιθέας: Πως χορηγείται το επίδομα επανασύνδεσης ρεύματος

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Καλλιθέας σύμφωνα με την αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228 ΚΥΑ (ΦΕΚ 474/β/14-2-2018), ενημερώνει τους πολίτες με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 14/2/2018 λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος από την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε ΑΕ.
Για την υποβολή των αιτημάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε από 16/5/2018 έως 12/6/2018 στο Τμήμα Υγείας & Κοιν. Προστασίας, Ανδρομάχης 100, Καλλιθέα,
τηλ: 2109532715-712 (ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00Π.Μ -13.00Μ.Μ).
Οι προς εξέταση δικαιούχοι από την αρμόδια Επιτροπή που θα λειτουργήσει στο Δήμο για να υποβάλουν αίτηση πρέπει να πληρούν τα παρακάτω:
·       Μέχρι και της ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας υπουργικής απόφασης (δηλαδή την 14/2/2018) να είναι αποσυνδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών
·       Η αποσύνδεση να γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας τους
·    Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια με βάση τους ορισμούς του αρ. 2 της Γ.Δ. 5οικ.2961/24-1-2017 απόφασης.  Συγκεκριμένα:


           ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΟΡΙΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ
9.000
ΔΥΟ ΕΝΗΛΙΚΟΙ Η ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΜΕ ΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟ
13.500
ΔΥΟ ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟ Η ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΗΛΙΚΑ
15.750
ΤΡΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΟΙ Η ΔΥΟ ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΝΗΛΙΚΟΙ Η ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΜΕ ΤΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΑ
18.700
ΤΡΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΣ Η ΔΥΟ ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΑ Η ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΗΛΙΚΑ
24.750
ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΟΙ Η ΔΥΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΗΛΙΚΑ Η ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΑΝΗΛΙΚΑ
27.000
· Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.
· Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ' οίκον και
είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
· Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (31.500) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το ανώτατο όριο του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ' οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

· Έως το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000)ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως το ανώτατο όριο των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ.
· Τα μέλη του νοικοκυριού τους να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης με την εξαίρεση της υποπερ. i της περιπτ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 4111/2013 για πολύτεκνες οικογένειες και να μην δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, με βάση τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου